Тези доповідей за 2018 рік

Тези доповідей - наукове неперіодичне видання у вигляді збірки, що містить матеріали "Краєзнавчих читань", що проходили в ЦБ імені И.Я.Франка у 2018 р. Краєзнавчі читання - комплексний захід, що включає: доповіді, лекції, огляди, літературно-музичні вечори, виставки, Дні інформації. Тематика краєзнавчих читань різноманітна - це історія Новобаварського району м.Харкова в цілому, історія окремої сім'ї, життя й творчість видатних людей, які пов'язані з нашим районом та становлять славу не лише району, міста, але й України.
Часто на читаннях уперше звучать унікальні лекції. Традиційно в програму краєзнавчих читань включаються цикли лекцій про звичаї й традиції українського народу. При плануванні краєзнавчих читань враховуються ювілейні й знаменні дати поточного року. На кожному виступі на тему читань традиційно презентуються книги з фонду нашої бібліотеки або книги, автором яких був сам доповідач. У рубриці "Краєзнавчий кінозал" демонструються фільми, які тим або іншим чином пов'язані з нашим районом.
Такий енциклопедичний підхід в підборі тем доповідей дає можливість повного вивчення історії й сьогодення одного з найстаріших районів м.Харкова - Новобаварського, та відчути себе українцями. Авторами доповідей були вчені, мистецтвознавці, музеєзнавці, історики, представники різних громадських організацій, краєзнавці...
(Від укладача)


ЇХ НАДИХАЛА ХАРКІВЩИНА: СОКОЛОВ ІВАН ІВАНОВИЧ, ТРУТОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ГРЮНФЕЛЬДТ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ.

Денисенко О.Й., мистецтвознавець, зав. відділу українського і російського мистецтва XVI - поч. ХХ ст. Харківського художнього музею

(11 січня 2018р.)

Соколов Іван Іванович (1823—1918) народився 10 червня (29 травня) 1823 року в Астрахані. Навчався в Академії мистецтв (вільноприходящий учень, 1846-1849 і 1852-1855) у А. Т. Маркова; отримав звання художника (1855). Живописець-жанрист і пейзажист, рисувальник, академік (1857), професор (1860). З другої половини 1880-х жив і працював у Харкові, керував студією живопису (з 1887), був віце-президентом Харківського товариства любителів мистецтв (з 1889). Помер 19 листопада 1918 року в Харкові.Життя, і творчість цього талановитого художника тісно пов’язане з Україною, зокрема, з Харковом і Слобожанциною.Під час навчання у Петербурзькій академії і Соколов здійснив дві поїздки на Кавказ, створивши низку картин, пов’язаних з природою та побутом цього краю. Подорож Україною 1854 року, враження від її краєвидів, щедро обдарованого народу, справили на нього величезне враження. Саме тут, на Харківщині, його творчість наповнилась глибоким змістом, його ім’я стало відомим в мистецтві, а українська тематика стає в його творчості. Спочатку художник працює під час постійних приїздів до тітки у с.Ганжівка Харківської губернії, а на початку 1870х назавжди оселяється в Харкові, знайшовши тут свою другу батьківщину. На академічних виставках починають з’являтись його картину на українську тематику, серед них – і ті, що нині знаходяться в колекції Харківського художнього музею. – «На баштані», «Жінка з дітьма». Тепло зустрінуті глядачами, схвальними відгуками критики, вони дійно свідчили про вміння художника обирати цікаві сюжети і наповнювати їх глибоким емоційним, поетичним змістом, теплим, доброзичливим гумором.Значну роль у жанрових картинах Соколова, відігравав пейзаж, написаний любовно, з великою професійною майстерністю, спробами передати реальне освітлення, повітряний простір.Задовго до появи традицій пленерного письма, у 1860х, це взагалі вважалось значним досягненням художників – пейзажистів. Простий побутовий мотив – жінка з дітьми ловить гусей, поєднано з майстерно написаним панорамним краєвидом, є типовим для України – хата над тихою степовою річкою, у затишку дерев, під безхмарним небом погожого літнього дня. Це також і один із численних варіантів національного мистецтва настрою ідилії, гармонії, затишку.
Трутовський Костянтин Олександровис (1826 - 1893) народився у Курську, вихований у родинному маєтку в селі Попівці на Харківщині, 1845–1849 навчався в Петербурзькій Академії Мистецтв, з 1860 — академік. Художник належав до панівного в другій половині 19 століття реалістично-академічного напрямку.Метою своєї художньої творчості Трутовський вважає зображення звичайного життя українського селянства тодішньої Слобожанщини, життя, що невблаганно зникає під впливом русифікаторської політики російського царату та зламу старих патріархальних традицій українського народу. Трутовський жадає зберегти хоча б на своїх полотнах цей величний світ української духовності, який, як йому здається, швидко зникає під впливом невблаганних обставин.Серед найкращих робіт Костянтина Трутовського можна назвати картини: «Весільний викуп» 1881-го року (зберігається у Національному художньому музеї України в Києві), «Дівчина зі снопами», «Повінь», ілюстрація до твору Марка Вовчка «Чумак». Крім творів Марка Вовчка, ілюструє також українські твори Миколи Гоголя, Тараса Шевченка. Темі народного життя на етнічній межі між зонами розселення українського і російського народів, яка проходить саме повз рідну для нього Курську губернію, присвячені дві картини художника – «Переселенці в Курській губернії» і «Хоровод в Курській губернії». Всі свої українські картини Костянтин Трутовський мріяв об’єднати в два великих цикли – «Альбом сцен українського життя» (акварелі) та «Живописна Україна».Картини Костянтина Трутовського зберігаються зараз у різних музеях світу, в українських і в найкращих російських – Російському музеї в Петербурзі і Третьяковській галереї в Москві. Помер Костянтин Трутовський 17 березня 1893-го року на рідній землі – в маєтку своєї матері в селі Яківлівці Обоянського повіту Курської губернії (тепер Пристенський район Курської області) на Східній Слобожанщині. Поховали його в Обоянському Богородицько-Знаменському чоловічому монастирі. 1924-го року більшовики зруйнували цей монастир разом із цвинтарем. Тепер могили Костянтина Трутовського немає.Ще, за життя Трутовського, його картини набули надзвичайної популярності.Їх зображення репродукували на табакерках, тацях, вишивали на рушниках, вибивали на тканинах. Почуттям любові до України, що зародилось ще в дитинстві проведеному в маєтку батька на Харківщині, сповнено більшість картин художника. Подальше проживання на Слобожанщині в Курській губернії, позначено дружбою з Іваном Соколовим який також захоплений українською стихією, поетичними обрядами та святами побаченими на Харківщині.Естетичний ідеал Трутовського – морально здорова, фізично досконала людина. ЇЇ натуру позначено поетичним світовідчуттям, ліричним настроєм і вдачею, прагненням до краси, яка допомагає піднестися над буденністю. В обох картинах «Надягають вінок» продставлено надзвичайно красивий і символіний обряд, де кожна квітка чи зілля виконувала роль оберега, прикрашали голову дівчини аж до заміжжя. Національний характер пейзажу, настрій ідилії, гармоії та затишку відкриває сторінку україської духовності, пронесену крізь віки.

Грюндельдт Олександр Андрійович (1830-1873) народився в Аренсбурзі. Слухач Академії мистецтв (1848–1852), навчався у А.Т.Маркова. Отримав звання некласного художника (1852). Жив іпрацював у Харкові. Живописець, пейзажист і жанрист, писав пейзажі України і Криму. За картину «Малоросійський вид при вранішньому освітленні» отримав звання художника 3-го ступеню (1869). Помер 1873 року в Харкові.«Иноплеменник становится малорусским патриотом, когда хоть немного поживет в Малоросии»… Ці слова добре ілюструють ту зачарованість нашою країною, яку відчували «іноплеменники»– німці, французи, поляки, росіяни, які жили і творили тут.Одним із перших на наших теренах, досі маловідомим широкому загалу, став Олександр Грюнфельдт (Грінфельдт), уродженець Прибалтики, чия діяльність уХаркові припадає на середину 70-х років ХІХ ст. Нині про його творчість майже нічого невідомо, крім кількох рядків спогадів М.Д.Раєвської-Іванової, яка відзначає його добрі якості пейзажиста, добросовісне вивчення природи. І хоча вона зазначає, що в Харкові зберігалось багато творів майстра, на сьогодні його спадок досить нечисленний. Творчість Грюнфельдта як пейзажиста співпадає із романтичними тенденціями тогочасного образотворчого мистецтва, що спирались на академічні трациції увирішенні повітряного простору, освітлення і т.д. Та все ж таки Грюнфельдт виявляє увагу до колористичних регіональних відмінностей, що добре видно вйого картинах «УКриму» та «На полюванні». Кримський пейзаж зачаровує вишуканими переходами золотисто-зеленої гами, чиє світлоповітряне «сфумато» м’яко огортає краєвид з морським берегом, вітрильником на воді, деревами тагорою, де знаходиться старовинна генуезька фортеця. В панораму південного краєвиду художник органічно вписує жанрову сцену – татарську сім’ю передаючи деталі етнічної приналежності зображених – костюм, головні убори тощо. Картину «Наполюванні» виконано в більш локальному, академічному колориті, деособливий акцент зроблено на постаті Мисливця, його напруженій, настороженій позі.

ЇХ НАДИХАЛА ХАРКІВЩИНА: КОНЧАЛОВСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ.

Денисенко О.Й., мистецтвознавець, зав. відділу українського і російського мистецтва XVI - поч. ХХ ст. Харківського художнього музею

(18 січня 2018р.)

Кончаловський Петро Петрович (1876 - 1956) - відомий український та російський художник. До п'ятирічного віку жив там у маєтку батьків Сватівка. Малювати почав у першому класі Харківської 3-ї гімназії. У 1888 році навчався в рисувальній школі М.Д.Раєвської-Іванової.У 1889р. П.П.Кончаловський вступив до Московської 1-ї гімназії, відвідував вечірній клас Строганівського училища. Пізніше два зимових сезони навчався в приватній академії Р. Жуліана в Парижі. Пізніше повернувся до Росії, вступив до Академії мистецтв, де наставниками П. Кончаловського були П. Ковалевський, В. Савінський, І. Творожников, Г. Залеман. Важливим для формування таланту та світогляду художника-початківця стало спілкування з найталановитішими митцями того часу. М. Врубель, В. Суриков, К. Коровін, В. Сєров, Б. Пастернак, К. Бальмонт. Вони відвідували родину Петра Петровича Кончаловського-старшого— відомого видавця.Перший етюдник з повним набором фарб П. Кончаловському подарував К. Коровін.З 1909 року для П. Кончаловського починаються регулярні презентації на виставках творчих угруповань «Золотое руно», «Союз молодежи», «Мир искусства», «Бытие» та інших. Бере участь він у виставках і за кордоном. Художник отримує запрошення на Міжнародну виставку в Амстердамі. П. Кончаловський багато подорожує Європою, відвідує Італію, Францію, Іспанію, Англію, Німеччину. Виїжджає до Сибіру, Кавказу, Криму.Творчий доробок П. Кончаловського становить понад 5 тисяч робіт. Головні жанри в яких працював художник: портрет, пейзаж, натюрморт. Особливі здобутки П. Кончаловського в жанрі натюрморту. «Я пишу квіти так, як музикант грає гами»,— говорив про свої натюрморти художник.


В РУБРИЦІ "КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЄВРОПИ": ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОСПИС.

Бровко О.Л., бібліотекар ЦБ імені і.Я.Франка

(25 січня 2018р.)

Щоб пізнати будь – яку країну, треба познайомитись з її автентичністю. Проект Світова спадщина ЮНЕСКО захищає видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені у списку ЮНЕСКО. Станом на 2017 рік у списку Світової спадщини знаходиться 1073 об’єкта з 167 країн. Є в списку цінностей нематериальної культурної спадщини український Петриківський розпис.
Петриківський розпис, або «петриківка» - українське декоративно – орнаментальне маляраство, яке сформувалося на Дніпропетровщині в селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва.У сучасні часи Петриківський розпис – не лише народне мистецтво, що зберігає традиції оздоблення українського житла, але й сучасний живопис, який розвивається та набуває нових рис.Нематериальна культура вразлива, тому потребує бережного ставлення. Її елементи не можна відреставрувати. Петриківський розпис став сучасним розписом, який продовжує розвиватися, тільки завдяки майстрам Петриківського розпису, які все своє життя присвятили цій справі та передали свою майстерність учням.
Мова йде про таких майстрів Петриківського розпису, як: Надія Білоконь, Тетяна Пата, Ярина Пилипенко, Параска Павленко, Федір Панко, Марфа Тимченко, Глущенко Володимир, Пікуш Андрій та інші.У 70-ті роки на фабриці «Дружба» (с. Петриківка) працював дивовижний майстер Кравець Павло Афанас’євич. У якого не було рук, але малював він чудово (пензлик пристосовував за допомогою ремінців) та навіть викладав Петриківський розпис в інтернаті дітям – інвалідам.
Кожен майстер мав свої характерні риси у творчості. Наприклад, Федір Панко, був першим, хто став малювати пейзажі та жанрові картини мініатюрними квітами. Марфа Тимченко стояла біля витоків створення українського стилю розписів фарфорових виробів. Андрій Пікуш відновив технологію древніх забутих технік склейки деревини для виготовлення предметів складних форм.У наш час можна відмітити таких майстрів, як Галина Назаренко та Тамара Вакуленко, які пропагують Петриківський розпис по всьому світу. Приймають участь у виставках за кордоном та навчають майстерності розпису своїх учнів в Україні.Тож, цілком закономірно, що 5 грудня 2013 року Петриківський розпис було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ВАРВАРА КАРИНСКАЯ. ИНТЕРПРЕТАЦИИ».

Шемет Н.Н., биограф В.Каринской

(1 лютого 2018р.)

Эта книга журналиста представляет собой результат его более чем десятилетних исследований биографии голливудского костюмера, художника балетного и театрального костюма с мировым именем Варвары Каринской. Варвара Андреевна родилась в Харькове в конце XIX века и покинула родину уже сформировавшейся, зрелой личностью. Она была дочерью купца Жмудского А.Я. Это был один из богатейших людей Харькова, который основал в нашем городе оптовое мануфактурное дело. «Он «болел душой» и за собственное дело и за процветание родного Харькова - ведь в этом городе придется жить его детям. Таких, как он, называли «отцами города». Автор в своей книге уделяет большое внимание харьковскому периоду жизни Варвары Каринской и делает вывод, что не стоит спешить «дарить» Каринскую Голливуду. Она, прежде всего, – выдающаяся харьковчанка, дарившая миру Красоту. Земляки должны ею гордиться. В.Каринская – выдающийся костюмер, сотрудничавшая с русским балетом в Монте-Карло; в частности, исполняла костюмы для группы «Балле рюс де Монте-Карло» по эскизам известных художников, таких, например, как Кристиан Берар. Работала в Париже, Лондоне, с 1938г. Жила в Нью-Йорке. В Америке продолжила сотрудничество с балетом. Работала с Сальвадором Дали, Марком Шагалом и другими художниками. С 1940-х до 1970-х годов исполняла почти все костюмы в постановках основателя Школы американского балета Джорджа Баланчина. Помимо работы в NEW YORK CITY BALLET,Каринская исполняла костюмы к постановкам для различных танцевальных коллективов, мюзиклов на Бродвее и фильмов в Голливуде. В 1948г. Голливуд впервые решил присуждать «Оскар» за костюмы. Каринская стала первой обладательницей награды американской киноакадемии в этой номинации – она была удостоена «Оскара» за костюмы к цветному фильму «Жанна Д'Арк» с участием Ингрид Бергман. Еще раз Каринская номинировалась на эту пермию за костюмы для фильма «Ганс Христиан Андерсен» 1952г. Автор лично был знаком с внуком В.Каринской – мистером Влади, который долгие годы собирал информацию о семье Жмудских. От него много узнал нового о жизни Каринской. Также автор книги много лет работал в архивах. Собранный за более чем 10 лет информацией о выдающейся харьковчанке, о времени, в котором она жила, о людях, которые ее окружали эта книга.
Примечание составителя: на ул. Усовской №5 (дом сохранился) была столовая для студентов и малоимущих, организованная В.Каринской; В.Каринская член оргкомитета Капли молока (ул.Конторская); на ул.Пушкинской №33(31) дом отца В.Каринской купца Жмудского; купец Жмудский состоял в попечительском совете по устройству больницы для Л.Гиршмана; член правления Скорой помощи (ул.Конторская).


НАШ ЗЕМЛЯК – ГЕОРГІЙ МОВСЕСЯН.

Месяц О.В., библиотекарь ЦБ имени И.Я.Франко

(8 лютого 2018р.)

Советский композитор-песенник, Народный артист России. Автор шлягеров, таких как, «Мои года», «Проводы любви» и многих других. Георгий Викторович Мовсесян родился 2 августа 1945 года в Харькове, и жил по адресу ул. Полтавский шля № 51, из воспоминаний Георгия Викторовича Мовсесяна: ” Я вырос на баянной, аккордеонной музыке. И вообще, я - человек везучий! Из артистической семьи. Мой отец и два его брата драматические артисты – учились на одном курсе с Леонидом Быковым. И я с детства жил в этой актерской атмосфере. Мне очень хотелось именно такой судьбы! “.Но несмотря на фильмы и громко звучащие песни, Мовсесяна долго не принимали в Союз композиторов. И когда на Красной площади во время праздников исполнялось по 6-7 его песен, на его музыку, это только усугубляло ситуацию. Почему не принимали? Не объясняли. Георгий Викторович очень тогда переживал, но в дальнейшем вовсе был не обижен.Он ценил и гордился тем, что его песни пели, такие прекрасные актеры: Нина Маслова, Борис Чирков и Николай Крючков , Вячеслав Тихонов и Михаил Ульянов . Он с уважением относился к людям, которые поют «длинные ноты». Но любил, когда почти говорят песню, напевают. Любил актерское пение.А на эстраде исполнителями его песен были: Вахтанг Кикабидзе, Анна Германн, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Анне Вески, чешский певец Карел Готт, ВИА «Пламя».Георгий Мовсесян умел, как говорится, дружить. У него было много друзей. Дружил с певцом Юрой Гуляевым, с Евгением Мартыновым, его другом был Муслим Магомаев. А так же дружил со знаменитыми, так сказать, ”московскими харьковчанами”: с кинорежиссером Владимиром Фокиным и писателем Аркадием Ининым, а с Натальей Фатеевой, как-то ездил в Харьков на конкурс имени Клавдии Шульженко. А на правах земляка был дома у Клавдии Ивановны Шульженко. У Мовсесяна были написаны песни на украинском языке. Например, ему очень нравилась украинская песня, музыку для которой он написал «У веселого клена було лисття зеленее, а тепер золоте» её исполнял, Юрий Богатиков . А так же он написал, песню «Любов моя у дальній далині», Илья Резник сделал для нее русский вариант текста, Георгий Викторович хотел дать ее исполнять Николаю Баскову, но не мог воспринять ее на другом языке. Песня так и не была представлена публике. .Жизнь выдающегося композитора оборвалась 7 ноября 2011 года. Умер Георгий Викторович дома от инфаркта, до приезда скорой помощи. Похоронен на Троекуровском кладбище, в Москве. Вобщей сложности Георгий Викторович Мовсесян написал музыку более чем к 70-ти произведениям. Мы гордимся нашим талантливым и скромным земляком. Хотя он, так и не получил звания Почётного гражданина Харькова. Но песни на его музыку навсегда останутся в памяти не одного поколения.

В РУБРИЦІ "КРАЄЗНАВЧИЙ КІНОЗАЛ": К 75-ЛЕТИЮ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА «БЛОКАДА. ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ».

Оконевская О.М., преподаватель Харьковской средне-специальной музыкальной школы-инт ерната, автор книги об О.Берггольц «…И возвращусь опять».

(15 лютого 2018р.)

«Блокада: эффект присутствия». В 1949 году одной из первых жертв "Ленинградского дела" стал Музей обороны Ленинграда. Он слишком явно говорил о блокадных муках ленинградцев и недостаточно о руководящей роли партии и лично товарища Сталина в спасении города. Нина Нонина - первый экскурсовод уничтоженного музея. «Я говорила вслух о самом страшном, о чем и шепотом не говорят…» – сказала Ольга Берггольц в стихах. А в дневнике записала: «…не будет ничего удивительного, если именно меня… попытаются сделать «идеологом» ленинградского противопоставления со всеми вытекающими отсюда выводами вплоть до тюрьмы». О судьбе Музея и о том, что привело ее к блокадной Музе – Ольге Берггольц, рассказывает в фильме «Блокада: эффект присутствия» Авторы: Алла Чикичева, Наталья Соколовская, Валерий Щедринский Режиссер-постановщик Алла Чикичева Операторы: Дмитрий Фролов Сергей Славнитский Вадим Мандрик Александр Ярмухаметов Владимир Морозов Александр Дружинин Константин Бочин Пётр Миков Владимир Лушин Режиссёр монтажа Валерий Щедринский Звукорежиссёр Вячеслав Архипов Руководители проекта Владимир Баталов, Татьяна Соловьева.Фильм снят 2010 году.

«А ЧИ СТАРШИЙ БРАТ?».

Шудрик І.О., кандидат філософських наук, історик, професор

(22 лютого 2018р.)

Продовж тривалого часу існують російські міфи щодо історії Росії та України, які навмисно спотворюють історичну дійсність. Одним з найбільш поширених міфів є твердження про «старшого» і «младшего брата», або про «великороссов» і «малороссов». Давайте звернемося до історичних фактів при аналізі цих і подібних їм міфів. Відомий російський ( і український) історик Микола Костомаров місце і час походження «великороссов» і «малороссов» та їх істотну відмінність розглядає у своїх історіософських працях «Книги буття українського народу» та «Две русские народности», які, на жаль, не поміщені в 19-томному ювілейному московському виданні його творів. Ці праці написані понад півтора століття тому, але й зараз звучать актуально стосовно поставленої проблеми. У статті «Две русские народности», яка вийшла друком у 1861 році в Петербурзі, професор Костомаров обгрунтував наукові уявлення про походження російського і українського народів, про риси їхнього національного характері, психології иа світогляду. Він зазначав, що «…русская народность не едина, их две…». Автор вважав, що початок відмінностей губиться в глибокій давнині. Далі він аналізував значення поняття «Русь», підкреслюючи при цьому, що «название Руси укрпилось издревле за южнорусским народом». Уже в XI ст. ця назва розповсюдилася на Волині. «В XII ст. в земле Ростово-Суздальской под Русью понимали вообще юго-запад нынешней России». Далі Костомаров зазначав, що на території тогочасної Росії у XVI і XVII ст. існувала Московія, Литва і Русь. Після того, коли з різних земель утворилася Московська держава, вона назвалась Російською. З цього приводу М.Костомаров зазначає: «У южнорусского народа как будто было похищено его прозвище» І далі: «Екатерина ІІ высочайшим повелением даровала Московскому народу имя Русского и запретила употреблять древнее имя – Московитяне». Костомаров вважав, що до середини XIIст. на основі угро-фінських племен у Суздальсько-Ростово-Муромсько-Рязанському краї утворилося зерно «великорусской народности». Посилаючись на літописи, Костомаров відзначав, що з того часу, як Андрій Боголюбський 1157р. був обраний князем землі Ростово-Суздальської, спостерігається суттєва відмінність у суспільному житті від Південної Русі та Новгорода. Цей період відомий історик називає «детством великорусского народа» Володимир Бєлінський у своєму дослідженні «Страна Моксель или открытие Великороссии» (2-ге вид.,К.,2007.Кн.1-408с.) цитує російського професора Шахматова: «Российский народ сформировался на территории севернее Оки, на базисе финских племен: мери, муромы, весь, печоры, мещеры, мокши. Позже в него влилась значительная порция татарской крови». Костомаров М. відзначає, що в XII ст. Володимир стає «зерном Великороссии». Але згодом лідерство переймає Москва, яка мала «сбродное» население. Таке змішане населення, на думку ученого, завжди виявляє схильність до розширення своєї території, користолюбства за чужой рахунок, поглинання сусідів, хитрої політики. Москва за допомогою церкви підкоряє собі землі та князівства, поглинаючи їх. У цей же час вона обгрунтовує ідею «общего отечества», але не в федеративній, а в «единогосударственной» формі. Так сформувалася монархія Московська.
Москва заснована не в 1147р., а значно пізніше – 1272р., і засновником її був не Юрій Долгорукий, а хан Золотої Орди Менгу-Тімур, онук хана Батия. У 1147 році Москва була лише «похідним табором». Першим удільним князем Московії став Даниїл. У 1997р. в Росії відзначали 850-річчя Москви. Посол Франції Вільгельм де Рубрук прибув до хана Сартака (сина Батия) 1253 році. В країні Моксель він був понад два роки. У своєму «Путешествии в восточные страны» описав як жив народ країни Моксель: мокша,мурома, меря, мещера. У них не було великих міст, жили вони в лісах, в землянках, топили «по-чорному». Розмовляли вони угро-фінською мовою. Археолог граф Уваров О.С. здійснив розкопки 7729 курганів в колишніх Московській, Володимирській, Ярославській, Костромській та Рязанській губерніях, й зробив висновок, що ті кургани належать виключно мерянському (фінському) етносу VIII-XII ст. (аж до XVIст.). Ніяких ознак приналежності цього етносу до слов’янства він не виявив.
В останні роки в Російській федерації змушені були відмовитися відзначати річниці та ювілеї Москви, як «первой столицы Руси» і запустили оновлену норманську теорію, що «первой столицей Руси» була Ладога. У 2003 р. на державному рівні відзначили 1250-річчя Ладоги, як « первой столицы Руси». До речі, в 1990р. в Україні відзначили 1500-річчя Києва, який заснований Києм у V ст.І тут з датами у московських фальсифікаторів історії нічого не виходить. На «круглому столі» в редколегії «Українського історичного журналу» київські фахівці російським історикам слушно зауважили, якщо сприймати за основу «ладозько-новгородсько-київську теорію» , то про Київ слід говорити не як про «матір міст руських», а як про «онуку». Історію Русі-України слід починати ні з 882р. від князя Олега, а з V ст. – з початку 400-літнього правління династії Києвичів. І тут терпить крах легенда про «старшого брата». Російські історики присвоїли собі слов’янське минуле. Володимир Бєлінський у своєму другому дослідженні «Страна Моксель, или Открытие Великороссии» (Изд.2-е.-К.,2007.Кн.2-я.-344с) зауважує,що у мерянського населення «от языческих времен до Ивана IV(Грозного) - не было никаких следов славянского этноса».Праці графа Уварова переконливо свідчать, що Мерянська земля і її народ продовж VIII-XIIст. не мав абсолютно ніякого зв’язку з Великим Киїіським князівством. Професор Шахматов підтвердив,що до 913р. ні один з київських князів не був в Ростово-Суздальській землі (Моксель). Ростово-суздальці на південь по Волзі спілкувалися з народами Середньої Азії. Тоді вони не мали зв’язку із слов’янським етносом Новгорода та Пскова. Уваров вважав, що меряни не мали прямих контактів з Візантією. Татари в похід проти Німеччини взяли мерянський народ, який там загинув. «Перетік слов’ян в Ростово-Суздальську землю – вигадка. Історичні факти спростовують «слов’янське походження» «Страны Моксель» - попередниці Московії. У «Книгах буття українського народу» М.Костомаров зазначає, що цар московський «…узяв верх, кланяючись татарам і ноги цілував ханові бусурману, щоб допоміг держати у неволі…народ». Далі автор наголошує, що останній цар московський, петербурзький імператор поклав сотні тисяч козаків у канавах і « на костях збудував собі столицю», а німка цариця Катерина… востаннє доконала козацтво… і поробила одних панами, а інших невольниками». За ці дії М.Костомаров називає царя московського «ідолом», «мучителем», «деспотом» та «катом». Катерина ІІ 1783р. «повеліла» створити «Комиссию для написания древней истории, преимущественно Российской». Відповідальним за цю справу призначила графа Шувалова. 1792р. сфальсіфікована «екатерининская история»ийшла в світ. Називалася вона – «Общерусские летописные своды». Володимир Бєлінський розцінив їх «грязною фальсіфікацією». Підготовка до фальшування історії розпочалася ще при Петрі І та продовжувалася при Катерині ІІ. При Петрі І з України до Москви були вивезені архіви. Після того, як Петро І «повелел» 1721 р. іменувати Московію Російською імперією, він попросив професорів Києво-Могилянської академії написати історію Московської імперії, тому, що в Московії була поголовна неграмотність. Імператор запросив Міллера, який продовж десяти років їздив по Сибіру й повністю вилучав усі старовинні золотоординські архіви і раритети, щоб ніхто не дізнався, що писали іноземці про Московію. Архиви переписували з метою фальсифікацій дійсної історії та робилися різні вставки. Не збереглося ні одного оригіналу древніх рукописів. З 11 списків «Повістей врем’яних літ” залишився лише один літопис за Іпатським списком, і той повною мірою сфальшований, із вставками в угоду імператриці. При Катерині ІІ придворні історики, викрадаючи в українорусичів їхню історію, намагалися «соединить» мерянську країну Моксель (Московію) із слов’янським етносом Київської землі. Себе вони проголосили «великороссами», а українців – «малороссами», Московію - «именовать Русью», а царів московських – «российськими». А в дійсності Московський улус перебував у складі татарської держави – Золотої Орди 269 років – з 1237 до 1506р. А землі Великого Київського князівства були звільнені від татарських загарбників Золотої Орди 1333р. при литовському князі Ольгерді. Прогнали їх аж до Волги й Криму. Московія у XVII ст. була повністю неграмотною. Французький дипломат Де ля Невіль у 1689р. п’ять місяців перебував у Москві. В «Записках о Московии» він писав: «Московиты… настоящие варвары, недоверчивы, лживы,жестокие, распутны, обжорливы, выгодолюбивы, необразованы». Професори Києво-Мигилянської академії зробили багато для розповсюдження освіти в Московії. Вони брали участь у створенні Слов’яно-греко-латинської академії, заснували Московський університет і т.д. Випускники КМА працювали архіпастирями по всій Російській імперії, були філософами, ученими, дипломатами. До речі, М.Лопоносов свою «Граматику» написав на основі «Граматики славенской» Мелетія Смотрицького. Бєлінський Володимир переконливо довів, що норманська теорія походження Русі антинаукова. Посилаючи на праці Костомарова та Шахматова про Русь IX-Xст. він виявив, що в літопис «Повість врем’яних літ» внесено багато вставок і і фальсифікацій, зокрема, у розповіді про запрошення Рюрика новгородцями та їхніми сусідами. В.Бєлінський вважає, що Рюрик не приходив з «Варяжского моря», а, будучи сусідом, скористався заколотом і в 862р. підкорив собі і своєму роду новгородських словен, сусідів кривичів та ливонську чудь. Фальшива також вставка що Рюрик підкорив фінські племена: мпрі, мурома, мещери, весі і т.д. По «Общерусским летописным сводам», у 882 р. майже усе плем’я «русов», під проводом князя Олега перейшли в Київ.Убивши київського князя, Олег «воссел» в Києві і розпочав становлення Великого Київського князівства. Ця явна фальсифікація про початки Русі від Олега. А в дійсності історію Русі слід починати від Кия та династії києвичів, які правили продовж чотирьох століть, з кінця V ст. до приходу Олега. До речі, норманську теорію походження Русі критикував М.Ломоносов. Фальшива вставка в «Общерусских летописных сводах» про спроби Олега «объединить Мерянскую землю с Киевом». З цього приводу В.Бєлінський зазначає, що до князя Володимира Великого Київська земля та її племена не мали ніяких зв’язків з країною Моксель (рос.Ростово-Суздаль). Не було спільних князів, не існувала спільна держава, не було між ними торгівлі. Російський історик С.Соловйов зазначав «Старая днепровская Русь, это европейско-христианское государство на скифской основе…». Комісія з підготовки «Общерусских летописных сводов»для обгрунтування ідеї про «всеобщую историю», зробила вставку про військові походи Святослава в «колыбель великороссов» - на Оку і для «покорения вятичей», що не відповідає дійсності. Усі військові походи київського князя були спрямовані на південь. Шахматов довів, що князь Святослав не здійснював походів ні на Оку, ні в землі майбутньої Московії. З метою фальсифікації історії усі літописи України-Русі були вилучені і зникли в столиці Російської імперії. На основі історичних фактів В.Бєлінський робить висновок, що заяви про входження країни Моксель (Ростово-Суздальської землі) в Київську державу є вигадкою. Він також вважає, що «перетоку» слов’ян з Подніпров’я та Новгорода в країну Моксель не було. Прибувши у 1137р. в землю племені меря, Юрій Долгорукий просидів у тій землі до 1155р. і відповідно «Общерусским летописным сводам»овернувся до Києва, посів великокняжий стіл, а у 1157р помер.
Для звеличення Московії і для «поріднення» її з Великим Київським князівством, народності фінських племен зі слов’янськими, робились вставки в літописи, що ніби Юрій Долгорукий приєднав Ростово-Суздальські землі до Великого Київського князівства. Цього він не міг зробити. Його вигнали,як і інших пришлих. Це було неприйняття слов’ян дикими лісовими племенами. Неприйняття і суттєва відмінність між московитами і укрїнцями помітна і зараз через 850 років. Бєлінський Володимир наголошує, що у 1157р. в Ростово-Суздальській землі з’явилась князівська династія, яка базувалась на мерянському корінні. Адже син Юрія Долгорукова, Андрій Боголюбський, народився в мерянській землі, від матері-мерянки у 1137-1138р. «Общерусские летописные своды» стверджують, що він «не покидал свій таежный угол». До прибуття Батия фінський етнос був базою, на якому в подальшому утворилася Московія, яка входила в Золоту Орду. Московію почали заселяти татари, а не руси-християни. Боярський стан майбутньої Московії складався з татаро-монголів. У 1502р. занепала Золота Орда, від якої залишилися два обломки – Московське князівство і Кримська орда, які сформувалися як державні утворення у кінці XVст. Перед цією подією Іван ІІІ домовився з кримськими Гіреями про «вічне братство і вічну дружбу». Це був союз двох колишніх татаро-монгольських улусів, небезпечних не лише проти Золотої Орди, але й проти слов’ян. Московія іще тривалий час перебувала в залежності від Кримського ханства, виплачуючи данину до 1700 року. Після розпаду Золотої Орди головним завданням спадкоємниці імперії було повторне «собирание потеряных земель». Москва від Золотої Орди запозичила стиль державності. При Івані ІІІ почалося «приращивание» нових територій. У січні 1570р. Іван IV(Грозний) вдруге знищив Новгород. «…окровавленные жертвы привязывали к саням и по крутому откосу спускали в Волхов…Младенцев топили, привязав их к матерям. Опричники стояли на лодках и наблюдали чтобы никто не спасся». Жорстоке знищення тривало 5 тижнів й за 200-250 верств від Новгорода. Було убито 60 тисю чоловік. А Новгород мав 500-літні культурні зв’язки з Києвом і Європою, а Московія була відсталою, жорстокою,підступною, не слов’янською. На шляху московських походів для завоювання нових земель на сході було Казанське ханство. Волзькі татари не мають відношення до монголо-татарів. У цього древнього народу, спадкоємців волзьких булгар, була висока культура. Коли Іван Грозний 19 серпня 1552р. з 150 тис. військом підійшов до стін Казані, то побачив мечеті й палаци, а в Московії жили в примітивних зрубах. Тиждень точилися бої, московити грабували та убивали мирних жителів. Вони вирізали усе чоловіче населення, полонили жінок і дітей. Було знищено понад 70 тис. людей. Отак відбувалося «собирание русских земель». Потім було «Покорение Сибири Ермаком», «присоединение» України, Кавказу та Середньої Азії. Коли Петро І побував у Дагестані, то у нього визрів план «приращения» Індії. Так що це не першість параноїдальної ідеї Жириновського з його «Последнего броска на юг». У 1815р. російський історик М.Карамзін видав свою «Историю государства Российського», в якій історія Росії подається з вищеназваних петровсько-катерининських позицій. Так подавалася сфальсифікована історія в дореволюційні і в радянські часи. Після розпаду Царської імперії у 1917р. більшовики, завдяки демагогічним гаслам та військовомудосвіду Золотої Орди, поновили імперію і мріяли про світову революцію. Але з цією ідеєю не вийшло. Вони, фальсифікуючи дійсність, жовтневий переворот 1917р. назвали революцією, до того ж Великою. Для тих, хто розбирається в історії та філософії, зрозуміло, що в один рік не може бути двох революцій. Події в Україні 1917-1920 років більшовики назвали громадянською війною, що не відповідає дійсності. Це була Російсько-українська війна, в якій війська Муравйова та Антонова-Овсієнка потопили в крові Українську національно-визвольну революцію. Відновлення імперії Чингізідів потерпіло крах у 1991 році. Але великодержавні російські шовіністи втретє хочуть відродити імперію, провокуючи війни з країнами, які вийшли з цієї імперії. Вони розорили Чечню, Абхазію, Південну Осетію, Придністров’я иа Грузію. Через століття після подій 1917р. Росія знову розпочала проти України політичну та економічну війну, потім окупувала Крим, та частину Донбасу, вдруге видаючи це як «громадянську війну», щоб приховати свої агресивні дії проти України, спрямовані на відтворення імперії. При цьому Росія вдається до явних фальсифікацій історичних фактів. Так, наприклад, московські пропагандисти заявляють, що Крим – «исконно русская территория», а Севастополь – «город русской славы». Путін нахабно заявив – поскільки «руський» князь Володимир прийняв хрещення в Херсонесі, то Севастополь – «русский город». А що тут говорити про недавню заяву перед новим президентом Франції Макроном, як «русская княжна Анна стала королевой Франции». Це є свідченням про невігластво, підступність і викрадення нашої історії президентом Росії та його радниками. Стосовно «споконвічної» приналежності Криму до Росії звернімося до історії. Відповідно перепису населення у 1666р. в Кримському ханстві проживало 1120 тис.чол. (татар 180тіс;греків, караїмів,вірмен та євреїв – 20 тис; українців 920 тис). Таким чином, українців було майже у 5 разів більше ніж кримських татар, а росіян зовсім не було. Володимир Бєлінський наголошує:«До XVIIIст. нога московита и нога великоросса в Криму не ступала». Лише при Катерині ІІ у 1783р. Крим окупований і приєднаний до Російської імперії. Під час Кримської війни 1854-1855рр. російська армія складалася восновному з закріпачених українських селян. Під Севастополем полягло 102 тис., поранено 300 тис. І це в більшості українці. Серед відзначених при обороні Севастополя – багато солдат з українськими прізвищами, серед них і українці Кубані. Але екскурсоводи в розповідях про героїзм матроса Кошки «забувають» сказати що дійсне його прізвище Кішка і що він українець в Вінничини. На Чорноморському флоті як до революції, так і в радянські часи служили переважно українці. Під час другої севастопольської оборони 1941-1942рр та під час звільнення «города русской славы» Севастополя у 1944р. загинуло багато українців, імена яких закарбовані на плитах.
З вище викладеного можна зробити такі висновки. По-перше, Московія і Україна-Русь сформувалися зовсім на інших територіях і часовому просторі. Київське князівство виникло на слов’янському грунті у кінці Vст., а Московське князівство (улус Золотої Орди) – в кінці XIIIст. на основі угро-фінських племен, з подальшим влиттям татаро-монгольської крові. Не було генетичного зв’язку між цими етносами, не було єдиної державності. Слов’янські землі Київщини і Новгородщини не входили до Московського князівства. В інтересах обгрунтування великодержавної ідеології була створена хибна концепція про «старшого» і «молодшого брата», про «великороссов» і «малороссов».Московське князівство тривалий час було у складі Золотої Орди на правах улуса, і не мало відношення до Київського князівства. З метою спотворення історичної дійсності при Петрі І та Катерині ІІ були вилучені та знищені оригінали літописів. Літописи були переписані і у них зроблені вставки для обгрунтування імперської ідеології. Московія в основному відтворила імперію в межах колишньої Золотої Орди шляхом загарбницьких воєн. Після розпаду Царської імперії, більшовики відтворили імперію, яка закономірно розпалась 1991 року. Зараз Росія втретє намагається відтворити її. Великодержавні шовіністи в Росії і «п’ята колона” в Україні, як з «писаною торбою» носяться з «русской идеей». Російський філософ Дмитро Мережковський у своїй книзі «Больная Россия» у 1910р писав: «…мы сидим в луже, утешаясь тем, что это вовсе не лужа, а русская идея», «…русская идея» - русское безумие». Оцінка досить влучна і до сучасної ситуації. Реалізація «русской идеи» призводить до чисельних людських жертв та матеріальних втрат, і, врешті, це закінчиться розпадом самої Російської федерації. У царські і радянські часи навмисно спотворювали і приховували історичні факти. Зараз виникла гостра потреба у відтворенні дійсної нашої історії.

ГЕРОИ, НЕ СТАВШИЕ ГЕРОЯМИ.

Быков В.Г., зав. сектором научно-исследовательского отдела документоведения. коллекций редких изданий и рукописей ХГНБ имени В.Г.Короленко

(1 березня 2018р.)

Высшей военной наградой СССР было звание Героя Советского Союза, учрежденное в 1934 г. Более 12 тысяч человек стали Героями за период 1934 – 1991 гг. Их могло быть и больше, т. к. свыше 140 человек , представленные к этому званию, по разным причинам не были его удостоены.
Лучший советский подводник Петр Денисович Грищенко, воевавший на Балтике в 1941 – 1945 гг., 10 раз в разное время представлялся к званию Героя Советского Союза, однако Героем не стал, хотя подводная лодка «Л-3», которой он командовал в 1941 – 43 гг., потопила 18 вражеских кораблей. Причины были разные: и нелюбовь к нему за строптивый и прямой характер командующего Балтийским флотом адмирала Трибуца и других адмиралов. Также сыграли свою отрицательную роль и доносы замполита «Л-3» в политуправление флота, в которых капитан II ранга Грищенко прямо обвинялся в трусости. Хотя как мог быть трусом офицер, получивший за боевые подвиги 8 орденов, а экипаж вышеуказанной лодки много раз награждался правительственными наградами. Подводная лодка, которой командовал П.Д.Грищенко, была единственной среди советских боевых кораблей, потопившей за один поход 7 вражеских судов. Но даже за этот подвиг командир «Л-3» звания Героя не получил. На наградных листах, где Грищенко представлялся к Герою Советского Союза, командование Балтийского флота писало резолюцию: «Достоин награждения орденом», снижая награду на 1 или 2 ступени. Представляли капитана I ранга Грищенко к высшей воинской награде и после войны: в 1968, 1985, 1990 гг. , но безрезультатно. В начале 1991 г. Президент СССР М. С. Горбачев вычеркнул фамилию Грищенко из списка лиц, представленных к званию Героя за подвиги в Великой Отечественной войне. В феврале 1991 года Петр Денисович Грищенко умер. В начале 1990-х годов его, уже посмертно, еще 2 раза представляли к званию Героя (уже Российской Федерации), однако и его покойный герой Балтики не получил. Даже отдельную квартиру прославленный подводник получил незадолго до смерти, проживая в коммунальных квартирах.
В нашем городе тоже проживали два человека, неоднократно представлявшиеся за свои военные заслуги к званию Героя Советского Союза, но при жизни его так и не удостоенные. Это полковники авиации Нихамин Давид Ефимович и Бобров Владимир Иванович. II. НИХАМИН ДАВИД ЕФИМОВИЧ(29.11.1913 – 19.05.2000) Полковник авиации.Уроженец г. Витебска. Учился в Луганском и Ейском авиаучилищах. В июне 1941 г. – старший лейтенант 32 ИАП ВВС Черноморского флота. С сентября 1941 г. – командир 101 отдельной эскадрильи ВВС Черноморского флота [6]. С 31 марта 1942 г. – командир 1 эскадрильи 9 истребительного авиац. полка ВВС Черномор. флота. С 23 ноября 1941 г. – командир 1 эскадрильи 32 истр. авиац. полка (с мая 1943 г. – 11 гвардейский авиац. полк). С 23 апреля 1943 г. – зам. командира этого же полка. С 5 августа 1943 г. – начальник штаба в том же полку. 28 сентября 1943 г. майор Нихамин был представлен к званию Героя Советского Союза за 10 сбитых самолетов противника, но получил вместо него орден Красного Знамени (уже второй). В октябре 1943 г. был назначен командиром 43 истребительного авиаполка ВВС Черноморского флота, продолжал воевать над Черным морем. В ноябре 1944 г. подполковник Нихамин переводится на Тихий океан – командиром 59 истребительного авиаполка 15 смешанной авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского флота. В августе 1945 г. полк Д.Е.Нихамина участвовал в советско-японской войне, принимая участие в освобождении Южного Сахалина от японских войск. После войны полковник Нихамин служил в ВВС Балтийского флота, был заместителем командира истребительной авиационной дивизии. С 1960 г. выходит в запас , проживает в Харькове (по ул. Сумгаитской) и ведет большую военно-патриотическую работу среди молодежи. Еще 3 раза его представляют к званию Героя: в ноябре 1991 г. к Герою Советского Союза, в 1995 г. – к званию «Герой Российской Федерации», а в 2012 г., через 12 лет после смерти, к званию «Герой Украины». Но ни одного из этих почетных званий, которые он вполне заслужил, Д.Е.Нихамин так и не был удостоен. Умер Давид Ефимович 19 мая 2000 г. Его заслуги были отмечены такими наградами: Ордена: Ленина, 3 ордена Красного Знамени, Суворова III ст., Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медали, а также награды Болгарии, Румынии и Израиля.

Не получил при жизни звание Героя Советского Союза и полковник авиации Владимир Иванович Бобров. Боевой счет он открыл в Испании, сбив там первые самолеты. Также он участвовал и в советско-финской войне 1939 – 1940 гг. В.И.Бобров прошел всю Великую Отечественную войну от первого до последнего дня: 22 июня 1941 г. он сбил бомбардировщик «Хейнкель-111» над западной границей СССР, а последний – 9 мая 1945 г. над Прагой. Всего он совершил 577 боевых вылетов, провел 159 воздушных боев, в которых сбил лично 43 и в группе 24 вражеских самолета [10, 105]. По другим данным, полковник Бобров сбил лично 27 самолетов и 24 в группе. В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего № 294 от 8 октября 1943 г. летчик-истребитель, сбивший 15 самолетов, представлялся к званию Героя Советского Союза. Однако звания этого Владимир Иванович не получил, хотя он и имел к тому времени не менее 20 сбитых вражеских самолетов, а более 30 летчиков, воевавших под его командованием, стали Героями Советского Союза . Этот факт напрямую был связан с очень непростыми отношениями В.И.Боброва с высшими авиационными командирами: его снимали с занимаемой должности, понижали в звании, исключали из партии, и награждали. Так, в марте 1944 г. подполковника Боброва из-за конфликта с его заместителем по политической части отстранили от должности командира 27 истребительного авиаполка и исключили из членов ВКП(б), назначив с понижением на другую должность. Через некоторое время его по ходатайству командира 9 гвардейской истребительной авиадивизии полковника А. И. Покрышкина, не побоявшемуся взять к себе опального летчика, переводят в это соединение. Вскоре Бобров становится командиром 104 гвардейского истребительного авиаполка в вышеуказанной дивизии. За боевые заслуги подполковник В.И.Бобров 4 раза представлялся к званию Героя А. И. Покрышкиным, но главнокомандующий ВВС Красной Армии Главный маршал авиации А.А.Новиков представления не утвердил . Некоторые военные историки считают, что это связано было и с тем фактом, что кто-то из родственников Боброва на оккупированной территории служил полицаем. Окончание войны подполковник В.И.Бобров встретил в Праге. За боевые заслуги в период с сентября 1944 г. по май 1945 г. он трижды награждался орденами и был восстановлен в партии. После войны Владимир Иванович продолжил службу в военной авиации. Он окончил курсы усовершенствования командиров и начальников штабов истребительных авиадивизий при Военно-воздушной командной академии. В 1960 году, в период печально знаменитого хрущевского сокращения армии, полковник Бобров был уволен в запас. В 1966 г., после окончания юридического института, В.И.Бобров переезжает в Харьков, где работал заместителем директора института «Гипрокоммунстрой». Умер полковник в отставке Бобров 28 марта 1970 г. и был похоронен на городском кладбище № 9 (Алексеевское кладбище). Седьмое представление к званию Героя Советского Союза (уже покойного) В.И.Боброва оказалось успешным: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1991 года полковнику авиации Боброву В. И. было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [15]. Звезда Героя и орден Ленина были вручены родным Владимира Ивановича. В Харькове на доме № 48 по проспекту Науки (бывший пр. Ленина), где проживал Владимир Иванович Бобров, установлена мемориальная доска. Приятно, что хотя бы после смерти заслуги героя были наконец-то достойно вознаграждены. Заслуги В.И.Боброва были отмечены следующими наградами: Золотая Звезда Героя Советского Союза (посмертно); 2. Два ордена Ленина (1942, 1991); Четыре ордена Красного Знамени (1939, 1943, 1945, 1954); Орден Суворова III степени (1945); Орден Александра Невского (1945); Орден Отечественной войны I степени (1944); Два ордена Красной Звезды (1950, 1957). Медали. Военный крест (Чехословакия) [9, 65].

СТАРИНОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ (2.VIII.1900 – 18.XI.2000) - полковник, военно-инженерные войска, кандидат техн. наук, профессор. Участник Гражданской, испанской, советско-финской и Великой Отечественной войн. В 1934 г. окончил военно-транспортную академию. Служил в железнодорожных войсках. Позже стал минером и крупнейшим специалистом по минно-подрывному делу (особенно на железных дорогах). Сконструировал ряд мин. В период войны в Испании в 1937 г. совершил со своей диверсионной группой более 200 диверсий, наиболее известными из которых являются: уничтожение эшелона со штабом и частью пилотов итальянской авиадивизии, а также взрыв поезда с марокканскими солдатами. Группа во главе со Стариновым взорвала вражеский эшелон с боеприпасами в тоннеле, соединявшим железнодорожный путь между Южным и Мадридским фронтами фашистских войск, на длительное время выведя его из строя [20]. На счету одной из диверсионно-подрывных групп Старинова было уничтожение патронного завода фашистов. В 1938 г., после возвращения из Испании в СССР, Старинов узнал, что его за подвиги в испанской войне представили к званию Героя Советского Союза. Но офицер, представлявший его к этому званию, был расстрелян как враг народа, а наградные документы на И.Г.Старинова исчезли [18]. Многие из сослуживцев Старинова тогда были арестованы и репрессированы. Вызывали и его самого на допросы в НКВД и хотели тоже арестовать, однако нарком обороны К.Е.Ворошилов заступился за Старинова и его не тронули. Заслуги в испанской войне И.Г.Старинова были отмечены присвоением ему звания «полковник» и награждением орденами Ленина и Красного знамени. В период советско-финской войны 1939 – 1940 гг. полковник Старинов руководил группой минеров, занимающихся разминированием от вражеских мин Карельского перешейка. Там же он получил тяжелое ранение в руку. С августа 1940 г. по июнь 1941 г. Старинов был начальником отдела мин и заграждений главного военно-инженерного управления Народного комиссариата обороны СССР. В июне-сентябре 1941 г. полковник И.Г.Старинов руководил оперативной группой минных заграждений на Западном и Юго-Западном фронтах [19]. В октябре 1941 г. группа Старинова занималась минированием важных промышленных, военных и других объектов г. Харькова (всего было заминировано более 30 объектов как обычными, так и радиоуправляемыми минами). На мине, установленной в подвале дома по ул. Дзержинского, 17, подорвался генерал-лейтенант фон Браун, командовавший пехотной дивизией. Погиб не только он, но и 14 офицеров из его штаба . Вскоре на мине, поставленной минерами Старинова, подорвался еще один фашистский военачальник – генерал-лейтенант Бейнекер. Минами Старинова был взорван холодногорский виадук над Южным вокзалом Харькова, надолго перекрыв там движение поездов. Взорвались мины и на Харьковском аэродроме, уничтожив несколько самолетов и ангаров. С 17 ноября 1941 г. Старинова назначают заместителем начальника штаба военно-инженерных войск Красной Армии. С августа 1942 г. он становится начальником Высшей оперативной школы особого назначения Центрального штаба партизанского движения. Это военно-учебное заведение готовило минеров-подрывников для различных диверсий в тылу врага. Одновременно полковник Старинов занимал должность помощника начальника Центрального штаба партизанского движения. В вышеуказанной школе за период с 1942 по 1945 гг. было подготовлено более 2000 специалистов-подрывников, а обученные ими инструкторы подготовили свыше 5000 партизан-минеров. С мая 1943 г. И.Г.Старинов становится заместителем начальника Украинского штаба партизанского движения генерала Т.А.Строкача (по диверсионной работе) . После этого назначения Старинова количество диверсий на оккупированной Украине резко возросло: если в 1942 г. на железных дорогах Украины партизаны совершили 202 диверсии, то в 1943 г. их число превысило 3500. После освобождения Харькова в августе 1943 г. полковник Старинов руководил работами по разминированию города как от немецких, так и от советских мин, установленных в октябре 1941 г., но не взорвавшихся. До сих пор на одном из зданий нашего города осталась надпись стариновских саперов: «Мин нет». В 1944 – 1945 гг. Старинов обучал минно-подрывному делу участников антифашистского сопротивления из Польши, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии. С февраля 1945 г. полковник Старинов руководил специальной группой саперов, разминировавших железные дороги в Германии. За период 1941 – 1945 гг. на минах конструкции Старинова подорвалось и было уничтожено более 12000 вражеских эшелонов и 256 различных мостов. В сентябре 1946 г. И.Г.Старинова переводят на преподавательскую работу: он назначен начальником кафедры тыла военного института МГБ СССР (т.е. преподавал там тактику и стратегию диверсий и партизанской войны в тылу врага). В январе 1956 г. 56-летнего полковника Старинова увольняют в запас. Однако он продолжает трудиться: участвует в написании «Истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», пишет ряд статей по своей специальности в ряд журналов. С 1964 по 1987 гг. И.Г.Старинов преподает тактику диверсий и партизанской войны в учебных заведениях КГБ СССР. Среди их слушателей офицеры спецслужб социалистических стран. Также И.Г.Старинов читал лекции на курсах усовершенствования офицерского состава, спецназа КГБ СССР – КУОС. Кандидат технических наук (1944 г.) и профессор (1984 г.) Старинов являлся автором более 250 научных работ, 2 монографий и 3 учебников. Часть из них предназначена только для служебного пользования и строго засекречена. За свою долгую службу и выдающиеся подвиги полковник Старинов 5 раз представлялся к званию генерал-майора, однако генералом не стал. Скорее всего, причиной была неприязнь высшего командования, которому подчинялся полковник Старинов. 3 раза его представляли к званию Героя Советского Союза [18], 2 раза к званию Героя Российской Федерации (в 1998 и 2000 г.) . 2 августа 2000 г. полковнику в отставке профессору И.Г.Старинову исполнилось 100 лет. Совет ветеранов спецназа ФСБ и КГБ незадолго до его юбилея направил в администрацию Президента Российской Федерации В. В. Путина ходатайство о присвоении И.Г.Старинову звания Героя Российской Федерации. Но, как упоминалось выше, звания Героя Илья Григорьевич не получил. Наградой 100-летнему юбиляру стал всего лишь орден Мужества. Умер Илья Григорьевич Старинов 18 ноября 2000 года. Похоронили его на московском Троекуровом кладбище. Служба и заслуги И.Г.Старинова отмечены почти 50 советскими, российскими и иностранными орденами и медалями. Также он был награжден знаками: «Почетный сотрудник госбезопасности» и «Заслуженный работник МВД». Награды: 2 ордена Ленина, орден Октябрьской революции, 5 орденов Красного знамени, Орден Отечественной войны I ст., орден Дружбы народов, орден Мужества (РФ), около 40 медалей. В 1919 г., в период Гражданской войны, красноармейца Старинова, попавшего в плен, едва не расстреляли белые. Ему тогда чудом удалось спастись и совершить побег. А в 1938 г. и в период 1941 – 1943 гг. его 4 раза могли расстрелять свои же. В страшном 1938 году только заступничество Ворошилова спасло Старинова от гибели. Также до конца своих дней Старинов был благодарен Н.С.Хрущеву, трижды спасавшего его от расстрела.

С Харьковом связано и начало трудовой деятельности еще одного человека, не ставшего Героем Советского Союза, но вполне достойного его. Это Алексей Прокопьевич Берест (1921 – 1970 гг.). Уроженец Ахтырского уезда Харьковской губ. (сейчас этот р-н входит в состав Сумской обл.). Родился в многодетной крестьянской семье, где было 16 детей. В 1937 – 1939 гг. работал на одном из харьковских заводов трактористом [23]. С 1939 г. был призван на службу в Красную Армию. Воевал с лета 1941 г. рядовым красноармейцем. Весной 1945 г. лейтенант А.П.Берест был заместителем командира стрелкового батальона по политической части (ком. батальона был капитан С.А.Неустроев). Батальон входил в состав 756 стрелкового полка 150 стрелковой дивизии (ком. – генерал-майор Шатилов) [25]. 30 апреля 1945 г. 756 стрелковый полк начал штурм рейхстага. Двум разведчикам полка – сержанту М.А.Егорову и мл. сержанту М.В.Кантария – приказали водрузить Красное знамя над рейхстагом. Однако ввиду ожесточенного сопротивления противника им сразу этого сделать не удалось [23]. В помощь им командир полка полковник Зинченко выделил лейтенанта Береста с группой солдат, благодаря помощи которых Егоров и Кантария смогли прорваться на крышу здания и водрузить на его куполе Знамя Победы. Без поддержки Береста это едва ли они смогли бы сделать. После водружения знамени лейтенант А.П.Берест вместе со своим батальоном принял участие в окончательной ликвидации гарнизона рейхстага, т.к. гитлеровцы продолжали оказывать там упорное сопротивление. Гарнизон фашистов превышал 2000 человек. Командование 150 стр. дивизии приказало Бересту провести переговоры с немцами и вынудить их капитулировать. Переодевшись полковником Красной Армии, он вступил в переговоры с генералом, командовавшим гитлеровцами, потребовав безоговорочной капитуляции. Переговоры длились довольно долго, лейтенант очень рисковал при этом жизнью, т.к. среди немцев было много эсесовских фанатиков . Но, несмотря на все трудности, переговоры окончились успешно и гитлеровцы, остававшиеся в подземельях рейхстага, капитулировали. Главная заслуга в этом принадлежала А.П.Бересту. Командующий 3 ударной армией генерал-полковник В.И.Кузнецов представил лейтенанта Береста вместе с другими отличившимися при штурме рейхстага и в других боях за Берлин солдатами и офицерами к званию Героя Советского Союза. Но Маршал Советского Союза Г.К.Жуков, просматривая список воинов, представленных к этой награде, фамилию Береста вычеркнул, как и некоторые другие. Жуков, не любивший политработников, произнес при этом: «Опять политрук!». После войны А.П.Берест награду все же получил: в 1946 г. он был награжден за бои в Берлине орденом Красного Знамени , хотя боевой офицер прошедший всю войну, вполне заслуживал высшей награды. Через несколько лет после Победы А.П.Берест демобилизовался и проживал в г. Ростове-на-Дону и в Ростовской области. В начале 1950-х гг. он занимал должность заведующего отделом кинофикации одного из районов Ростовской области и был несправедливо обвинен в хищениях и мошенничестве, получив 10 лет лишения свободы . Через несколько лет Берест был досрочно освобожден и вернулся в Ростов, где работал рабочим, а позднее водителем грузовика на нескольких промышленных предприятиях. В 1970 г. Алексей Прокопьевич Берест трагически погиб, попав под поезд. Похоронен в Ростове-на-Дону. в 2005 году, в Киеве, накануне 60-летия Дня Победы, Президент Украины В.А.Ющенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины группе военнослужащих, совершивших выдающиеся подвиги в период 1941 – 1945 гг. Среди них была фамилия А.П.Береста.

Среди представленных к званию Героя Советского Союза был уроженец Харькова генерал-майор Зиновий Нестерович Алексеев, 1899 г. рождения. Он с 1919 г. служил в Красной Армии, участвовал в Гражданской войне. В 1934 г. окончил Военную академию им. Фрунзе. Участвовал в советско-финской войне 1939 – 1940 гг. в должности зам. начальника штаба стрелкового корпуса. В период Великой Отечественной войны З.Н.Алексеев воевал на Ленинградском фронте, где командовал дивизией народного ополчения. Позже он служил на штабных должностях, а с мая 1943 г. на Карельском фронте командовал стрелковой дивизией. С июня 1944 г. генерал З.Н.Алексеев снова воевал против финских войск, командуя стрелковым корпусом. Войска под командованием генерал-майора Алексеева отличились в период Свирско-Петрозаводской операции, за что он был представлен к званию Героя Советского Союза, но вместо этого звания получил орден Суворова ІІ степени. После войны генерал Алексеев командовал стрелковой дивизией, был начальником Уссурийского суворовского училища. С августа 1953 г. – в запасе. Умер в Курске в 1971 г., где и похоронен. Был награжден 6 боевыми орденами: орденом Ленина, 3 – Красного Знамени, орденами Суворова и Кутузова ІІ степени, а также рядом медалей.

В Харькове и Харьковской области проживал ряд полных кавалеров высшего солдатского ордена – ордена Славы. Среди них, получивший все 3 степени этой награды, был Василий Илларионович Литвинов. Начав войну в 1941 году рядовым солдатом, он в 1945 г. был командиром саперного взвода, воевавшим на 2 Белорусском фронте. К тому времени он уже имел ряд боевых наград и был представлен к ордену Славы І степени. Вскоре старшина Литвинов особенно отличился в ряде боев, за что и был представлен командованием к званию Героя Советского Союза . Однако командующий фронтом Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский решил, что эта награда будет слишком высокой, так как Литвинов, по его мнению, имел много орденов и медалей. Поэтому вместо Золотой Звезды Героя Василий Илларионович получил орден Красного Знамени. Награда, конечно, высокая, однако у него уже был такой же орден. Если бы маршал утвердил представление на Героя, то в Советском Союзе было бы не 4, а 5 человек, удостоенных звания Героя Советского Союза и являвшимися одновременно полными кавалерами ордена Славы. Лейтенант Литвинов был не только полным кавалером ордена Славы, но также имел 2 ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны и Красной Звезды, а также ряд медалей. После войны Василий Илларионович проживал в поселке Эсхар, работая на заводе. Умер в 1984 году.

Среди дивизий, отличившихся при освобождении Харькова в августе 1943 года, была 89 стрелковая Белгородско-Харьковская дивизия, получившая эти почетные названия за участие в освобождении вышеуказанных городов. Командовал этим соединением генерал М.П.Серюгин. В октябре 1943 года его дивизия отличилась при форсировании Днепра и М.П.Сирюгина представили к званию Героя. Но он получил награду на ступень ниже, хотя и довольно высокую – орден Ленина. В апреле-мае 1945 года стрелковый корпус под командованием генерала М.П.Серюгина отличился под Берлином и в период боев в самом Берлине. Снова Михаил Петрович был представлен к званию Героя Советского Союза и снова награду заменили на другую: на орден
Суворова ІІ степени. Чем был вызван повторный отказ в получении высшего военного отличия, пока неизвестно. После войны генерал-майор Серюгин командовал гвардейской стрелковой дивизией, а позднее – гвардейским стрелковым корпусом в Прикарпатском военном округе. С сентября 1953 г. генерал-лейтенант Серюгин назначается на должность заместителя командующего 13-й армией. В апреле 1961 г. он выходит в отставку. Его заслуги в военное и мирное время были отмечены 8 боевыми орденами: 2 орденами Ленина, 2 – Красного Знамени, 2 – Суворова ІІ степени, орденами Кутузова и Богдана Хмельницкого ІІ степени и рядом медалей. Умер генерал-лейтенант Серюгин в 1975 году.


Подводя итоги этой работы можно сделать выводы о несовершенстве и политизации советской наградной системы. С одной стороны в СССР было учреждено довольно много наград (одних орденов существовало 21), но принципы и правила награждения орденами и медалями вызывают многочисленные критические отзывы. Зачем присваивать высшие награды и звания по нескольку раз? Ведь этого сейчас нет почти ни в одной стране мира. За что Л.И.Брежнев получил 4 раза звание Героя Советского Союза? За юбилеи и дни рождения. А орденом Победы его наградили вообще незаконно, нарушив статут этого высшего полководческого ордена. Правда, в 1989 г. Брежнев был лишен этой награды (посмертно). Почти во всех странах мира высшую награду вручают только один раз, а СССР они вручались многократно. Так, в царской России самой высокой наградой был орден Св. Андрея Первозванного, которым награждали только один раз. Многие ордена были специально разделены на 3 или 4 степени, чтобы не делать награждения одной и той же степенью несколько раз. Например, орден Славы, существовавший в Советском Союзе, имел 3 степени, но бывали десятки случаев, когда одной и той же степенью этого ордена награждали дважды и даже трижды. После Великой Отечественной войны 33 человека оказались кавалерами ордена Славы ІІІ степени, который им вручали по три раза! Правда, позже им заменили 2-е и 3-и знаки ордена 3-й степени на ордена ІІ-й и І-й степени соответственно. Хотя известно, что один из 3-кратных кавалеров ордена Славы ІІІ степени несмотря на ходатайства о вышеуказанной замене этих наград на І-ю и ІІ-ю степени, так и остался трижды кавалером ордена Славы ІІІ-й степени. Также известны случаи награждения двумя орденами Славы ІІ-й и даже І-й степени. По данным, напечатанным в советских газетах в конце 80-х годов, стало известно, что участники Великой Отечественной войны не получили более 3600000 орденов и медалей, к которым они представлялись за свои подвиги, совершенные в той войне. Многие из вышеуказанных участников войны так и не дождались при жизни заслуженных наград. Зато чем выше человек в СССР занимал должность, тем больше было у него возможностей получить награду. Например, министр обороны СССР и член Политбюро ЦК КПСС Маршал Советского Союза Д.Ф.Устинов был 11 раз награжден высшим орденом СССР – орденом Ленина [35]. Министр внешней торговли СССР и член ЦК КПСС Н.С.Патоличев был тоже кавалером одиннадцати орденов Ленина! В ходе расследования по так называемому «узбекскому делу» выяснилось, что в Узбекистане можно было стать обладателем ордена Ленина, заплатив за это взятку в 500000 рублей. А если кто-то хотел стать Героем Социалистического Труда, то уже надо было раскошелиться на 1 миллион рублей! Неудивительно, что первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Ш.Р.Рашидов был награжден 10 орденами Ленина. Поэтому абсолютно правильным стал вышедший в августе 1988 г. Указ Президента СССР о запрещении повторных награждений одной и той же наградой. Считаю, что человека надо награждать по заслугам, а не за юбилейные торжества, и хотя бы и позже, но вручать ему заслуженную награду.


В РУБРИЦІ "КРАЄЗНАВЧИЙ КІНОЗАЛ: ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА В УКРАЇНІ І ДАНІЇ.

Бєжанова В.С., головний бібліограф ЦБ імені І.Я.Франка

(15 березня 2018р.)

Епоха Просвітництва - одна з ключових епох в історії європейської культури, пов'язана з розвитком наукової, філософської і суспільної думки. Ідеї ​​Просвітництва лежать також в основі політичних свобод і демократії як базових цінностей суспільства, а також організації держави як самокерованої республіки, релігійної толерантності, ринкових механізмів, капіталізму, наукового методу. XVIII століття стало епохою не тільки Просвітництва, а й імперій. В кінці XVIII ст. після ліквідації «освіченою імператрицею», Катериною II, останнього оплоту української вольниці і захисника прав і свобод України, Запорізької Січі, українські землі опинилися в складі Російської та Австрійської імперій, що означало ліквідацію держави Україна. У цей складний кризовий час наш великий земляк, філософ, просвітитель Г. С. Сковорода шукав шлях впровадження ідей Просвітництва в життя. Фільм «Королівський роман» або Данія в епоху Просвітництва, демонструвався на краєзнавчих читаннях.

ХАРКІВСЬКІ ТЕОРЕТИКИ СЕПАРАТИЗМУ.

Шудрик І.О., кандидат філософських наук, історик, професор

(22 березня 2018р.)

Під керівництвом завідувача кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін Харківського державного університету харчування та торгівлі Міносяна А.С. вийшла колективна монографія «Історико-культурні традиції Слобожанщини ХVІІ-ХХІ ст.» (ХДУХТ, 2010.-175 с.), в якій автори заявляють, що Д.Багалій питанню приналежності Слобідської України Росії чи Україні «…не приділяв уваги і торкнувся його лише побіжно» (с. 10). Далі: «…земля Слобідської України ще задовго до її заселення українськими переселенцями належала Російській державі, – вона дісталася їй у спадщину від древньоруської держави» (с. 12).
Крім того, у цій монографії є друге невірне твердження: «М.Грушевський зовсім обминав питання про державну належність земель Слобідської України. Висвітлення цього питання неминуче показало б, що ця територія задовго до її заселення українцями була землею Російської держави». Далі подається досить поширений в радянські часи міф: «Висвітлювати такі історичні факти – це значило б наводити приклади давньої братерської дружби російського і українського народів, показувати прогресивну роль Російської держави в історичному розвитку України» (с. 10-11).
Я, як історик за фахом, що спеціалізувався з історії України у Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка та викладач філософії, який має опубліковані монографії та наукові статті про історію філософської та богословської думки в Слобідській Україні, заявив А.С.Міносяну, що це невірні твердження в монографії, і пояснив, що професор Д. І.Багалій не «побіжно», а глибоко аналізував історію Слобожанщини. У 1918 р. він опублікував фундаментальну монографію «Історія Слобідської України» (перевидану у Харкові 1993 р.,–256 с.), в якій зазначав, що землю Слобожанщини «… у домонгольську добу, у ХІ-ХІІІ сторіччі було заселено прадідами слобожан – древніми русичами Чернігово-Переяславської землі…» (с. 15). Далі Багалій Д.І. зауважує, що на слобідську землю «…московський уряд дивився як на свою і хотів її закріпити за собою через заселення українськими переселенцями, хоч ті землі в дійсності належали прадідам українців» (с. 63). Професор Багалій Д.І. наголошує: «Нехай усім народам живеться вільно на Україні, але нехай нові поселенці на Україні пам’ятають, що не може бути зневажений на своїй рідній землі (як се було раніше) той український нарід, котрий заселив її, захистив од ворогів і довгі часи поливав своїм трудовим потом.» (с. 230).
На мої аргументовані зауваження Міносян А.С. відповів: «Есть такое мнение». Я заявив, що це невірна думка. Щодо приналежності Слобожанщини слід орієнтуватись на академіка Д.І.Багалія, а не на те:–«Я так понимаю». Це стосується навчально-виховного процесу студентів. Мною було внесено пропозицію – провести з приводу такої «думки» наукове обговорення цієї проблеми на кафедрі із запрошенням з університету ім. В.Н. Каразіна завідувача кафедри історії України.
Замість того, щоб визнати наукову помилку, після моєї бесіди із завідувачем кафедри кандидат історичних наук, доцент Головко О.В. почала мені доводити, що південь України – це «Новоросія». Для аргументації зачитала мені із солідного київського видання цитату, що «Росія просувалася на південь». Я додав: «за допомогою українських козаків», і що Росія просувалася не лише на південь, але й на схід – до Кавказу, Середньої Азії й до Порт-Артура, на захід – до Польщі, Латвії, Литви, Естонії та Фінляндії, але не означає, що це території Росії.
Стосовно того, що М.Грушевський «…зовсім обминав питання про державну належність земель Слобідської України» (с. 10) я показав О.В.Головко коротку історію України Михайла Грушевського «Як жив український народ», видану 1915 року і перевидану 1991 року, в якій на карті України Слобожанщина виділена як «українські землі» з Бєлгородом, Осколом, Острогожськом і за Дін. Як «українські землі» також виділена Донеччина, Кубанщина й Підкавказзя. До речі, влітку 1918 року, коли більшовицька Росія визнала УНР, під час переговорів професор Багалій доводив російській стороні приналежність Східної Слобожанщини (частина сучасних Бєлгородської, Курської та Воронезької областей) до України.
Отаке-то теоретичне обґрунтування майбутнього сепаратизму щодо «споконвічної» приналежності Слобідської України до Росії. Виходить так, що ми на Слобожанщині є окупантами російської території? І ці заяви звучать у вищій школі України! Отак і навчаємо студентів! А через три роки почалася реалізація вищевикладених «мнений» – практичне повернення Росією «своих исконно русских земель» – поки що Криму та Донбасу за допомогою зброї та за підтримки тих, хто має такі «мнения» та переконання.
18 листопада 2014 року за завданням ректора Міносян ознайомив кафедру зі змістом листа міністра освіти України С.М.Квіта «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників», але оминув питання про санкції у разі невиконання вимог щодо цієї відповідальності. Я запропонував обговорити зміст цього листа, оскільки він особливо стосується нас, як суспільствознавців і з приводу протилежних цьому листу «думок» та таких же заяв деяких викладачів нашої кафедри. Замість того, щоб з приводу змісту цього листа, нарешті, визнати помилковість суджень у вищеназваній монографії, О.В.Головко почала мене звинувачувати, що я невірно її зрозумів і що вона так не писала.
Таким чином, на кафедрі не відбулося ділового обговорення листа міністра освіти України щодо «особливої відповідальності науково-педагогічних працівників». Ні слова не було сказано ні завідуючим кафедри, ні доцентом Головко О.В. щодо визнання помилковості опублікованих в монографії своїх «мнений», тим більше в умовах війни, зазіхань Росії на територіальну цілісність України, зокрема й на землі Слобідської України. Згадана монографія була направлена фахівцям для аналізу та рецензування на наявність прояву сепаратизму.
Фахівці історичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, посилаючись на «Юридичну енциклопедію» зробили висновок : «у тексті рецензованої монографії не міститься тверджень, висновків чи закликів, спрямованих на відділення частини території та населення України». Тоді виникає запитання – з якою ж метою автори рецензованої праці доводять приналежність Слобожанщини до Росії, а не до України? Для мене дивно, що сучасні історики ХНУ не керуються чіткими настановами свого попередника – академіка Д.І.Багалія стосовно цієї проблеми.
Фахівці Харківської державної академії культури дали таку експертну оцінку даної монографії: «…деякі висловлювання та твердження авторів викликають претензії щодо їх методологічної коректності та доцільності в контексті заявленої теми і можуть бути предметом наукової критики. Загалом, текст дозволяє закидати авторам дотримання доволі консервативної концепції щодо природи культурних традицій Слобожанщини та непослідовності у висвітленні історії її формування. Проте, теоретичний підхід, який сповідують автори, не є приводом для їх звинувачення в цілеспрямованій антидержавній діяльності (сепаратизму)».
Одна із співавторів вищеназваної монографії доцент Головко О.В. із своїми «мнениями» була залучена до інформаційної війни Росії проти України з метою доведення того, що не лише Слобожанщина, але й уся територія України, її історія є територією та історією Росії. Відповідно до цього проекту в Москві для учителів історії, учнів та їхніх батьків вона опублікувала навчальне видання «История. Универсальный справочник» (М.: Яуза-пресс, 2013. -208 с.). У цьому виданні історія Росії подається з позицій великодержавного російського шовінізму, як в «Истории государства Российского» М.Карамзіна та виступу президента Росії В.Путіна перед істориками Росії про те, що Херсонес в Криму є російським і князь Володимир, який там прийняв християнство, теж належить до Росії, і що історію слід подавати «в интересах России». А нещодавно він київську князівну Анну Ярославну, яка стала королевою Франції, назвав “русской”. Вірно висловився ведучий українського телебачення що в Росії історія не наука, а засіб пропаганди та поневолення.
У підрозділі «Народы на территории России до сер. І тыс. до н.э.» «Универсального справочника» автор називає Ольвію, Херсонес та Пантікапей (с. 5). Далі вона заявляє, що «в южнорусских степях» сармати «разбили скифов»(с. 6). До історії Росії віднесені всі східнослов’янські племена (с. 8). Князівства на території майбутньої України теж належали Росії. Навіть Галицько-Волинське князівство за твердженням автора «располагалось на юго - западных русских землях» (с. 17). Але ж ці племена та князівства перебували на території майбутньої України, стосувалися і стосуються історії України, а не Росії! В Україні навіть учні знають, що ці території ніякого відношення до Московії та Росії, не мали і не мають, а стосуються території й історії України. Тільки кандидат історичних наук Головко О.В. про це не хоче знати!
Історія Русі ― України у автора подана не з часу заснування Києва у V ст., а знову обгрунтовується норманська теорія (з 882 р.). Київські князі Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий та Володимир Мономах віднесені до російських правителів (c. 11-12).
У розділі «Русские земли и княжества в ХІІ – cередине ХV в.» (с. 15) автор зазначає, що хан Батий «разорил южные русские земли (Черниговские, Киевские, Галицко ― Волынские и др.)» (с.19). Автор говорить про «Объединение русских земель» та «русских княжеств» (с. 20-23). Московію Головко О.В. називає–«Российским государством во второй половине ХV–ХVІІ вв.» (с. 23-25). Загальновідомо, що Петро І у 1721 році заборонив вживати слово Московія, замість нього – Росія. Як писав М.І.Костомаров, що «у нас ніби украли наше ім’я». Цього не боявся сказати професор в умовах царизму, а викладач українського вишу в умовах незалежної Української держави підлаштовується під ідеологію великодержавного російського шовінізму. При «первых Романовых… России» (с. 35) не було, а була «Московія».
Загарбницькі дії Московського князівства та царства автором тлумачаться як «Расширение территории России» (c. 29), «воссоединение русских земель» (с. 36), «продвижение в Сибирь» (с. 36), «присоединение земель», «вхождение сибирских народов в состав Российского государства» (с. 45). Автору варто згадати оцінку цієї події російським художником В. Суріковим – «Покорение Сибири Ермаком». Стосовно «присоединения» Середньої Азії слід згадати картину Верещагіна «Апофеоз войны» і т. д. «Вхождение Левобережной Украины в состав России», автор тлумачить як «воссоединение» Украины с Россией» (с. 44).
Автор стверджує, що козацька Рада «…созванная в Переяславе, 8 ноября 1654 г. единодушно высказалась за вхождение Украины в состав России» (с. 44). Це було не “вхождение”, а мирний договір про допомогу на випадок військової загрози. На Переяславській Раді послу Бутурліну запропонували від імені царя теж скласти присягу, від чого він категорично відмовився. Автор замовчує що Переяславську угоду не підтримала і відмовилася складати присягу на вірність московському царю значна частина козацької старшини, зокрема, полковники Іван Богун, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Микола Ханенко та ін., декілька козацьких полків, українське духовенство на чолі з митрополитом С. Косівим, Запорозька Січ, професори та спудеї Києво-Могилянського колегіуму. Замовчує автор про те, що московська сторона постійно порушувала умови Переяславської угоди та Березневих статей.
Усі культурні досяґнення Київської Русі автор приписує «русской культуре» (с. 45-47). Це стосується «русских книг»: «Слова о Законе и Благодати» митрополита київського Іларіона (1049 р.), «Повестей временных лет» монаха Києво-Печерського монастиря Нестора (1113 р.) та ін. Пам’ятками «русского зодчества» називає Десятинну церкву (кін. Х ст.), Софійський собор (1037 р.) та Золоті ворота (30-ті рр. ХІ ст.) в Києві.
Автор стверджує, що після Північної війни «в состав России вошли исконные русские земли по Неве и Финскому заливу» ! (с. 59). Ці землі ніколи не належали Росії, вони були нею завойовані. Автор, аналізуючи Петровські реформи (с. 59–60), навіть не згадала роль у цій справі українців Теофана Прокоповича («главу вченої дружини Петра І») та Стефана Яворського. У 1775 р. не була сама по собі «разрушена» Запорозька Січ. ЇЇ було зруйновано вдруге за розпорядженням імператриці Катерини ІІ. І в Україні не просто було «введено крепостное право» (с. 64-65). Воно було нею ж запроваджене. Автор навіть не згадала про роль українських козаків, українців взагалі, в Російсько-турецьких війнах, зокрема у взятті Азова, Ісмаїла та інших фортець. У книзі не відображено роль українського козацтва в розгромі наполеонівської армії (с.75-77). Росія не «присоединила», а завоювала Закавказзя, до того ж не показано у цій справі роль українців. Це стосується також Кримської війни, зокрема адмірала П. Нахімова та «матроса Кошки» (Кішки з під Вінниці) (с. 83-85). Розкриваючи розвиток науки й освіти в Росії, автор не згадала про участь дидаскалів Києво-Могилянської академії у відкритті Словяно – греко ― латинської академії та Московського університету, що першими ректорами там були професори Києво-Могилянської академії, і що М.Ломоносов в основу своєї «Ґраматики» поклав «Ґраматику славенскую» Мелетія Смотрицького (с. 111-113).
Автор заявляє: «В феврале 1918 года германская армия вторглась на Украину» (с. 127). Насправді ж 9 лютого 1918 року в місті Бресті було підписано мирний договір між УНР та Центральними державами, однією із умов якого була збройна допомога країн Четверного союзу Українській Народній Республіці. Таким чином, німецько-австрійські війська не «вторґлись», а були запрошені легітимним українським урядом для вигнання з України окупаційних сил.
У книзі невірне твердження, що ніби-то, зимою 1919-1920 рр. «Красная Армия освободила Правобережную Украину» (с 128). Вона не «освободила», а окупувала Україну, потопивши в крові національно-визвольну боротьбу українського народу. Не розкрито супротив більшовикам під час окупації Кавказу та Середньої Азії і не зазначається, що цей супротив було потоплено в крові місцевого населення.
Недоречні звинувачення на адресу М.С.Хрущова, що ніби то він «перераспределял земли между республиками» і що «РСФСР передала Украине территорию Крыма» (с. 166). Такі рішення не міг приймати сам М.Хрущов. Вони вирішувались в ЦК КПРС, Верховній Раді та в Раді Міністрів СРСР. Стосовно Криму було достатньо пояснень і автору варто було б про це знати. А скільки українських земель було «передано» Росії та іншим державам й республікам? Про це О.В. Головко мовчить.
Щодо війни СРСР з Афганістаном, то слід було б показати не лише наші втрати (15 тис. убитими), але і втрати афганської сторони (1 млн. убитими). До цього варто було б автору додати втрати людські та матеріальні з обох сторін в Угорщині (1956 р.), Чехословаччині (1968 р), Чечні, Південній Осетії, Абхазії, Придністров’ї та Грузії. Цього з позицій автора ніби й не було. На референдумі в Україні 1 грудня 1991 р. за незалежність проголосувало не просто «большинство населения», а 92 % !.
До речі, метою чеченських повстанців, які в Москві захопили «Норд-Ост», було не «устрашение населения и оказание давления на органы власти РФ», а вимога вивести з Чечні російські війська та припинити геноцид чеченського народу. Варто було б уточнити дані автора щодо «освобождения большинства заложников» (с. 199). Під час цієї «блестящей операции» через вентиляційні отвори силовики пустили снодійний газ, від якого 118 чоловік заснули навічно, багато залишилося каліками на все життя.
Історію Росії, як і України, О.В. Головко подає як в «Истории СССР» радянських часів без врахування появи незалежних країн на теренах колишнього Радянського Союзу та нових, об’єктивних, оцінок історичних подій. Вважаю, що цю громадянку України російська сторона спеціально залучила в інформаційну війну проти України. Таким чином, вона «продала» державі - агресору територію України з її історією. Виникає питання, яким же чином О.В.Головко була включена в ідеологічний російський проект з метою доведення, що історія та територія України є споконвічною історією та територією Росії? Вона фальсифікує історичні факти з історії України, зокрема про російсько-українські стосунки. Викладачі наших вишів, а тим більше викладачі кафедр суспільних наук, мають бути патріотами України і виховувати молодь в дусі патріотизму, прищеплювати їй любов та повагу до історії, культури та мови нашої держави.
Вважаю, що у даній ситуації марно переконувати вище названих авторів у хибності їхніх суджень, які в умовах вищої школи, тим більше в умовах війни Росії проти України можуть завдати лише шкоди громадсько-політичній думці та навчально-виховному процесу (у даному випадку не лише в окупованому Донбасі та Криму, в Казахстані, куди цей сфальсифікований опус рекомендований, але і в Росії, де готують “собирателей утерянных земель”. Автор не згоден з оцінками істориків Харківського університету, які не вбачають теоретичного обґрунтування сепаратизму в рецензованій ними роботі. Адже сепаратизм не лише практика, але й теорія, спрямована на відокремлення частини території, а у Головко О.В. – навіть усієї України, оскільки вона доводить, що це територія «России» іще «до І тыс. до н.э.» і в подальшому. А вихід згаданої її книги в Росії це не лише теорія, але і практична діяльність на доведення читачам Росії, що територія України та її історія є територією та історією Росії, а не України. Кандидату історичних наук Головко О.В. варто нагадати, що відповідно Статті 2 Конституції України «Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною».
Зважаючи на непохитність позицій Міносяна А.С. та Головко О.В., я змушений був звернутися до керівництва Інституту історії України НАН України та Українського інституту національної пам’яті. Фахівці авторитетних установ дали наукову оцінку цим документам. Так, наприклад, заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України БорякГ.В., стосовно навчального видання Головко А.В. “История. Универсальный справочник” зазначає: “1) зазначений довідник фактично перебуває поза межами сучасних академічних дискурсів української історичної науки, позаяк здебільшого презентує минувшину України з проросійських позицій; 2) низка тлумачень, узагальнень, інтерпретацій і оцінок, представлених у вибраних фрагментах довідника, видається суперечливою, розмитою та категоричною, зокрема продукує сумніви у компетентності автора”.
…..У відповіді за підписом Голови Українського інституту національної пам’яті В.М.В’ятровича стосовно колективної монографії “Історико-культурні традиції Слобожанщини ХVІІ ― ХХІ ст.” зазначається: “Оскільки авторський колектив у змісті монографії наводить помилкові історичні твердження, висновки й факти, вважаємо, що вона теоретично обґрунтовує й історично виправдовує політику Російської Федерації як країни агресора відносно на сході нашої держави. Видання й розповсюдження монографії подібного змісту серед студентських кіл може розглядатися як таке, що несе шкоду інформаційній безпеці України.
Щодо видання Головко О.В. “ГИА, История, Универсальный справочник”, який призначений для учнів Російської Федерації та Казахстану, інформуємо: довідник не може бути офіційно визнаний, як такий, що відповідає всім необхідним вимогам, державним стандартам і рекомендований до використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Відповідно до проаналізованих законодавчих і нормативно-правових актів, повідомляємо, що “Универсальный справочник” не може бути використаний як довідково-навчальна література у загальноосвітніх навчальних закладах України, оскільки мова йде про порушення значної кількості принципів змістовної відповідності, а також технічних характеристик”. На завершення відповіді наголошується: “Використання у викладацькій діяльності у вищій школі України радянських міфів, стереотипів чи тез сучасної російської пропаганди вважаємо не припустимим”.
У даній ситуації викликає подив те, що чоловік О.В.Головко ― Олександр Миколаєвич Головко ― професійний юрист, полковник міліції, перший проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, невже не знає таку “наукову” діяльність своєї дружини? Як проректор з навчальної роботи чи дозволив би він своїм курсантам вивчати історію України за вище названими навчальними посібниками своєї дружини? Чи вона без його відома готує такі навчальні посібники та виїздить до Москви, щоб там обґрунтовувати своє “мнение” стосовно історії України?


В РУБРИЦІ"КРАЄЗНАВЧИЙ КІНОЗАЛ": ПРОГУЛКА НА КОНКЕ (ВИДЕОФИЛЬМ).

Шварц С.В., краевед, автор книги "Путешествие в провинциальнцю столицу: прогулки по старому городу"

(29 березня 2018р.)

Экскурсия по маршруту конки и одновременный рассказ о достопримечательностях г. Харькова.


В РУБРИЦІ "КВІТКІНСЬКІ ЧИТАННЯ": АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ КВИТКА.

Чернай В.Ф.,кандидат технических наук, ст.научный мотрудник ХПИ, академик военно-исторических наук и казацтва

(5 квітня 2018р.)

Среди других представителей рода Квиток, внесших существенный вклад в развитие Слобожанского края, следует отметить Андрея Федоровича Квитку (1775–1840 гг.), известного губернского Предводителя харьковского дворянства и его брата – Григория Федоровича (1778–1843 гг.), уездного Предводителя харьковских дворян, бывшего «по совместительству» великим писателем земли Харьковской. Андрей Федорович Квитка начал свою деятельность в чине майора и дослужился до тайного советника, что соответствует званию генерал-лейтенанта в армии или вице-адмирала во флоте. Каждые три года он избирался Губернским Предводителем Харьковского дворянства, в общей сложности 8 раз за период с 1810 г. по 1834 г. за исключением того трехлетия,когда он был избран сенатором в царствование Николая І. Андрей Федорович был человеком представительным по наружности, доброго нрава, занимательный в обществе и умный в беседах. Он одинаково хорошо относился к богатому и бедному, с честью служил дворянству, но без особого искательства. Его любили и уважали харьковские дворяне. Об Андрее Федоровиче метко выразился М.М. Куликовский: «Бог зробив форму Губернського Предводителя дворянства, вилив Квитку – та й розбив ії». Андрей Федорович, безусловно, был одним из влиятельнейших людей своего времени. Имея голос в высших правительственных сферах, он принес немалую пользу своей родной Украине и особенно Харькову.В начале XIX века наблюдалось бурное развитие Харьковской губернии. В Харькове создаются различные общества и государственные учреждения, оказывающие огромное влияние на жизнь города. Так, в конце 1811 г. было основано «Общество благотворения» для оказания помощи нуждающимся, председателем которого стал Андрей Федорович Квитка, а в апреле 1812 г. утверждается Институт благородных девиц под Высочайшим покровительством императрицы Марии Федоровны. Председатель правления института – А.Ф. Квитка. Занимая столь высокие посты, в своей деятельности он оставался кристально чистым человеком, вызывая абсолютное доверие и большое уважение своих сограждан.Много добрых дел было сделано им также в качестве Предводителя губернского дворянства. После Отечественной войны 1812 г., действуя в интересах Отчизны и ее защиты, Андрей Федорович организовывает в Харькове Кадетский артиллерийский корпус для 40 кадет из молодых дворян губернии – детей бедных родителей, который был заложен 7 июня 1725 г. и закончен в 1835 г. В дальнейшем последний был переведен в Полтаву, где находится и по сей день. Хотелось бы, чтобы нынешние курсанты артиллеристы и ракетчики, знали, кто начинал благое дело защиты Отечества. Двенадцатого января 1816 г. в нашем городе по инициативе А.Ф. Квитки был открыт Слободско-Украинский отдел Российского Библейского Общества, услугами которого в дальнейшем пользовались известные словисты Харькова А.А. Потебня, П.А. Бессонов и др. Поразительно широкой была область интересов А.Ф. Квитки – всесторонне одаренной личности, оставившей нам свое наследие в различных сферах человеческой деятельности. Организованная Андреем Федоровичем в районе Основы оранжерея развивалась, реорганизовывалась и превратилась в фабрику по выращиванию свежих овощей в зимнее время, поставляемых прямо к столу харьковчан. Она существует и процветает, по сей день. В 1827 г. Андрея Федоровича Квитку назначили губернатором Восточного края Украины. При его правлении крестьянам жилось хорошо: процветал мирный земледельческий труд, установились добрые и честные отношения между людьми, что способствовало укреплению твердых нравственных начал среди населения этого края. Разбои, грабежи, воровство и ябедничество почти не существовало здесь. Но, основным и любимым детищем А.Ф. Квитки был Харьковский университет. Стоя у истоков его создания, он много усилий приложил для его становления, развития и превращения Харьковского университета в мировой очаг культуры, за что был удостоен звания почетного члена университета в 1833 г. А в декабре того же года в Харькове была открыта публичная библиотека для чтения, попечителем которой был Андрей Федорович. В настоящее время это Харьковская библиотека имени В.Г. Короленко – основная интеллектуальная сокровищница не только Харькова, но и всей Украины, которая стоит в ряду крупнейших и уникальнейших по своему содержанию библиотек бывшей России: Московской им. В.И. Ленина и Петербургской им. М.Е. Салтыкова-Щедрина». Принадлежащее А.Ф. Квитке имение на Основе, было любимым местом отдыха харьковчан. Вот как описывает газета «Губернские ведомости» это имение в 1838 г.: «В самом ближайшем расстоянии от города – село Основа помещика, тайного советника Андрея Федоровича Квитки, где есть приятная для прогулки сосновая роща и сад, привлекающий многих из городских обывателей. В саду находится большое заведение экзотических растений, из которых некоторые уже акклиматизировались». А вот как описывает его один из посетителей сада Квитки в апреле 1840 г.: «А у А. Ф. в Основе были богатые оранжереи, которые с наступлением весны всегда привлекали к себе любителей садоводства. В них росли редкие экзотические растения, вывезенные из заграницы».В своем основянском имении Андрей Федорович, по словам М.А. Коростовцевой, принимал Императора Александра I. Смоляные бочки горели на всем расстоянии дороги от Харькова до Основы. Император, войдя в великолепный дом с оранжереями, бронзой, зеркалами и мрамором, спросил с улыбкой: «Не во дворце ли я?» Прожив достойную, насыщенную замечательными событиями жизнь, Андрей Федорович Квитка умер в 1840 г. и был похоронен в семейном склепе Квиток Иоанно-Предтеченской церкви на Основе. Следуя христианскому принципу: «Спеши делать добро», А.Ф. Квитка немало преуспел, оставив своим потомкам благодарную светлую память.


В РУБРИЦІ "КРАЄЗНАВЧИЙ КІНОЗАЛ": ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ Й ПОКАЗ ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ О.П.ДОВЖЕНКА «ЗЕМЛЯ» (1929р.).

Бєжанова В.С., головний бібліограф ЦБ імені І.Я.Франка

(12 квітня 2018р.)

1929 рік знаменний рік не тільки для України. В цей рік два геніальних українця сколихнули світ своїми відкриттями. Юрій Васильович Кондратюк, український вчений-винахідник, відкрив реальний космос для людства, виклавши розрахунки польоту на Місяць у книзі «Завоювання міжпланетних просторів», який успішно використали американці. А геніальний кінорежисер Олександр Петрович Довженко відкрив національний космос українців у кінострічці “Земля”. Олександр Петрович Довженко, по праву вважається класиком не лише українського кіно, а й світового. Він автор понад десяти літературних творів, близько двадцяти фільмів, володар премій Міжнародного кінофестивалю у Венеції, у Готвальдові, у Маріанських Лазнях та кількох радянських.. Пройшло майже століття з дня виходу на екран фільму «Земля», яка завершила кінотриптих («Звенігора», «Арсенал», «Земля»), але він досі надзвичайно актуальним для українців. Наприкінці XX століття впливове європейське міжнародне журі визначило 10 найкращих фільмів усіх часів та народів. Єдиною німою стрічкою, що увійшла до цієї десятки, була "Земля" Олександра Петровича Довженка. Нагадаю, що Довженко знімав фільми тільки за своїми сценаріями. Сценарію "Земля" зараз фактично вже нема. Він зник у полум'ї Другої світової війни разом з усім архівом автора. Те, що залишилось - є лише авторський спогад про сценарій й фільм. Довженка вперше знімав фільм про сучасність. 89-хвилинна німа чорно-біла стрічка розповідає про період колективізації, тоді щойно оголошеної. В країні рухнув віковий уклад життя селянина - повним ходом йшла колективізація. Партія чекала від «найважливішого й масового з мистецтв» підтримки. Чекала фільм про необхідність й успішність колективізації і дала «добро» на знімання сюжету, де герой-комсомолець гине від кулі куркулів. Партія очікувала агітки за колективізацію і вона отримала агітку, але за незалежну Україну. Вийшов - гімн краси рідної землі, святій праці хлібороба, щирої любові до праці, якою у всі часи славилися українці. Довженко розумів, що настає якийсь цивілізаційний злам епохи, з життя йде вічне, що пов'язувало часи й покоління й фізично відчував біль від цього зламу. Як творець він міг передчувати, що колективізація обернеться трагедією для українського народу. Він не помилився. Радянська імперія запустила маховик голодомору як реакцію на соціальну непокору українців.
Режисер у властивій йому манері підійшов до теми з філософським розмахом: перетворив образ землі на метафору національного космосу, центр й сенс існування українського селянина. Національний, розумний космос – це злиття порядку й краси, гармонії з оточуючим світом. На цьому будується культура, традиції, обряди, менталітет, взаємини й взагалі життя українців з їх історією, яка налічує тисячоліття і сягає коренями до самого земного ядра. Космос - це протилежність хаосу. Фільм не про колективізацію, а про грандіозність космосу людського світу Кінострічка демонструє глибоке філософське осмислення життя. Фільм починається, як народна пісня, оживають на полотні митця - пшеничні поля, над якими гуляє неспішний вітер, гілки, яблука, старий вмирає у гармонії з собою й світом. У «Землі» Довженко говорить мовою язичницького обряду – прихід нового тут завжди пов’язаний з відмиранням старого. У цьому гармонійному космосі землероби ведуть щасливе позачасове життя, спокій якого порушує поява трактору, який «вспорює землю, що аж бризчить кров». Це ключовий епізод стрічки. Довженко показав розірвання органічного й містичного зв'язку з землею, яке спричинює колективізація. Політика більшовиків на селі – це хаос. І вже зрозуміло - життя не буде колишнім. Зараз людина стала менше «заземленою», і земля відповідає їй війнами й революціями. «Земля, всихає без любові, зрошується кров'ю» - писав вже на рубежі ХХІ століття письменник Фазіль Іскандер. Ця кінострічка вийшла на екрани у тридцяті роки минулого століття. В арсеналі оператора не було спецефектів й сучасної оптики - лише величезний талант геніального оператора Данили Прокоповича Демуцького, та його безмежна любов до своєї землі. Зняті ним кінокадри назавжди увійшли в історію екранних мистецтв. Глядач часом взагалі забував, що картина про колективізацію. Цей ефект досягався ще й тим, що фільм німий, і довгі плани перебивалися лише зрідка короткими титрами з мінімумом діалогів. Ми, українці, часто не розуміємо, що бачимо Україну його очима, його душею ... «Землю», де агітковая історія про колективізацію села раптом виросла у біблійний сюжет про загибель та воскресіння, у новому образі, Українського Космосу. Так, мабуть, саме так, і сталося це багато в чому завдяки камері Демуцького. Захоплення Демуцького живописом Ван Гога, який дуже полюбляв писати соняшники, послужило тому, що ці рослини потім стануть ще одним символом України. Соняшники, немов символізують віру в те, що на нашій землі зійде сонце нової великої культури і нового чудового життя. Красота кадра була дуже важлива для режисера. «Если выбирать между красотой и правдой, я выбираю красоту. В ней более глубокой истины, чем в одной только голой правде. Истинно только то, что прекрасно», – писав у своєму щоденнику великий Довженко. Щоб зняти «очищающий дождь» у кінці фільму Олександр Довженко з оператором Данилом Демуцьким усю весну й літо 1929 року ловили справжні зливи. Довженка як великий митець не боявся експериментів. Його уповільнені кадри і довгі плани, фактурні особи акторів на повний кадр були незвичні для монтажної естетики двадцятих. Вся ця живопис здвигала схвалений партією сценарій на задній план. В одній з ключових сцен майстер поєднує дві крайності - кадри похорону чергуються з кадрами народження дитини, як символ відродження й безперервності життя. В іншій сцені, щоб передати горе, Довженко знаходить сміливе на той час рішення у традиціях художників-експресіоністів: наречена не приймає звістку про загибель коханого, в божевіллі вона бігає по дому, зриває з себе весь одяг, трощить все навколо, не шкодуючи навіть ікону . За цей «натуралізм» і «язичницькі культи» Довженка розкритикувала радянська преса. Перша радянська актриса, Олена Максимова, знялася оголеною. Німа чорно-біла картина, знята одним об'єктивом, дотепер вважається однією з кращих в історії кінематографу. Її вивчають у всіх світових кіношколах, нею захоплювався Чаплін, без «Землі» творчість Тарковського та інших режисерів була б іншою. І навіть сьогодні досвідченого глядача картина заворожує з перших кадрів. Асистентом оператора був Косарєв Б.В.(мешкав по вул.Полтавський шлях No33). Неперевершений графік-монументаліст, театральний художник, фотохудожник, він став патріархом-хранителем великої традиції українського авангарду 20 століття, ровесником якого був. Його значення для української культури 20 ст. тільки недавно розкрилося повністю завдяки дослідженням харківських дослідниць Тетяни Павлової та Валентини Чечик. Примітним моментом у творчій діяльності Косарєва є його співпраця з видатним О. Довженком під час знімання фільму «Земля». Мистецтвознавці зазначають, що Довженко не брав у свою команду когось, а тільки тих, чия думка для нього дійсно була важливою. До недавнього часу навіть кінознавці не знали про роботу Косарєва у знімальній групі найвидатнішого українського фільму «Земля». Його ім'я не значилося у титрах, так само, як імена репресованого у 1930-х роках другого асистента Олександра Довженка, Хмурого; художника фільму Василя Кричевського-молодшого, який емігрував з України у 1944 році. Завдяки зусиллям дочки Василя Кричевського, Катерини Кричевської-Росандіч, й дочки Бориса Косарєва, Надії Косарєвої, імена двох художників будуть відтепер повернуті у титри «Землі». На основі фотоальбому Б.Косарєва створено фотоальбом «Земля». Зберігається його донькою, Надією, складається з 40 оригінальних фотографій закулісного знімання фільму Олександра Довженка "Земля", зроблених Борисом Косарєвим у 1929 р в Яреськах на Полтавщині. У виданні також представлені близько сотні розкадрувань фотографій, зроблених під час створення фільму. Головну роль у фільмі виконує Свашенко Семен Андрйович, український актор театру й кіно школи Л. Курбаса і О. Довженка (уродженець м.Дергачі). Молодший брат письменника Петра Лісового. Він знімався у Л.Курбаса у головній ролі у фільмі «Арсенальці», у Довженка у фільмі «Арсенал». За задумом режисера, у кінострічці «Земля» все повинно було бути автентичним, включаючи сцену, яка вже стала класикою кіно - танець Василя. Довженко хотів, щоб танець був щирим, від душі. Він по-своєму готував актора - прохав його вмиватися росою, споглядати природу. До зйомок Семен Свашенка повинен був підійти щасливим і упокореним. Перед зніманням знаменитої сцени танцю Василя, Довженко підійшов до виконавця головної ролі, щоб трохи припудрити, і «припудрив» його землею. Сцена знімалася на світанку, без команди «Камера! Мотор! », Лише за пагорбом здалеку заграв мелодію баяніст. І вийшла сцена, яка увійшла у підручники з кіномистецтва. Цей ентузіазм коштував йому життя, утім перетворив Василя на мученика, необхідну жертву нового соціального порядку... Крім нього у кінострічці грали відомі актори: Ю.Солнцева, Шкурат, М.Надемський, Масоха...Картина знімалася на Київській кіностудії, а натурні знімання на Полтавщині, у селі Яреськи на річці Псел. Довженко активно знімав у фільмі жителів села. Після закінчення знімання місцеві селяни запропонували режисерові стати головою колгоспу. 8 квітня 1930 року відбулася кінопрем'єра у Києві. Глядачі були приголомшені, перші секунди у залі стояла тиша, і тільки потім - вибух оплесків. Люди повірили великому Довженку. Але пройде тиждень, і фільм заборонять, як офіційно пояснили, через "натуралізм та замах на звичаї". «Землю» заборонили нібито за особистим розпорядженням Йосипа Сталіна за неправильне трактування колективізації. Почнеться цькування режисера : якщо все так красиво і добре в українському селі - навіщо тоді революція, навіщо колективізація? Фільм розкритикує Горький, а Демьян Бідний напише памфлет де поставить риторичне запитання: " И неужто мы эти половые гримасы будем гнать «продвигать в пролетарские массы?», після якого Довженка посивіє за одну ніч. У відчаї він навіть погодиться перемонтувати фільм і вирізати” обнаженку”. Але отримав несподівану підтримку від колег і друзів з Харкова. Всеукраїнське об'єднання працівників революційної кінематографії (ВУОРРК) терміново зібралося на обговорення фільму і через два дні після виходу фейлетону Бідного ухвалило: "Фільм тов. Довженка « Земля» не є куркульською і не містить в собі ніяких елементів контрреволюційності. Твердження про наявність таких моментів в окремих кадрах безпідставні. Збори ВУОРРК вважають за неможливе викреслювати кадри з голою жінкою, оскільки вони не містять в собі нічого порнографічного і цілком пов'язані із загальним характером «Землі". Фільм може здатися агітаційним, однак, режисер, навпаки, за допомогою мистецтва виявляє своє істинне ставлення до комуністичного ладу. Імовірно, тому доля фільму у СРСР була саме такою. Хоча Кремль зумів заробити - картину купили європейські прокатники. Про Довженка у Берліні вийшло 48 позитивних рецензій, а венеціанські кінокритики назвали режисера Гомером кіно. Він з тріумфом пройшов екранами Європи та Америки, глядачі опладували стоячи. Реабілітували фільм у СРСР тільки у 1958р. Таке відоме у світі культурне явище, як українське поетичне кіно, корінням сягає у фільм «Земля». Фільм починається як пісня і завершується німий фільм піснею, яку співають селяни на похованні головного героя, Василя. Смерть діда на початку фільму виглядає природно, а смерть молодого, здорового парубка навпаки. Селяни співають, а до них приєднуються все нові й нові. І вже ми бачимо стільки людей, мов встала уся Україна. Таку силу нікому ніколи не здолати. Ця кінострічка змусила заговорити про український кінематограф. Навряд чи який-небудь ще український фільм залишив такий же значний слід у світовому кінематографі, як "Земля" Олександра Петровича Довженка. Причому йдеться не лише про нагороди, якіх було досить, але й про визнання іншого роду. Так, у фільмі «Манхэттен» американця Вуди Аллена головний герой дивиться довженківську стрічку. А у поляка Анджея Жулавськи у картині «Головне любити» з Ромі Шнайдер у головній ролі афіша "Землі" висить на стіні будинку, у якому відбуваються основні події.

Нагороди: 1930р. "Земля" була відмічена премією Національної ради кінокритиків США як кращий закордонний фільм; 1958 р. на Всесвітній виставці у Брюсселі увійшла до десятки кращих фільмів за усю історію кінематографу; 2015 році, до свого 70-річчя, ЮНЕСКО сформувала список з п'яти фільмів, які представлятимуть фестиваль світових шедеврів. У цей список потрапив фільм Олександра Петровича Довженка "Земля".

ГНАТ ХОТКЕВИЧ – ДРАМАТУРГ, МУЗЫКАНТ, ПИСАТЕЛЬ.

Быков В.Г. – зав. сектором научно-исследовательского отдела документоведения, коллекций редких изданий и рукописей ХГНБК имени В.Г.Короленко

(19 квітня 2018р.)

Выдающийся украинский драматург, режиссер, музыкант, писатель. Игнат Мартынович Хоткевич родился 31 декабря 1877 года в Харькове. Отец его, Мартын Филиппович Хоткевич, поляк по национальности происходил из мещанского сословия, служил поваром у богатого харьковского купца Михайлова. Характер он имел независимый, гордый, горячий и упрямый, что было причиной многих семейных конфликтов. Периодически Мартын Филиппович оставлял семью, а затем снова возвращался. Он очень любил украинские народные песни, знал многих кобзарей и бандуристов, исполнявших их на харьковских базарах и ярмарках, давал им приют, кормил, хотя и сам не всегда бывал сытым, т. к. часто был без работы (в значительной степени из-за характера). Во время скандалов между отцом и матерью Игнат всегда оставался на ее стороне, что конечно, сделало его отношения с отцом очень прохладными.Мать, Ольга Васильевна (девичья фамилия Кривоногова), 1857 г. рождения, происходила из крестьян Сумского уезда и была полной противоположностью мужу: выдержанная, добросердечная, трудолюбивая, все время работавшая, чтобы воспитать и вырастить сына и дочь Наталью.В своей автобиографии впоследствии Игнат Мартынович писал, что его отец происходил из знатного польского рода графов Хоткевичей, но это никакими документами не подтверждается.В начале 1880-х гг. Мартын Филиппович, стал у вышеуказанного купца Михайлова экономом, а его жена работала там же кухаркой. Дом Михайлова находился в Харькове на ул. Екатеринославской (сейчас это улица «Полтавский шлях»). Летом семья купца переезжала на его дачу в село Дергачи, под Харьков. Вместе с нею переезжали летом туда и Хоткевичи. Именно в Дергачах 5-летний Игнат впервые встретил слепого бандуриста дядька Павла и получил от него первые уроки игры на бандуре. Неудивительно, что приобщившись еще в раннем детстве к игре на этом инструменте, познакомившись, благодаря отцу, с некоторыми бандуристами и кобзарями, он полюбил этот народный украинский музыкальный инструмент и имея выдающиеся музыкальные способности стал впоследствии великим бандуристом. Уже в раннем детстве Игнат научился читать. Читал тогда он довольно много, пытался переводить на украинский язык произведения Гоголя и даже делал попытки сочинять драмы. Во время проживания в Дергачах он познакомился и довольно близко общался со своим ровесником Афанасием Матюшенко, впоследствии руководившим восстанием на броненосце «Потемкин». В 1890 г. 12-летний Игнат Хоткевич организовал любительский театр из дергачевских подростков.Родители Игната стремились дать своему сыну хорошее образование. Летом 1887 г. он сдает вступительные экзамены в Харьковское реальное училище (все на «отлично») и зачисляется туда. Учебной программой этого учебного заведения были предусмотрены главным образом технические дисциплины. Значительное место занимали иностранные языки. Гуманитарным предметам: литературе и истории, а также географии, уделялось сравнительно немного учебного времени и читались лишь обзорные лекции по ним. Учился Игнат отлично и поэтому его учебу оплачивало государство (он был так называемым «казеннокоштным» учеником) что имело очень большое значение как для него, так и для его родителей, имевших довольно скромные заработки. Сложные технические предметы он усваивал легко, и у него после учебы было достаточно свободного времени, которое он посвящал музыке, театру, организованном им в Дергачах, и чтению. В 1893 г. Хоткевич переходит, как лучший ученик, в последний, седьмой дополнительный класс, куда из 640 учеников, завершивших обучение, приняли только 23. В мае 1894 г. Игнат Хоткевич окончил Харьковское реальное училище с отличием.В период учебы в училище он продолжает совершенствовать игру на бандуре, доведя ее до совершенства. К этому надо добавить красивый баритон, которым его владелец исполнял богатый репертуар народных песен, красивую внешность. Все это вместе взятое производило очень сильное впечатление и Игнат становится известным музыкантом в Харькове. Его приглашают на уроки пения в воскресной школе, на выступления самодеятельных музыкальных кружков, а также на домашние концерты в семью Алчевских. С Иваном Алексеевичем Алчевским, ставшим знаменитым певцом, и его сестрой. Кристиной Алексеевной, известной поэтессой. Игнат поддерживал дружеские отношения до самой их кончины.После окончания реального училища 17-летний выпускник решает продолжить учебу и поступить на историко-филологический факультет Харьковского университета, но от этого желания пришлось отказаться, поскольку обучение в университете было тогда довольно дорогим. И тогда он решает поступать в Харьковский технологический институт. В августе 1894 г. Хоткевич успешно сдает вступительные экзамены и зачисляется на механическое отделение технологического института. Важным для Игната было решение администрации института об освобождении его от платы за обучение (50 рублей в год) и о назначении ему стипендии (25 рублей в месяц), что для малообеспеченного студента было очень большими деньгами. Стипендию же в институте получали лишь 10% студентов. Поэтому Игнат учился очень старательно. На механическом отделении, где учился Хоткевич, преподавалось много дисциплин: высшая математика, начертательная геометрия, физика, теоретическая механика, химия, минералогия, геодезия, строительное дело, архитектура, прикладная механика и теория строительства машин, металлургия, механическая технология, черчение, рисование, политэкономия, статистика, бухгалтерия и др. предметы, в том числе иностранные языки: немецкий, французский и английский. Цель института была не в подготовке специалистов какого-то технического профиля, а в даче разнообразных технических знаний и в подготовке инженеров, которые могли бы использовать свои знания любой технической отрасли.Строгой была дисциплина в технологическом институте: велся надзор за поведением студентов, хотя и без излишнего формализма и мелочной придирчивости. За значительные нарушения устава института следовали различные наказания: от выговора до штрафного карцера и вплоть до исключения.В первые же месяцы обучения Хоткевич показал какими способностями и громадной энергией он обладает. Все предметы, которые он изучал, даже самые сложные, давались ему без особых усилий. Так что времени для его увлечений оставалось достаточно. Наделенный абсолютным музыкальным слухом, имея уже хорошую школу игры на бандуре, он очень быстро изучил ноты. Он продолжал учиться играть на скрипке у профессора Ильницкого и достиг высокого уровня в этом, давая сольные концерты. Также Игнат Хоткевич хорошо играл на фортепиано и владел профессиональными навыками пения (он хорошо пел баритоном). Он регулярно посещает концерты знаменитых певцом, гастролировавших по России и выступавших в Харькове: Ф.Шаляпина, Л.Собинова, М.Батистини и др.
Продолжается его общение и со знаменитыми харьковскими бандуристами. Особенное впечатление на него произвел бандурист Игнат Бондаренко. Бывая в гостях у Алчевских Хоткевич познакомился там с художником С.Васильковским, скульптором В.Беклемишевым, юристом Н.Михновским и др. известными личностями.
Среди знакомых Хоткевича были и поступившие в Харьковский технологический институт в 1895 г. Л.Мациевич и А.Коваленко. Лев Макарович Мациевич, впоследствии стал одним из первых русских летчиков, офицером подводного флота, автором проектов гидросамолета, авианосца, а также подводных лодок. Он также был членом Петербургской Украинской громады, являлся организатором Шевченковских праздничных вечеров в Петербурге и Севастополе. Из-за украинофильских взглядов, как и Хоткевич, состоял под надзором полиции и жандармерии. Погиб в авиакатастрофе
7 октября 1910 г. Александр Коваленко был одним из основателей и активных деятелей Харьковской студенческой громады и украинской социал-демократии. Впоследствии, как и Л. М.Мациевич, стал офицером русского флота, дослужился до чина штабо-капитана корпуса корабельных инженеров. Служил летом 1905 г. на броненосце «Потемкин» трюмным механиком, а после подавления восстания эмигрировал в Женеву. Был дружен с Максимом Горьким.Близкие отношения у Хоткевича были и с Дмитрием Владимировичем Антоновичем, сыном известного историка, профессором университета Св. Владимира В.Б.Антоновича. Дмитрий Антонович совместно со Львом Мациевичем, Александром Коваленко и некоторыми другими студентами Харьковского технологического института создали Революционную Украинскую партию-первую социал-демократическую партию на Украине. Также основали они и Харьковскую украинскую студенческую общину. Предлагали участвовать в руководстве этими организациями и Хоткевичу, но он отказался, т. к. предпочитал заниматься любимым конкретным делом, а не теоретизировать. Он охотно участвовал в одном из прогрессивных дел того времени: печатании и распространении украинской литературы, распространяя в Харькове и его окрестностях недорогие издания классиков украинской литературы. Будучи студентом, Игнат Хоткевич на летних каникулах, отдыхая в Дергачах, организовывает со своими друзьями и харьковскими студентами любительский театр, в котором шли исключительно украинские спектакли. На вырученные от этого средства было куплено значительное количество книг, подаренных Игнатом и его друзьями дергачевской библиотеке. Впоследствии аналогичный любительский театр был создан Хоткевичем в Харькове из местных рабочих.Однако успешная учеба в институте в 1899 году была неожиданно прервана: за участие в студенческих волнениях, происходивших тогда в Харькове, Хоткевича отчисляют из института на 2 года и в 24 часа высылают из города. Однако он не растерялся. Узнав, что в Киевской губернии гастролирует хор под руководством знаменитого композитора Николая Витальевича Лысенко, встретился с ним, и продемонстрировал ему прекрасную игру на бандуре, после чего тоже принял участие в гастролях этого хора в качестве бандурист. Через несколько месяцев, находясь в Харькове, Хоткевич зашел в Технологический институт и случайно там встретился с его ректором Зерновым, который предложил ему подать прошение о восстановлении на учебу в институте. В 1900 году Хоткевич успешно заканчивает механический факультет, получает диплом инженер-технолога и гражданский чин коллежского секретаря. Его направляют служить в управление Харьковско-Николаевской железной дороги на должность инженера. Служба много времени не отнимала и молодой инженер почти все свободное время уделяет любимой музыке и организации рабочего любительского театра в Харькове.В 1900 г. в Харькове начались подготовительные работы по проведению в августе 1902 г. ХІІ археологического съезда. Организационный комитет по его проведению в нашей городе возглавил известный профессор-историк Харьковского университета Д.И.Багалей. Под его председательством прошло первое заседание, на котором было сделано предложение об организации и проведении в период съезда концерта кобзарей и бандуристов. Эту очень большую и ответственную работу поручили Хоткевичу. Был составлен список, куда вошли лучшие кобзари и бандуристы Украины: И.Кучугура-Кучеренко, Г.Нетеса, П.Древченко, П.Гашенко, Т.Пархоменко, М.Кравченко и другие. Летом 1902 г. их привезли в Харьков, и поселили в одном из университетских корпусов. Много времени было потрачено Лоткевичем на многочисленные репетиции и организацию будущего концерта. Перед концертом 19 августа 1902 г. на заседании ХІІ археологического съезда выступили с докладами о кобзарях и бандуристах профессор Н. Ф.Сумцов и Г.М.Хоткевич. После окончания научной конференции состоялся концерт бандуристов и кобзарей в зале Харьковской Общественной библиотеки. Выступление прошло с таким большим успехом, что после его окончания никто из присутствующих на нем, не хотел уходить. Хотя это и сделало имя Хоткевича очень известным, но его деятельность резко усилила к нему внимание полиции и жандармерии, где он уже несколько лет состоял на учете как «яркий украинофил.» Доклад, сделанный Хоткевичем на ХІІ археологическом съезде, напечатан впоследствии не был, т. к. автор доклада резко раскритиковал в нем за недостаточное внимание к кобзарям и бандуристам организаторов съезда. Во время концерта в ХОБ он также выступал как бандурист, получив за свое прекрасное исполнение народных песен на бандуре заслуженные авации. После харьковского концерта попытки Игната Мартыновича провести подобные концерты или выступления кобзарей и бандуристов в других городах Украины успеха не принесли: на это требовалось разрешения губернаторов, а они его не давали, поскольку выступления вышеуказанных музыкантов были официально запрещены, поскольку правительство усматривало в этом антиправительственную и антироссий скую пропаганду.
В 1933 году в Харькове тоже собрали кобзарей для выступления. Однако выступить им не дали: вначале арестовали, а затем всех расстреляли по надуманным обвинениям, поскольку новая большевистская власть последствий их выступлений боялась гораздо больше, чем представители царской власти.В 1902 году Игнат Мартынович начинает организовывать рабочий любительский театр из рабочих харьковских заводов Гельферих-Саде и Мельгозе. Вначале представления (в основном украинские пьесы и драмы) проходили в плохо подготовленных помещениях: в основном это были мастерские вышеуказанных заводов. Декорации же расписывались на стенах самим Хоткевичем и его другом знаменитым харьковским художником-пейзажистом Сергеем Ивановичем Васильковским. В феврале 1903 года, после открытия в Харькове Народного дома (в значительной степени благодаря хлопотам профессоров В. Я. Данилевского и Д. И. Багалея) труппа рабочих-артистов переходит туда. Там тогда стали работать два любительских театра: украинский во главе с Хоткевичем и Русский. В среднем театр Хоткевича ставил 1 – 2 пьесы в месяц. Только за 9 месяцев 1903 года его представления посетили около 13 тысяч человек. В среднем получалось по 700 зрителей на спектакль. Артисты денег за свои выступления не получали, поскольку они шли на нужды Народного дома и самого театра. Репертуар театра составляли произведения М. Л. Кропив-ницкого,И. И. Карпенко-Карого, Н. В. Гоголя и некоторых других украинских драматургов и писателей. Труппа театра постепенно увеличивалась и уже состояла из 150 артистов. Также Игнат Мартынович из рабочих организовал большой украинский народный хор, выступавший не только в спектаклях, но и в просветительских вечерах, проходивших в Харьковской Общественной библиотеке.С известными украинскими театральными деятелями: 3 братьями И. К. Карпенко-Карым, Н. К. Садовским и П. К. Саксаганским Хоткевич поддерживал дружеские отношения. Однажды он пригласил их на просмотр пьесы Карпенко-Карого «Чумаки» в исполнении артистов своего театра. Все братья были приятно удивлены высоким профессионализмом актеров-любителей, а особенно массовыми сценами в их исполнении. В 1903 – 1904 гг. театр Хоткевича переживал свой расцвет. За 10 месяцев 1904 г. поставили 17 спектаклей и пьес, которые смотрело более 13 тысяч зрителей. Тогда такого количества зрителей не собирал ни один украинский театр. Но в 1905 г. ситуация коренным образом изменилась. Руководство Народного дома во главе с С. Раевским проводило в нем русификаторскую политику, против чего резко выступал Хоткевич. Конфликт руководства Народного дома с Хоткевичем окончился тем, что его труппа и сам театр вынуждены были покинуть место, где они 2 года успешно выступали. Снова актеры начинают работать в наемных помещениях в рабочих районах Харькова. Заработанные на своих выступлениях деньги артисты-рабочие передавали на издание книг на украинском языке. Эта деятельность Хоткевича, учитывая начало первой революции в Российской империи, еще больше привлекала к нему внимание жандармерии, поскольку идейное украинофильство тогда считалось в правоохранительных и правительственных органах Российской империи гораздо более опасным, чем принадлежность к социалистическим или социал-демократическим партиям, к которым Хоткевич никогда не принадлежал, хотя, и выражал сочувствие их работе. Осенью 1905 Хоткевича избирают председателем комитета железнодорожников Харьковско-Николаевской железной дороги. До этого он возглавлял 2 разрешенных администрацией железной дороги съезда: по выработке устава об улучшении быта железнодорожных служащих и об уложении устава пенсионной кассы (т. е. возглавляемый им комитет выдвигал только экономические, а не политические требования). Все эти требования впоследствии были администрацией Харьковско- Николаевской железной дороги удовлетворены до начала декабря 1905 г. движение поездов на вышеуказанной дороге не прекращалось. Сам Игнат Мартынович 3 декабря выехал в Москву на съезд представителей профсоюзов всех железных дорог России, взяв для этого двухнедельный отпуск. Однако в связи с вооруженным восстанием в Москве съезд проработал лишь 1 день, а затем прекратил деятельность. Сам Хоткевич из-за забастовки железнодорожников вернулся в Харьков лишь 20 декабря, т. к. добирался домой он целых 5 дней. Вернувшись в Харьков, он узнал, что был уволен со службы 12 декабря 1905 г. Но ему грозило еще суровое наказание в связи с учреждением по всей территории России военно-полевых судов, выносивших очень суровые приговоры приводившиеся в течении 2 дней, без присутствия защиты вплоть до расстрела. В соответствии со ст. 263 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» Хоткевич мог быть приговорен к каторжным работам на срок от 15 до 20 лет. Если бы он принял участие в вооруженном восстании, то его могли приговорить и к расстрелу. Приехав в Харьков он узнал от друзей, что полиция и жандармы активно его разыскивают, и вынужден был от них скрываться у некоторых из своих друзей, в частности, у художника С.И. Васильковского. В феврале 1906 г. он уезжает в Киев, а затем, с помощью Л. Украинки, эмигрирует в Австро-Венгрию, во Львов. В Галиции он прожил 6 лет, с 1906 по 1912 г. Через несколько месяцев к нему туда переехала жена с детьми и мать Ольга Васильевна.Чтобы заработать на жизнь Хоткевич начинает выступать с концертами во Львове и других городах Галиции, Прикарпатья и Закарпатья, где он играл на бандуре, а потом на скрипке, а его жена, Екатерина Васильевна, аккомпанировала ему на фортепиано. Вначале эти выступления имели большой успех, но позже, когда они происходили в небольших городах, желающих послушать игру Хоткевича на бандуре или на скрипке, стало гораздо меньше. Если на бандуре он играл прекрасно, то скрипачом был средним. Его жене быстро надоели длительные и утомительные гастроли, приносящие сравнительно небольшую прибыль, и она прекратила участвовать в них. Игнат Мартынович же не удовлетворился гастролями. Он изъездил почти всю Галицию, где особое впечатление на него произвела Гуцульщина и ее население. Позже он создает из них самодеятельный театр, в котором гуцулы прекрасно играли различные роли. Занимается Хоткевич и писательской деятельностью, написав ряд романов, повестей и пьес, в т. ч. и для гуцульского театра. Наиболее известными его произведениями того периода и вообще в его творчестве стали роман «Каменная душа» и повесть «Довбуш». Тогда же Хоткевич знакомится с Иваном Франко, Василием Стефаником и другими известными литераторами Западной Украины. Если литературные и театральные дела у Хоткевича имели успех, то в личной жизни у него были большие проблемы. Его жена, не разделявшая его музыкально-литературные увлечения, постепенно возненавидела их. Объясняется это тем, что когда семья Хоткевичей проживала в Харькове, то Игнат Мартынович, будучи инженером-железнодорожником, получал хорошее жалованье, которого вполне хватало, чтобы содержать семью из нескольких человек (в т. ч. не работавшую жену). Во время пребывания в Галиции у них уже было трое детей: сын Евгений, дочь Татьяна и родившаяся в 1906 г. Ольга. Заработков главы семьи с трудом хватало на ее содержание. Мечтавшая о спокойной и обеспеченной жизни, Екатерина Васильевна ненавидела утомительные гастроли мужа, в которых она скоро прекратила участвовать. К тому же он увлекался молодой львовской писательницей Екатериной Гриневич (которая была замужней женщиной и матерью троих детей). До встречи с Гриневич были и другие увлечения у Хоткевича, правда. не такие серьезные. все это привело супругов к разрыву: Екатерина Васильевна уехала в Москву, оставив детей мужу. В Москве она работала концертмейстером в одном из театров. Основная тяжесть воспитания троих детей легла на плечи матери Игната Мартыновича, Ольги Васильевны. Львовское же общество очень неодобрительно отнеслось к роману Хоткевича и Екатерины Гриневич, чье поведение по тем меркам считалось вызывающим. Постепенно Хоткевич стал тосковать по родине. В феврале 1912 год он с детьми и матерью переезжает в Киев. Однако в апреле 1912 г. Хоткевича арестовывают жандармы по обвинению в руководстве массовыми беспорядками осенью 1905 г. на Харьковско-Николаевской железной дороге. 24 апреля его перевозят в Харьков и содержат в пересыльной тюрьме в одной камере с уголовными преступниками, поскольку городская тюрьма была на карантине. В ходе следствия выяснилось, что профсоюзный комитет харьковских железнодорожников, руководимый осенью 1905 г. Хоткевичем, выдвигал только экономические требования: повышение жалованья железнодорожникам, уменьшение рабочего дня, улучшение бытовых условий. Требования эти были приняты администрацией Харьковско-Николаевской железной дороги. Также в ходе следствия было установлено, что в вооруженном восстании 1905 г. в Харькове Игнат Мартынович не участвовал. Поэтому дело в отношении его было закрыто, и он был отпущен на свободу. В начале июня 1912 г. он возвращается в Киев. После возвращения из Харькова он продолжает работать над историческим романом «Берестечко», начатым им еще вовремя проживания в Галиции. Поэтому много времени Хоткевич проводит в киевских архивах. В 1913 г. он начинает издавать сборник «Вісник культури і життя», но издание его оказалось делом убыточным и вскоре выпуск журнала прекратился.Проживая в Киеве, семья Хоткевич постоянно испытывала материальные и финансовые трудности, т. к. небольшого количества денег, заработанных главой семейства, на жизнь не хватало. Приходилось несколько раз менять съемные квартиры и переезжать на более дешевые. Приехавшая в Киев вслед за Хоткевичем Екатерина Гриневич проживала с ним в Киеве до сентября 1914 г. В апреле 1913 г. она родила сына Владимира. привыкшая к удобной и комфортабельной жизни во Львове, она приехала в Киев со своей горничной, готовившей своей хозяйке различные вкусные блюда и убиравшей ее комнату. Дети Хоткевича, питавшиеся очень скромно, к этим трапезам, как правило, не допускались. Такое поведение вызывало сначала удивление, переросшее позже в открытую неприязнь и игнорирование мачехи. Родителям Игната Мартыновича Екатерина Васильевна Гриневич тоже не нравилась. Из-за своих киевских неудач как личных, так и литературных, Хоткевич решает переехать из Киева в Харьков, оставив жену в Киеве. Когда 1 августа 1914 г. началась Первая мировая война, то Екатерину Гриневич не имевшую российского гражданства и являвшейся подданной Австро-Венгрии, с которой Россия была в состоянии войны, была выслана домой, во Львов. Она хотела вернуться к бывшему мужу, на тот ее не принял. Впоследствии она продолжала заниматься там литературной деятельностью и стала известной писательницей. В 1944 г., опасаясь репрессий от советской администрации, понимая, что Украина скоро снова полностью станет частью СССР (а введение сталинского режима в Западной Украине для нее было неприемлемо), Екатерина Гриневич эмигрировала в Германию. Умерла она 26 декабря в Германии, где и была похоронена.Переехав в Харьков, Хоткевич пригласил туда несколько артистов-гуцулов из своего театра, организованного им в Закарпатье. В январе 1914 г. он организовал концерт с их участием, триумфально прошедший в харьковской Общественной библиотеки. Также Игнат Мартынович организовал мастерскую по изготовлению гуцульских изделий из кожи и дерева, и пытался их выгодно продавать. Но по ряду причин этот бизнес не удался и его пришлось ликвидировать. С началом Первой мировой войны артистов-гуцулов, являвшимися подданными враждебной империи Австро-Венгрии, интернировали и направили в один из лагерей. Так печально окончилась история с гуцульским театром. Самого же Хоткевича, продолжавшего находиться под надзором полиции, после начала войны как личность политически неблагонадежную, до этого проживавшего 6 лет во враждебном государстве, по приказу Харьковского губернатора выслали под надзор жандармерии и полиции в Воронежскую губернию 25 марта 1915 г. Там он провел 2 года. Находясь в ссылке Игнат Мартынович не сидел без дела, написав историю земства Волчанского уезда Харьковской губернии. Работа была сделана капитально: написан этнографический, ботанический, зоологический, метеорологические разделы. Далее шло изложение истории уезда, история самого Волчанского земства, доведенная до середины 80-х годов ХІХ века. Общий объем этого труда составил 150 листов. Однако его так и не опубликовали.Вернувшись из Воронежской ссылки после февральской революции Хоткевич был избран в «украинский организационный комитет» где возглавил культурно-просветительское отделение. В Харьковских газетах печатались его статьи и заметки, направленные против разгула украинофобии, характерной тогда для части русского населения Харькова. В период гражданской войны семья Хоткевичей, проживавшая в городе, с трудом могла себя прокормить, т. к. кормилец был один, который содержал 4 детей (сын Владимир, родившийся в Киеве остался с отцом) и престарелую мать. В селе прокормиться было легче и в голодный 1921 год Хоткевичи переезжают из Харькова в пригород Лозовеньку, где Игнат Мартынович устроился работать в зооветеринарный техникум преподавателем украинского языка и литературы. Позже он стал работать еще в одном учебном заведении – харьковском музыкально-драматическом институте, преподавал там игру на бандуре. Некоторые харьковские и зарубежные издательства печатали произведения Хоткевича. В Екатеринославле в 1923 г. был напечатан роман «Камінна душа», а в октябре 1924 г. он предложил харьковскому издательству «Рух» напечатать некоторые свои произведения (в частности, роман-тетралогию «Богдан Хмельницкий»). В Лозовеньках, в техникуме, где он преподавал, Хоткевич создал хор и квартет из учащихся и преподавателей, выступавших в Харькове и окрестных селах. Однако эта деятельность Игната Мартыновича не понравилась комиссару зоотехникума Петрову, видевшего в ней проявление украинского буржуазного национализма и натравлявшего на Хоткевича студентов-комсомольцев. Правда, когда тот пожаловался в Совнарком Украины, то гонения на Хоткевича и его студентов-артистов прекратились. Он также создает ансамбль и капеллу бандуристов в артиллерийском полку и в 25 Чапаевской дивизии, с успехом выступавших на армейской олимпиаде. Большую помощь Хоткевич оказал создававшейся в Полтаве капелле бандуристов, возглавляемой В. Кабачком. Каждый месяц Хоткевич ездил в Полтаву, проверял работу капеллы, репетировал с бандуристами и всячески совершенствовал их мастерство. Также помог Игнат Мартынович и киевской капелле бандуристов, деятельность которой он сначала резко раскритиковал. Потом же благодаря его помощи она значительно усовершенствовала и улучшила свое мастерство и стала именоваться государственной образцовой капеллой бандуристов.
В 1928 г. Игнат Мартынович заключил договор с издательством «Рух» о напечатании его 8-томного собрания сочинений. на полученный аванс (2500 рублей) он купил недостроенный дом в поселке Высокий недалеко от Харькова, достроил его, а затем переехал туда со своей семьей. К тому времени он снова был женат. Третьей женой стала Платонида Владимировна Скрипко, познакомившаяся с Игнатом Мартыновичем в период учебы в зооветеринарном техникуме в Лозовеньках. Платонида была на 24 года моложе мужа. Однако дети от первого брака Хоткевича ее не приняли как нового члена семьи. Вначале уехал в Москву к матери Евгений, а его сестры Татьяна и Ольга переехали учиться в Харьков. От брака с Хоткевичем у Платониды Владимировны родилось 3 детей, Анастасия, умершая в 1924 г. в 2-летнем возрасте, Богдан и Галина. В 1924 г. Игнат Владимирович начинает работу над своим главным литературным произведением-романом о Тарасе Шевченко. Это фундаментальное произведение должно было состоять и четырех частей. Так, объем только первой части (называлась она «Тарасик») составлял более 1100 страниц. Автор переработал и изучил в связи с этой работой громадное количество источников. Вначале 1933 г. первая часть романа была написана и отдана на рецензию известному литературоведу и филологу академику А.И.Белецкому, давшим на нее положительный отзыв. Заинтересовался этим произведением Хоткевича и нарком просвещения Украины Н.А.Скрипник, взявшим его для изучения, поскольку для печатания романа необходимо было получить разрешения наркомата. Однако в июле 1933 г. Скрипник застрелился и все его бумаги были конфискованы работниками НКВД (в т. ч. и труд Хоткевича). Несколько лет назад в архивах СБУ было обнаружено это произведение И.М.Хоткевича. В 2002 г. роман «Тарасик» был напечатан в Харькове. Во время работы над вышеуказанным романом Хоткевич написал несколько отдельных исторических трудов. Один из них назывался «Семья Энгельгардтов» (как известно, Тарас Шевченко являлся крепостным крестьянином Василия Васильевича Энгельгардта, отставного гвардейского полковника). Именно в тот период, когда на Украине началась инициированная в Москве активная кампания по борьбе с «украинским буржуазным национализмом», начинается и постепенная изоляция Игната Мартыновича от культурной жизни. Были арестованы некоторые знакомые писатели и поэты Хоткевича. Также подверглась аресту и часть сотрудников издательств, у которых находились труды писателя, отданные им для дальнейшей публикации и бесследно пропавшие. Постепенно прекратилась не только литературная но и музыкальная деятельность Хоткевича: концерты на бандуре прекратились. В 1933 г. его семью внесли в разряд «нетрудовых элементов» и лишили продовольственных карточек. Пришлось Игнату Мартыновичу, сломив гордость, обращаться за материальной помощью к литературным и правительственным учреждениям и организациям. Однако от них почти никакой помощи его семья не получила. Если бы Хоткевич в своих произведениях прославлял коммунистическую партию и Советскую власть, то он не испытывал бы никаких материальных проблем. Часть советских литераторов так и поступала и, прикормленная властью, очень хорошо жила, хотя в страшном 1933 г. на Украине от голода умирали миллионы крестьян, ставших жертвами целенаправленной политики.
В 1934 г. с Игнатом Мартыновичем произошло еще одно несчастье: во время поездки в Харьков он упал с поезда и получил тяжелые травмы: сильно повредил ногу и сломал несколько ребер. Навещавшая его в больнице жена, чтобы прокормить себя и семью, вынуждена была искать заработка и выделять часть его на лечение мужа, довольно долго лечившемуся. Тяжело повлияло на Хоткевича и еще одно трагическое событие: расстрел кобзарей и бандуристов, собранных со всей «Левобережной Украины в Харьков на так называемый съезд-концерт.Начиная с 1937 г. Игната Мартыновича стали регулярно вызывать на допросы в Харьковское управление НКВД как свидетеля по делам арестованных его друзей и знакомых, в основном писателей, поэтов и музыкантов. Никто из руководства Союза писателей Украины не поздравил его с 60-летием. Тогда же он начал ходатайствовать о пенсии. 17 февраля 1938 г. это заявление руководством Союза писателей Украины было подписано, а 23 февраля Хоткевича арестовали по обвинению в шпионаже. Несколько месяцев следователи добивались о его признания, что он с 1923 г. работал на немецкую разведку. В конце-концов, не выдержав пыток и издевательств, Игнат Мартынович вынужден был подписать выдуманные следователями признания. 29 сентября 1938 г. особая тройка НКВД Харьковской области осудила его к расстрелу с конфискацией имущества. 8 октября 1938 г. приговор был приведен в исполнение. Семью об этом не известили и она еще долго надеялась, что он жив. Платонида Владимировна долго выстаивала в очередях с передачами для мужа, писала ходатайства на имя руководителей НКВД УССР и СССР, а также на имя М.И.Калинина о пересмотре дела в отношении ее мужа, но все было тщетно. После гибели в 1938 г. Игната Мартыновича в его доме в Высоком поселке было устроено общежитие. Отставили Платониде Владимировне и двум ее детям всего лишь одну из комнат. Саму же бывшую хозяйку дома оформили как уборщицу общежития. Позже она сменила много работ: была вышивальщицей, воспитательницей в детском саду, комендантом общежития завода им. Шевченко в Харькове. Но долго она нигде не работала, поскольку от членов семей репрессированных руководство предприятий или учреждений, где они работали, стремилось побыстрее избавиться. Платнида Владимировна наиболее ценные книги из библиотеки мужа частично спрятала, большую часть книг передала в харьковские библиотеки, а рукописи и письма отвезли в 1941 г. Киев, в институт литературы АН УССР. Тогда же, в июне 1941 г., в киевскую музыкальную школу приняли 12-летнюю Галину Хоткевич. Брата ее, Богдана, незадолго до этого, за отказ вступить в комсомол исключили из школы. Сводный их брат Владимир уже давно не жил с ними: окончив в Харькове институт он стал научным сотрудником Харьковского физико-технического института. В октябре 1941 г. вместе с институтом он был эвакуирован в Алма-Ату. Впоследствии Владимир Игнатьевич Хоткевич станет доктором физико-математических наук, профессором, членом-корреспондентом АН УССР и ректором Харьковского государственного университета им. А.М.Горького.
После начала войны, находясь в Киеве со своими детьми, Платонида Владимировна решает вернуться домой. Однако это оказалось делом очень непростым, поскольку билеты на поезд до Харькова достать было очень трудно. Пришлось добираться до Харькова кружным путем: пароходом до Днепропетровска, а оттуда на разном транспорте домой. Приехав в Высокий поселок. Платонида Владимировна решает оставить дом и переехать в Харьков. В Харькове она с детьми поселилась в квартире хозяева, которой эвакуировались. После оккупации города немецкими войсками была организована городская управа во главе с бургомистром. Им был бывший адвокат Александр Семененко, хорошо знавший и уважавший Игната Мартыновича. Он помог устроиться Платониде Владимировне на должность библиотекаря в библиотеку при городской управе. Вскоре она становится активной участницей «Просвіти», создание которой разрешили власти. Активно работала Платонида Владимировна и в Союзе украинок Слобожанщины. Но через некоторое время немецкие власти запретили деятельность вышеуказанных организаций, а руководителей и активистов арестовало гестапо. От угрожавшего ареста Платониду Владимировну спас бургомистр Семененко, помогший ей устроиться работать поварихой в один из лагерей для советских военнопленных, находящийся под Харьковом. Позже, летом 1943 г., тот же Семененко опять помог ей: он выделил специальный вагон, прицепленный к поезду, идущему во Львов, где находилась не только сама Платонида Владимировна с дочерью Галиной, но и архивы Хоткевича и академика А.И.Белецкого, в квартире которого она жила с семьей с января 1942 года. По приезду во Львов большую часть книг из библиотеки своего мужа Платонида Владимировна передала городской библиотеке, а архивы Хоткевича и Белецкого – профессорам Симовичу и Свенцицкому, благодаря которым эти архивы и сохранились.Летом 1944 г. Платонида Владимировна опять вынуждена, опасаясь репрессий со стороны НКВД, ехать на Запад. Менее чем за год, с лета 1944 по лето 1945 гг., она побывала в Румынии, Польше, Венгрии и Чехословакии. В январе 1946 г. Платонида Владимировна Хоткевич получила вид на жительство в Чехословакии и назначение на работу: преподавательницей русского языка в одну из школ города Ичин. Но в апреле 1946 г. она по доносу была арестована военной контрразведкой «Смерш». В том же году в Киеве ее осудили на 10 лет лагерей. Такой же срок получил и сын Платониды Владимировны Богдан, служивший в 1943 – 45 гг. ординарцем и связным солдатом в одного из немецких офицеров. Наказание она отбывала в разных лагерях ГУЛАГа и была освобождена в 1956 году. Некоторое время полулегально она проживала в Харькове, в квартире у Владимира Хоткевича под видом его домработницы, помогая ему растить двух его сыновей. Ходатайства ее о возвращении дома в Высоком поселке ничем не увенчались, после чего она с сыном Богданом уезжает во Львов. Позже она устраивается работать в музей Ивана Франко в пос. Криворивне (находится в Ивано-Франковской области). Со временем она становится директором этого музея. Интересно, что еще а 50 лет до этого в Криворивне в гостях у Франко бывал Игнат Мартынович Хоткевич. Кроме работы в музее Платонида Владимировна проводила в Криворивне большую общественную работу, помогала местным жителям. После выхода на пенсию она жила в Ивано-Франковске, где умерла в апреле 1976 г. Там же ее и похоронили.Ее дочь, Галина Игнатьевна Хоткевич, находясь в начале 1945 г.вместе с матерью на одной из железнодорожных станций в Венгрии, попала под бомбежку и в создавшейся суматохе потерялась, но была подобрана другими эмигрантами и позднее оказалась в Париже. Впоследствии она вышла замуж за инженера-геолога, сына русского эмигранта, долго жила с ним в Марокко, где тот работал по контракту. Затем ее семья вернулась во Францию и они жили в г. Гренобле. В 1990-е годы Галина Игнатьевна несколько раз приезжала в Харьков, посещала свой бывший 1 дом в Высоком поселке. Благодаря ее деятельности и финансовой поддержке, а также помощи местных активистов часть бывшего дома Хоткевичей стала филиалом Харьковского литературного музея в 2005 г. В последний раз Галина Игнатьевна приезжала на Украину в августе 2009 г. По возвращении во Францию она тяжело заболела и умерла в феврале 2010 г. в Гренобле.Именно благодаря деятельности Галины Игнатьевны и Платониды Владимировны Хоткевич было возрождено литературно-музыкальное творчество И.М.Хоткевича, издана часть его произведений. Сам Хоткевич был автором более 400 музыкальных и около 300 литературных произведений, многие из которых еще не изданы.Именем реабилитированного посмертно в 1956 году И. М.Хоткевича названы улицы в Киеве, Львове, Дергачах, Малой Даниловке, Люботине, в Высоком поселке. Но в Харькове, где он родился и прожил большую часть жизни, улицы в его честь еще не назвали (или не переименовали). Пора бы уже это сделать и на его родине, а также опубликовать его литературные и музыкальные произведения.


ВКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РАЙИСПОЛКОМА В РАЗВИТИЕ ОКТЯБРЬСКОГО (НОВОБАВАРСКОГО) РАЙОНА.

Власенко Н.И., председатель райисполкома Октябрьского района г.Харькова (1979-1985гг.)

(26 квітня 2018р.)

Как административная единица г.Харькова наш район был создан в марте 1917г..Вначале носил название _ Холодногорский, а затем до 1922года – Основянско-Холодногорский и до 1924 – Основянский. Архивные данные сохранили имена первых руководителей района. В 1918 году партийную организацию района возглавлял слесарь станции Основа Иван Георгиевич Гвоздев, который затем до апреля 1920 года был председателем ревкома Основянско-Холодногорского района. По данным на апрель 1921г. Основяно-Холодногорский район включал полностью территорию Червонозаводского, Октябрьского, часть Ленинского (по улицы: Славянская,Кацарская до начала Благовещенской церкви), Дзержинского (купеческий спуск, Соборный и Шляпный переулок, границей с Петенским районом были Московская улица, река Харьков до Михайловской улицы, ул.Михайловская до Скобелевской площади, затем ул.Змиевская (пр.Гагарина) до конца. До 1924 года нам звестны имена председателей ревкомов района: Трофименко Дмитрия Назаровича (1919г), Харламовича (декабрь 1919г), А.Чухалкина (1920), Тондрина (1921г). В этот период район имея развитую промышленность и транспортные артерии. Сравнительно недавно отметили свое 100-летие коллективы заводов: «Свет шахтера», «Красный Октябрь», аанатный завод, фабрика первичной обработки шерсти,Баварский пивзавод. В следующем 2000году свое 100-летие отметил флагман приборостроения - завод имени Т.Гшевченко. В 1924г.23 октября Харьковским губкомом была удовлетворена просьба районного собрания Основянского района о переименовании района в Октябрьский (протокол №30 от 23 октября 1924г). С этого времени началась история Октябрьского района г.Харькова.. Территория нынешнего Октябрьского района (с 2017г. Новобаварского р-на) всегда была промышленным предместьем г.Харькова. И не случайно до 1941 года в районе были построены новые заводы и фабрики. Начиная с 1926 года в районе широко развернулась реконструкция существующих предприятий, проектирование и строительство новых производственных мощностей. В 1930г. Вступил в строй Харьковский коксохимический завод, в 1931г. Гормолзавод, Лентоткацкая фабрика, завод «Комсомолец», завод подъемно-транспортного оборудования, шлакоцементный, кирпичный и др. К большому сожалению, не сохранились архивные данные довоенного периода и мы не сможем назвать имена руководителей района довоенного периода, под руководством которых развивалось хозяйство района. До 1941г. На территории района было 10 заводов, 10 фабрик, 2 больницы, 18 яслей, 10 детсадов, 20 школ. В начале Великой Отечественной войны большинство промышленных предприятий района были эвакуированы вглубь страны. Трудящиеся района дали все для победы над врагом. Около 18 тыс. трудящихся района вступили в ополчение. 23 августа 1943 года г.Харьков был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. За время оккупации ущерб района исчислялся огромной цифрой – более 5 милиардов рублей. Большинство заводов, фабрик, школ и больниц, жилых домов были разрушены.Многие отдали жизни в борьбе с фашизмом. Среди еих имена:Марии Кисляк,Федора Руденко, Василия Бугрименко, А.Катаева, Ю.Узуньянца, Г.Немыкина и др. Под руководством районного комитета партии (секретарь Шаповал (1943г) Богданов (1944г), председателей райисполкома (Семкин Иван Марьтынлвич (1943-1944), Семенов Иван Никифорович (1944-1950) к 1 Мая 1945г. Все коллективы предприятийрайона пришли с перевыполнением своих производственных планов. Впервые после освобождения переходящее знамя было вручено коллективу завода «Свет шахтера». С 1945 по 1953 годы в районе практически был полностью восстановлен довоенный промышленный потенциал. В это время с 1945 по 1953гг первым секретарем районного комитета партии был Шумский Г.П.(затем он был директором завода им.Т.Г.Шевченко), а председателем райисполкома с 1950 по 1953г Мышков Анатолий Павлович ( до того с 1994г работал зам.председателя исполдкома). После 1953работал по 1971г директорм кинокопировальной фабрики, затем начальником главка комитета кино СССР. В это время в районе создан целый ряд промышленный предприятий согласнол значения: ХЗТСШ (1949), завод «Радиодеталь»(1953), завод «»Элеватормельмаш» (1945), Экспериментальный РМЗ (1944г) и др. В это время в районе начато строительство новых школ (№№54,59,65 и др.), больниц и др. объектов районного хозяйства.С 1953 по 1960гг первыми секретарями райкома партии работали: Пашков Виктор Иустинович (1953-1955) , Власенко Григорий Ефимович (1955-1960гг). Власенко Г.Е. до этого работал на различных должностях на заводе «Свет шахтера». С секретаря парткома завода был избран председателем райисполкома. С 1960г. – второй секретарь Харьковского горкома партии и председатель Харьковского горисполкома. Председателями райисполкома работали: Власенко Георгий Ефимович (с 1953 по 1955г); Бойко Василий Семенович с 1948г. – второй секретарь Октябрьского и Червонозаводского райкомов партии. Председатель исполкома с 1955 по 1959г., затем директор Харьковского автотранспортного техникума; Удовиченко Николай Алексеевич с 1959 по 1960г), до этого первый секретарь Краснобаварского райкома партии. В этот периодв августе 1959г в соответствии с Указом Президии Верховного Совета Украинской ССР от 12 августа 1959г. и решения облисполкома от 15 августа 1959 года №549 территория Краснобаварского района г.Харькова передана в состав Октябрьского района г.Харькова. Крупный промышленный обособленный район Баварии в это время оказался без транспортных артерий по связи с с Октябрьским районом. Поэтому остро встал вопрос по проектированию и строительству мостов через р.Уды в районе фабрики первичной обработки шерсти и коксохимзавода, а также путепровода через железнодорожный переезд ст.Бавария. Эта задача была решена и встал вопрос построить троллейбусную линию до Баварии. Весь этот сложнейший комплекс работ был решен в начале 60-х годов. В это время председателем исполкома была избрана Людмила Андреевна Кучко.. (с 1960 по 1971г). Первым секретарем райкома партии был Прядкин Павел Петрович. Начал работать на заводе «Свет шахтера» с 1953г., с секретаря парткома завода избран в 1963 году секретарем райкома, где проработал более 15 лет до 1978г.Затем был директоролм института НИИХИМ МАШ, а затем был зам. директора института этого института. Строительство троллейбусной линии превратилось в народную стройку района.В эти годы активно велась застройка жилмассива на проспекте им.Ильича, началась застройка жилмассива завода им.Т.Г.Шевченко, жилья по пр.Постышева.Усилиями предприятий района был создан Октябрьский гидропарк на р.Уды. Начато и закончено строительство Октябрьского трамвайного депо, завершена пробивка ул.Конева, строительство Гончаровского моста. С Южного вокзала по улице Конева пущен трамвай. Продолжалась реконструкция и строительство новых мощностей практически на всех промышленных предприятиях района, построены новые магазины, столовые, детские учреждения.В этот период в районе образовано и начато строительство комплексов 2-х НИИ (НИИТЕХМАШ и НИПИАСУТРАНСГАЗ). В 1971г. Людмила Андреевна Кучко избирается заместителем председателя Харьковского горисполкома. На ее место была избрана Валентина Федоровна Ковчежная, работавшая до этого секретарем Краснобаварского, затем Октябрьского райкомов партии. В 1973 году ушла работать директором кинокопировальной фабрики.С 1973 по 1975г – председателем райисполкома работал Евгений Иосифович Прокопович, который затем ушел работать заведующим орготделом Харьковского облисполкома. Потом перешел на должность председателя Областной коллегии адвокатов. В 1975 г. Председателем исполкома избирается Виталий Александрович Сухостат, который с юных лет начал трудовой путь на заводе ПТО им.Ленина. С токаря вырос до секретаря партийного комитета завода. При нем в районе началась планомерная работа по строительству и благоустройству скверов, уголков отдыха. Была проделана большая работа по сносу савовольных и аварийных строений по ул.Свердлова, ул. Октябрьской революции. Много сил районом было вложено в строительство станции метров на Холдодной горе. В 1977г. Промышленность района первая в городе достигла миллиардного объема производства. К концу 1977 г. объем производства района составлял 1.147 млн.руб. В 1978г. Павел Петрович Прядкин назначается директором НИИХиммаша. Секретарем райкома избирается Виктор Константинович Чуб. В 1979г. председателем исполкома избирается Николай Иванович Власенко, работавший до этого с 1975г. вторым секретарем Октябрьского райкома партии. Трудовую деятельность в районе начал с 1961 года на заводе «Автозапчпсть», затем 10 лет в НИИ. С 1985 по 1996 – зам.генерального директора ПО «Элитан». В это время в районе началась широкомасштабная подготовка района к реконструкции. Начато и закончено строительство юго- западного канализационного коллектора и насосной станции. Начались работы по подводу тепла от ТЭЦ-5, что позволило начать проектирование и подготовку площадки под зайстройку Пермского жилого массива. Начато и закончено строительство кардиологического центра (ныне Институт терапиит им.Л.Т.Малой). Начато строительство поликлиники 10-й детской больницы, подстанции скорой помощи на Баварии. Широкими темпами продолжалась комплексная застройка Шевченковского жилого массива. Промышленные предприятия и организации района в развитие базы оптоворозничного комбината вложили сотни тысяч рублей. Был построен новый консервный цех, холодильник на 1600 тонн овощей, построены новые складские помещения. Объем заготовки овощей для населения района превысил 16 тыс. тонн в год. Заводом им.Шевченко был практически заново создан парк Квитки-Основьяненко, реконструирован парк у ДК канатного завода, реконструирован стадион канатного завода. В 1983 г. Виктор Константинович Чуб был избран председателем Харьковского облпрофсоюза. Секретарем районного комитета партии избранВладимир Викторович Слипченко, работавший ранее в обласном комитете партии. В 1990 году ушел работать зам. Генерального директора завода»Проммонтажэлектроника».С 1997г. продолжает работать зав. отделом Октябрьского исполкома. В 1985г. председателем райисполкома избирается Александр Александрович Прокофьев, которій трудовую деятельность начал в строительном управлении завода им.Т.Г.Шевченко,затем инструктор Октябрьского партии. В єтот период началась массовая застройка Пермского микрорайона, закончено строительство 153 и 162 средних школ, стационара 3-й горбольницы 10-й детской больницы. Начато и закончено строительтство холодильника 5 тыс. Овощей по ул.Калинина, ппродолжалась застройка Шевченкловскгло микрорайона. Усилиями района в Боровском районе за хороший срок остроен срвременнвй оргхимкомплеус. Усилиями завода «Спецэлеватормельмаш» построен первый в районе современный плавательный бассейн. В 1991 г.председателем районного Совета и исполкома избирается Семен Александрович Еромецкий, работавший до этого зам. Председателя исполкома. Начало работы в районе была служба в Советской армии в в/ч по ул.Баварской (1969-1972г), затем прораб строительного участка управления торговли, начальник ЖЭО. Первым секретарем райкома партии с 1990 до 1991г был Никодай Дмитриевич Кошляков. Трудовую деятельность начал на заводе «Радиодеталь».

В РУБРИЦІ "КРАЄЗНАВЧИЙ КІНОЗАЛ": ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ.

Оконевская О.М., преподаватель Харьковской средне-специальной музыкальной школы-интерната, автор книги об О.Ф.Берггольц

(3 травня 2018р.)

Рассказ об О.Берггольц и показ фильмов: «Как невозможно жили мы». Документальный фильм про О.Берггольц. Режиссер М.Трофимов. «Сердце, стучащее в такт метронома»: поэтическая декламация, моноспектакль. Режиссер И.Волосецкий. В главной роли А.Пирятинская.

В РУБРИЦІ "КРАЄЗНАВЧИЙ КІНОЗАЛ": ПРОГУЛКА В 1885 ГОД (ВИДЕОФИЛЬМ).

Шварц С.В., краевед, автор книги «Путешествие в провинциальнцю столицу: прогулки по старому городу»

(10 травня 2018р.)

Что собой представлял и чем жил Харьков в 1885г. Видеофильм по книге «Путешествие в провинциальную столицу». Автор фильма Шварц С.В.


В РУБРИЦІ "КВІТКІНСЬКІ ЧИТАННЯ": ХАРЬКОВ И КВИТКИ.

Чернай В.Ф.- кандидат технических наук, ст.научный сотрудник ХПИ

(17 травня 2018р.)

Прав был Михаил Васильевич Ломоносов, говоря: «Малый человек и на горе мал, исполин велик и в яме».В яму исторического беспамятства упал весьма значимый для Харькова и всей Слобожанщины род Квиток. Большинство старинных казацких родов Слобожанщины (Захаржевские, Шидловские, Ковалевские и др.) были выходцами из малороссийских областей Польши, поэтому некоторые их считали поляками, хотя на самом деле они были православными южноруссами. Фамилия Квиток – народно-малороссийская – сокращенно (по южно-славянски) от фамилии Квитковские. Квитковских в польской геральдике две ветви. Ветвь, идущая от графа Яско Квитковского, который в 1230 году был воеводою Краковским (Варшава появилась значительно позже), идет в Харьков через полковника Афанасия Квитку. Афанасий выйдя из польского королевства и вступив в подданство царя Алексея Михайловича, был полковником Гадячского и Малороссийского полков. Его сын Семен Афанасьевич Квитка по смерти отца перешел в Харьковский полк и в 1666 г. был избран там полковым судьей. Он занимался постройкой укреплений против татар, обновил городки – Тарановку, Гуляй-Поле и разрушенный оборонительный вал (в 1713 г.). Следует отметить, что в те годы в городках и слободах имело место административно-военное самоуправление. Во главе казаков и всего местного населения стоял полковник харьковского слободского полка. За ним полковая и, наконец, сотенная старшина. В казацкой среде потомственность не приветствовалась, скрывалась. Квиткам удалось очень рано вступить в ряды слободской казацкой старшины, за счет чего они впоследствии приобрели право на дворянство. В конце XVIII в. старшинские польские роды стали переименовываться в российских дворян и тогда у них получили особое значение геральдические росписи. Большинство из них не могло предоставить документов, которые бы доказывали их шляхетское, графское положение в Польше, но все-таки они настаивали на этом своем исконном дворянстве.О родословной Квиток рассказывает в своей книге «Заметки и материалы по истории Слободской Украины» проф. Д.И. Багалей: «Квитки своей личной деятельностью создали себе почетное положение в местном харьковском обществе во 2-ой половине ХVII и в XVIII вв. Из их семьи вышло несколько выдающихся деятелей на поприще военного и гражданского управления краем». Если первым поколениям Квиток за более чем 150-летний период приходилось отбивать Харьковскуюземлю от степняков (татар, нагаев и др.), то последующим Квиткам пришлось строить, расширять и укреплять город, архитектура и постройки которого частично сохранилась до наших дней. Дальнейшая деятельность Квиток продолжалась на поприще просвещения, образования, искусства и литературы. Кто же встарь делал Харьков великим городом? Родоначальниками трех ветвей харьковских Квиток стали сыновья Семена Афанасьевича – Петр,Алексей и Григорий. Наиболее известна ветвь Григория Семеновича, пожалованного в полковники по докладу Императору Всероссийскому Петру I, который сделал граф А.М. Апраксин 2 ноября 1703 г.Г.С. Квитка неусыпно заботившегося об укреплении Харькова, особое внимание он обращал на сторожевую службу, потому что в это время особенно усилились наезды запорожцев. Он же предводительствовал казаками, отправленными в далекий персидский поход, откуда вернулись немногие. Родовым гнездом Квиток стало село Основа, которое Григорий Семенович купил у Захаржевских в 1713 г. Сын Григория Семеновича – Иван Григорьевич тоже дослужился до полковника (звание ему было пожаловано грамотой Императрицы Елизаветы Петровны в 1743 г.) и продолжил дело отца. Иван Григорьевич предводительствовал слободскими казаками, отправленными в 1733–1734 гг. в польский поход. Будучи обозным харьковского полка, И.Г. Квитка участвовал 1737 г. в крымском походе генерала П.П. Ласси, о чем составил собственноручные любопытные заметки. Тогда сожгли Карасу-базар и он сам едва избежал смерти. Внук Григория Семеновича – Федор Иванович,капитан харьковского полка, будучи весьма образованным и уважаемым человеком, пожертвовал участок своей земли для создания Харьковского университета на улице Университетской. Чтили его и во дворянстве: в период с 1783 г. по 1795 г. он семь раз избирался на должность уездного Предводителя. Следует подчеркнуть, что все представители рода Квиток были люди глубоко религиозные и кристально честные, за что их любили и уважали современники. Из их рода вышло несколько монашек и монахов. Две дочери Григория Семеновича были игуменьями Хорошевского монастыря. Супругой полковника Ивана Григорьевича была сестра святителя Иосафа Горленка. Внук Григория Семеновича и сын Ивана Григорьевича Николай Иванович с именем Наркисс, был архимандритом Куряжского монастыря. Среди других представителей рода Квиток, внесших существенный вклад в развитие Слобожанского края, следует отметить Андрея Федоровича Квитку (1775–1840 гг.), известного губернского Предводителя харьковского дворянства и его брата – Григория Федоровича (1778–1843 гг.), уездного Предводителя харьковских дворян, бывшего «по совместительству» великим писателем земли Харьковской, даты рождения и смерти которого ежегодно отмечает ЮНЕСКО. Имея голос в высших правительственных сферах, он принес немалую пользу своей родной Украине и особенно Харькову. В начале XIX века наблюдалось бурное развитие Харьковской губернии. В Харькове создаются различные общества и государственные учреждения, оказывающие огромное влияние на жизнь города. Так, в конце 1811 г. было основано «Общество благотворения» для оказания помощи нуждающимся, председателем которого стал Андрей Федорович Квитка, а в апреле 1812 г. утверждается Институт благородных девиц под Высочайшим покровительством императрицы Марии Федоровны. Председатель правления института – А.Ф. Квитка. После Отечественной войны 1812 г., действуя в интересах Отчизны и ее защиты, Андрей Федорович организовывает в Харькове Кадетский артиллерийский корпус для 40 кадет из молодых дворян губернии – детей бедных родителей, который был заложен 7 июня 1725 г. и закончен в 1835 г. В дальнейшем последний был переведен в Полтаву, где находится и по сей день. Григорий Федорович Квитка – будущий выдающийся украинский писатель (Квитка-Основьяненко. Григорий Федорович присутствовал на торжествах в связи с открытием Харьковского университета, на организацию которого он положил много сил и средств. Наряду с В.Н. Каразиным он принимал активное участие в сборе средств на создание университета). В 1811 г. Григорий Федорович стал инициатором организации «Общества благотворения». На существование этого общества последовало Высочайшее соизволение 19 января 1812 г. Дворяне установили ежегодный взнос от членов общества по 25 руб. ассигнациями, пожертвования других лиц дали совету общества (делами которого заведовал учредитель) «возможность воспомоществовать целым семействам, по удостоверению в их бедности и честности. Главное попечение совета обращено было на доставление воспитания юношей дворянского происхождения. Дети мужского пола были определены на иждивение общества в пансион при губернской гимназии». Вначале 1812 г. в Харькове начинает работать профессиональный театр, где в труппе И.Ф. Шеина играл молодой Н.С. Щепкин. Г.Ф. Квитка становится директором театра, а позже – «правителем дел» ин ститута Благородных девиц, который открылся в Харькове 15 сентября 1812 г. Император Александр І посетил институт Благо родных девиц, принял образ Петра и Павла, вышитый девицами и препроводил к августейшей матери своей Марии Федоровне, которая со своей стороны удостоила Совет общества своим рескриптом от 22 октября. Это подало Г.Ф. Квитке смелость привести в действие давно задуманный план: как предводитель харьковского уезда, он ходатайствует у Марии Федоровны о принятии института под ее покровительство и получает согласие, вследствие чего институт был отделен от ведения благотворительного общества и поступил подведение особенного совета под предводительством губернского предводителя. После принятия института под высочайшее покровительство в 1818 г. Демидов пожертвовал институту 20 тыс. руб. На эти деньги для института был куплен дом у полковницы Шараповой, который находился на Благовещенской улице (бывшая ул. Карла Маркса) на месте Александровской больницы (бывшая 1-ая городская клиническая больница им. В.И. Ленина), основанной в 1869 г. за Дмитриевской церковью (ныне автокефальная церковь). Нужно сказать, что Григорий Федорович пользовался большим уважением среди харьковских дворян: с 1816 г. по 1825 г. его четыре раза подряд выбирали уездным Предводителем дворянства. В 1813 г. благодаря усилиям Григория Федоровича был издан императорский Указ об открытии в Харькове кадетского корпуса, за что в 1825 г. он был награжден орденом Св. Анны 2-ой степени. С лета 1831 Г.Ф. Квитка проживает в селе Основа, а в сентябре его избирают Совестным судьей и после утверждения в 1832 г. Он приступает к работе. В декабре 1835 г. Григория Федоровича выбрали членом-корреспондентом статистического отделения Совета Министров внутренних дел. В октябре 1837 г. Г.Ф. Квитка встречается в Харькове с В.А. Жуковским, а в конце сентября 1840 г. его выбирают председателем палаты уголовного суда. В 1842 г. он получает чин надворного советника и в этом же году подает в Министерство юстиции ходатайство о создании специальных приютов для малолетних преступников. Последние годы жизни Г.Ф. Квитки протекали тихо, почти в непрерывных литературных трудах, в семейном счастье, где за ним, как за ребенком, ухаживала Анна Григорьевна, в которой он встретил совершенно однородный с ним характер. Е.П. Гребинка, А.Л. Метлинский, П.П. Гулак-Артемовский, Н.П. Срезневский и вся молодежь, издававшая в Харькове в то время литературные сборники, бывала в доме Г.Ф. Квитки, а уезжая из Харькова,вела с ним переписку. В городе вообще он дружбы ни с кем не водил и даже избегал общества не по сердцу. В конце своей жизни Г.Ф. Квитка был избран членом вновь учрежденного Харьковского тюремного попечительского комитета. 8 августа 1843 г. Григория Федоровича не стало. 21 августа 1843 г. в № 33 газеты «Харьковские губернские ведомости» был напечатан некролог И.И. Срезневского в связи со смертью выдающегося украинского писателя Григория Федоровича Квитки- Основьяненка. Г.Ф. Квитка-Основьяненко был похоронен на Холодногорском кладбище, где ему был поставлен памятник. В настоящее время памятник перенесен на городское кладбище. В советское время памятник Г.Ф. Квитке и его жене, умершей всего 52 лет от роду и сильно тосковавшей по мужу в последние годы жизни, перенесли на бывшее Лютеранское кладбище (сейчас кладбище № 2), а прах оставили на Холодногорском кладбище, где сейчас молодежный парк. По праху великого украинского писателя топчутся люди.Очень прискорбно! Григорий Федорович Квитка являлся самым ярким типом общественного деятеля: он более тесно связан с Харьковом и Харьковщиной, чем даже В.Н. Каразин и Г.С. Сковорода. Первый не был малороссом по происхождению, второй родился в левобережной Малороссии. Род же Квиток – один из самих древних на Слобожанщине. Он играл видную роль в исторических судьбах этого края, наравне с Кондратьевыми, Лесвицкими, Теняшовыми, Шидловскими и др. и уступал в этом отношении только одним Донец-Захаржевским. Из среды Квиток вышел известный исследователь южнорусской старины, стоявший очень близко к Г.Ф. Квитке – Илья Иванович Квитка. Им написаны «Записки о слободских полках» и «Историческое описание о Малой России». После вторжения Наполеона в Россию в 1812 г. Илья Иванович Квитка обучает ополченцев стрельбе и владению казацкой саблей, хотя ему в то время было уже 67 лет. Последним владельцем имения Основа был полковник Козловского полка Андрей Валерианович Квитка – весьма щедрый харьковский благотворитель.В 1892 г. он изъявил желание отвести бесплатно довольно значительный участок земли под постройку элеватора. А.В. Квитка являлся попечителем основьянского народного училища и в ноябре 1897 г. прислал в распоряжение учителя некоторую сумму денег для приобретения теплой одежды учащимся беднейших родителей. В 1898 г. последовало его заявление земской управе о том, что он берется выстроить отдельное здание для учащихся на 120 человек пополам с земством. Для усадьбы нового училища Квитка отводит участок земли около 400 кв. сажень в бору. В сентябре 1903 г. это здание было построено и освящено.В 1904 г., желая проявить свой патриотизм,Андрей Валерианович едет на театр военных действий с супругой в Манчжурию. А уже в 1905 г. крестьянами соседних сел началась хищническая рубка вековой сосновой рощи в имении Квитки. Роща была частично уничтожена, в связи, с чем оголилась большая площадь песков. 13 января 1912 г. началось формирование роты потешных. В квитковском парке были собраны ученики местных школ, в роту вступило более 200 учеников с согласия родителей. А.В. Квитка обмундировал роту полностью за свой счет. Интересны воспоминания соседки Андрея Валериановича, жившей напротив его имения, Анны Ефимовны Михайловой: «В 1913 г. Мой брат состоял в роте потешных, которая была обмундирована Квиткой. Детям были выданы серые смушковые шапки, украинские вышитые рубашки с красными широкими поясами и синие шаровары. Роту обучали офицеры и солдаты Козловского полка,в котором служил А.В. Квитка. Она маршировала в торжественных случаях (праздники, приезды А.В. Квитки и др.)». 15 сентября 1912 г. ко дню столетия существования института Благородных девиц Андрей Валерианович Квитка под постройку общежития бывших воспитанниц института, дает дарственную на землю в селе Основа, причем половина этой земли – под старинным парком. В 1912 г. дом Квиток был уничтожен, а земля, где он находился, подарена институту Благородных девиц под постройку общежития. Дальнейшую судьбу Основы Анна Ефимовна описывает так: «Усадьба Квиток была обнесена вокруг кирпичным забором с зубцами наверху. В усадьбе часто устраивались всевозможные гуляния, работал самодельный театр. На территории усадьбы находился дом общежития для престарелых институток. Театр посещали многие жители Основы, а также из соседних мест. Исключительно красивые устраивались фейерверки, горели огненне короны, пускались «бураки» ракеты, крутились огненные колеса и проч.».Квитки уехали из своего имения задолго до революции, еще в начале 1915 г. Прошло почти 300 лет существования имения Основы, и вот последний «птенец» покинул родовое гнездо, из которого «вылетело» так много выдающихся и широко известных деятелей Харьковщины. Еще одно «дворянское гнездо» опустело и перестало существовать. Квитки были соединены узами родства со многими харьковскими фамилиями. Так, мать Григория Федоровича происходила из рода Шидловских, а они пользовались большим влиянием в харьковском крае.Изюмский полковник И.Г. Квитка был женат на сестре знаменитого иерарха – епископа Белгородского Иосафа Горленко. Это родство имело, по-видимому, большое влияние на развитие религиозного чувства в семье Квиток. Впрочем, нужно заметить, что слободско-украинская казацкая старшина в массе своей была вообще религиозна. Теплое религиозное чувство она вынесла еще с Правобережья, где не было свободы совести и где религиозные преследования вызывали к жизни и православные церковные братства, и полемическую литературу духовного содержания, и школы, и многое другое. И все эти учреждения были принесены выходцами из-за Днепра на их новую родину – Слобожанщину. И здесь, как и в Запорожье, многие славные воины находили себе «тихое пристанище» под конец жизни в монастырях. Из выдающихся местных старшинских фамилий выходили даже настоятели и настоятельницы монастырей. Школа была органически, а не искусственно связана с церковью. Известно, как много тогда было народных школ, в которых учителями были представители низшего духовенства – дьячки. Известно, какую важную роль играл в деле распространения просвещения харьковский коллегиум и его питомцы. Родство с Иосафом Горленко само собой разумеется, должно было еще более укрепить в них религиозное чувство, так как епископ Белгородский подолгу гостил в Основе, любил своих родственников и, отличаясь стремлением к благочестивой жизни, должен был оказывать влияние в этом именно направлении и на них. Религиозное усердие мы замечаем даже у тех представителей рода Квиток, которые всецело были поглощены военными и гражданскими делами. Так, например, полковник Григорий Семенович Квитка создал первый храм в своем селе Основа. Федор Иванович Квитка построил вторую церковь. Говоря о людях, близких к семье Квиток и оказавших на них духовное влияние, нельзя, конечно, умолчать о знаменитом украинском философе Григории Саввиче Сковороде. В нем было именно такое сочетание монашеско-аскетического и светского элемента, какое всех удивило и в Григории Федоровиче Квитке. Вспоминая нашего земляка Василия Назаровича Каразина, нельзя не сказать о его выдающейся деятельности, связанной с организацией университета, открытого 17 января 1805 г. Эта его деятельность была замечена при дворе, в результате чего он был включен в состав комитета по рассмотрению уставов академий и Московского университета. В этом комитете он встретился с академиком Фуссом. Академик Фусс, прадед Николая Александровича Черная по женской линии, женатый на внучке величайшего математика Леонарда Эйлера. Николай Александрович (1849–1912 гг.) – первый профессор химии харьковского технологического института им. Александра III (ныне Национальный технический университет «Харьков-ский политехнический институт»).Общественное движение, начатое В.Н. Каразиным,в свое время захватило и Г.Ф. Квитку-Основьяненко. Его имя мы находим в числе немногих, проектиро-вавших внести в пользу нового университета не 400 тыс. руб., а целый миллион. Многогранна деятельность досточтимого рода Квиток, направленная на создание величия Харькова.


ГАЗЕТА «УТРО». ПЕРСОНАЛИИ.

Шемет Н.Н., биограф В.Каринской

(24 травня 2018р.)

3 октября 2018 года исполняется 135 лет со дня рождения харьковчанки Варвары Андреевны Каринской, «шекспира» театрального и балетного костюма. Некоторые подробности ее жизни, которые не попали на страницы книг или газетных публикаций, возможно, будут интересны не только мне.
Если спросить меня «какое мое любимое издание?», я, не задумываюсь, отвечу: газета «Утро». Как ни странно. Ведь газета выходила более чем сто лет назад, между двумя революциями… Сегодня она может быть вновь актуальна? Может дать ответы на современные вопросы? Не знаю. Знаю, что история ничему не учит. И все же… Интерес, не только в том, что «Утро» входило в тройку крупнейших ежедневных газет Харькова, что на его страницах находилось место для авторов от Аркадия Аверченко до соратника Ленина Бонч-Бруевича; писало о жителях города, которых сегодня называют «знаменитыми», «выдающимися», кому сейчас установлены мемориальные доски, или же о тех, кто напрочь стерт из памяти харьковчан.Интересно еще и то — кем были люди, принимавшие активное участие в издании газеты «Утро», отражавшей настроения прогрессивной части харьковцев, формировавшей мировоззрение харьковской интеллигенции. Они ведь были обычными людьми со своими бедами, радостями, страстями. Хотели изменить общество, государственное устройство, но кое-кто из них мог реально изменить ход мировой истории! Сто лет спустя их судьбы как на ладони.И еще. Что связывает с харьковской газетой узника шлиссельбургской тюрьмы с 25-летним стажем отсидки, модельера Ив Сен-Лорана, Фаину Раневскую, секту Охтенской Богородицы? Из-за чего редактор газеты мог оказаться в тюрьме — из-за Льва Толстого, жадности или любовницы?
P.S. Ну, а еще я читал бы газету «Утро» только потому, что редактором ее была также и Варвара Каринская, впоследствии легендарный костюмер, обладательница Оскара». Как часто в жизни мы не замечаем того, что находится под самым носом. Особенно мелких деталей. А потом удивляемся, когда в результате найденного делаем неожиданные для самих себя открытия… О каком-то важном открытии речь в этой заметке не пойдет. А скорее, как раз о тех самых мелочах и подробностях, которые, следуя одна за другой, и складываются в небольшую историю.В который раз, пересматривая оцифрованные мною же материалы, вдруг обнаружил небольшую мартовскую заметку в газете «Утро за 1913 г., на которую раньше не обратил никакого внимания. В ней сообщалось, что некто Н.А.Морозов, к которому обратилось с просьбой прочесть лекцию в Харькове общество пособия больным недостаточным учащимся местных высших учебных заведений, прислал письмо на имя казначея общества г-жи В.А.Моисеенко с благодарностью за приглашение. Ссылаясь на то, что он сейчас завален срочной работой, Морозов писал, что лишь осенью сможет приехать в Харьков и и прочесть лекцию, сбор с которой охотно отдаст в пользу о-ва.Честно говоря имя Н.А.Морозова, мало о чем мне говорило, но поскольку в заметке упоминалась Варвара Андреевна Каринская (в девичестве Жмудская, а по первому мужу - Моисеенко), мне захотелось узнать каких-нибудь подробностей этой истории. Варвара Андреевна действительно была казначеем Общества помощи больным и недостаточным студентам г.Харькова с момента его образования в 1910 г. На первом собрании членов общества вставанием была почтена память покойного супруга Варвары – Александра Николаевича Моисеенко, который был одним из создателей нарождающегося общества. Часть средств в пользу общества было собрано через газету «Утро», принадлежащую семье Жмудских. Варвару с самого начала включили в комитет Общества, где она, 25-летняя вольнослушательница юридического факультета, составила компанию таким уважаемым харьковцам, как профессор Харьковского университета А.В.Репрев, профессор И.Н.Оболенский, профессор И.В.Нетушил (с 1912 г. ректор Харьковского Университета), доктор М.И.Светухин, доктор В.В.Фавр. Варвара Андреевна зарекомендовала себя дамой энергичной и деловой (вся в отца). Помимо общества помощи больным студентам Варвара Андреевна имела отношение и к другим общественным, благотворительным делам и организациям. Например, к Обществу взаимопомощи трудящихся женщин - она входила в Попечительный комитет высших женских курсов общества трудящихся женщин. Среди членов комитета – Д.А.Багалей, С.П.Погорелко, Н.Ф.Сумцов, чета Раевских… Именно Обществом Трудящихся Женщин был приглашен Морозов еще в 1910 г. по рекомендации общественного деятеля С.Г.Сватикова, который накануне читал в Харькове лекции о студенчестве.«С.Г.Сватиков сообщил нашему обществу, что Вы охотно прочтете лекцию на тему «О комете Галлея» <…> Вы ее еще нигде не читали». – писала Морозову г-жа М.А.Алфимова, товарищ председательницы Общества Трудящихся Женщин 20 февраля 1910 года. Комета Галлея! Ведь в мае 1910 г. весь мир ожидал конца света - Земля должна была пройти сквозь хвост кометы Галлея. С изображением кометы выпускались открытки. О комете писали поэты. Газеты пугали ее смертельным газовым хвостом. Газета «Утро» также писала об ужасе, с которым обыватели ждут встречи с кометой:«Среди населения, особенно в провинции, паника. Многие запасаются кислородом. Были случаи самоубийств от страха. Иные, крестьяне, в ожидании «конца мира», распродали имущество и предаются пьянству». Трудящиеся женщины Харькова решили не предаваться панике и пьянству, а пригласить с лекцией г-на Морозова, как прогрессивного популярного ученого. Стоить отметить, что личность Николая Александровича Морозова прелюбопытнейшая. Оригинальный ученый получил возможность полноценно работать лишь в 1905 году, а до этого… почти двадцать лет провел в тюрьме. Петропавловская крепость. Одиночка в Шлиссельбургской крепости. Сын помещика-миллионера, революционер-народоволец, один из организаторов революционного террора в России был знаком с П.А.Кропоткиным, К.Марксом. Находясь в заключении выучил с десяток иностранных языков, написал несколько томов сочинений по математике, истории, физике, химии. Выйдя из заключения, получил степень доктора наук с рекомендациями Д.И.Менделеева, оценившего химические открытия Морозова. Особое место среди трудов Морозова занимают его сочинения, посвященные астрономическому истолкованию Апокалипсиса. «Откровение в грозе и буре» (1907) выдержали в один год два издания. Охотно выступал с лекциями. Вот уж, действительно, кому есть, что рассказать о конце света и комете Галлея! Морозов прибыл в Харьков, где 21 марта 1910 г в Оперном театре Коммерческого Клуба его ждала многотысячная публика. Все билеты были проданы, многим харьковцам не посчастливилось за отсутствием мест увидеть и послушать знаменитого лектора. О такой ерунде, как конец света, Морозов рассказывать не стал, а прочитал лекцию на тему «В поисках философского камня» с демонстрацией туманных картин и физических опытов. (Вышедшая в 1909 году книга Н.А.Морозова «В поисках философского камня», в свое время считалась, чуть ли, не самой популярной книгой по истории алхимии). Поиски алхимиков средних веков, их мечты, по мнению, Морозова, могут осуществиться благодаря новым открытиям ученых. Могущество науки сделает человечество счастливым! После лекции публика устроила лектору продолжительные овации. Фотографы Михайловский и Скасси сделали фотографические снимки. Затем – чествование в гостинице «Версаль». Во время своего пребывания в Харькове Морозов неоднократно посетил редакцию «Утро» (на Николаевской площади) и снялся с сотрудниками редакции. Известный публицист Иван Петрович Белоконский, сотрудничавший с «Утром», был хорошо знаком с Н.А.Морозовым.Тогда то в марте 1910 года и познакомилась с ним Варвара Андреевна, о чем она и напоминает Морозову в своем письме к ученому: «Многоуважаемый Николай Александрович! Пользуясь моим мимолетным знакомством с Вами, когда Вы заходили в редакцию, будучи проездом в Харькове, даже снимались у нас. Я и обращаюсь к Вам с большой просьбой, не откажитесь прочесть лекцию на какую-нибудь тему (лучше, если Вы пришлете несколько конспектов, чтобы хоть один администрация разрешила) в пользу Общества помощи больных студентов, которое пользуется большой популярностью в Харькове. Если Вы согласны, пожалуйста, известить меня, за что буду Вам очень благодарна. Адрес мой: Редакция газ «Утро». Варвара Андреевна Моисеенко Иван Петрович Белоконский просит передать Вам привет, а также просит дать согласие на мою просьбу. При ответе будьте добры сообщить Ваши условия Искренне и глубоко уважающая Вас Варвара Моисеенко». Письмо Варвары датировано 14 марта 1913 г. Интересно, что в феврале того же 1913 года г-н Морозов как раз освободился после очередного ареста (он получил год заключения в Двинской крепости, как «призывающий к учинению бунтовщического деяния и к ниспровержению существующего в России государственного и общественного строя»). Вот Варвара Андреевна и откликнулась, достаточно оперативно, на освобождение ученого, пригласив его с лекцией в Харьков. Ведь, как казначей общества помощи недостаточным студентам, она всячески заботилась о жизнедеятельности данного общества. К тому же, с июня 1912 года Варвара уже официально была утверждена Харьковским губернатором в качестве ответственного редактора газеты «Утро», помимо своего брата Анатолия Жмудского. Как мы уже знаем, Морозов, «заваленный срочной работой» ответил, что сможет приехать лишь осенью. Варвара Андреевна достаточно педантичная женщина – 24 сентября 1913 года она пишет очередное письмо ученому-революционеру: «Многоуважаемый Николай Александрович. Помня Ваше милое отношение к моей просьбе, прочесть лекцию в пользу о-ва недостаточных учащихся (студентов и курсисток) я обращаюсь снова к Вам и прошу исполнить свое обещание приехать в Харьков осенью, как можно скорее и прочесть лекцию на какую хотите тему, только на более цензурную. Жду с нетерпением Вашего ответа. Искренно уважающая Вас Варвара Моисеенко».То ли не нашел «более цензурной» темы г-н Морозов, то ли – времени, но о его приезде в Харьков с лекцией в пользу общества больным студентам осенью 1913 г мне, к сожалению, ничего пока не известно. Возможно, когда-нибудь появятся новые интересные детали. Уже в начале октября 1913 г. Варвара Андреевна отправилась в Москву «по уполномочию редакции «Утра» для участия в юбилейном чествовании редакции «Русских Ведомостей». Вместе с И.П. Белоконским ей было поручено прочесть особый адрес от редакции и сотрудников «Утра». Жизнь шла своим чередом… Может быть это комета Галлея напророчила грядущие перемены? Впрочем, для Морозова они не были такими трагическими, как для многих российских ученых. После Октябрьской «революции» 1917 года он был в почете. Стал директором естествен­но-научного института им. Лесгафта, в 1932 был избран почетным членом Академии Наук СССР. Работы Морозова по ревизии глобальной хронологии и истории человечества («Христос. История человеческой культуры в естественно-научном освещении» и др.) вначале были популярны, но начиная с 30-х годов интерес к историческим трудам Морозова угас.В последнее время широкое распространение получила модная теория, так называемой, «Новой хронологии» А.Т.Фоменко, Г.В.Носовского, которая проповедует новые методики датирования исторических событий. Упомянутые авторы считают себя преемниками Н.А.Морозова, который указывал на ошибочность античных дат, и необходимость их исправления их в соответствии с астрономической наукой. Как видим, все новое - хорошо забытое старое. Удивительно, что Варвара Андреевна, впоследствии ставшая костюмером с мировым именем, была причастна, хоть и косвенно, еще и к таким «высоким» материям.


ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2-ГО ТОМА В.П.ГУРЬЕВА «ГУРЬЕВ-КАЗАЧОК (1672-2015): КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И МАТЕРИАЛЫ».

Красиков М.М. –кандидат филологических наук, профессор кафедры этики, эстетики и истории культуры Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор этнографического музея НТУ «ХПИ» «Слобожанські скарби» имени Г.Хоткевича, поэт, краевед, искусствовед

(7 червня 2018р.)

Гурьев Казачок—село, Гурьево-Казачанский сельский совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина. Население по переписи 2001 года составляет 333 (149/184 м/ж) человек. Является административным центром Гурьево-Казачанского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Андреевка, Барановка и Сотницкий Казачок.
Двухтомный труд, над которым автор, скромный сельский библиотекарь, работал более полувека, представляет собой всестороннее повествование о жизни небольшого старообрядческого села Гурьев Казачок, находящегося на русско-украинском пограничье. В книге не только прослежена история села, дано описание быта, религиозной жизни населения, приведены образ­ цы фольклора, но и помещены рассказы о судьбах десятков людей, живших на этой земле с XVII столетия. Особый интерес представляют публикуемые уникальные документы и фотографии из архивов. Книга, написанная В.Гурьевым в первую очередь для земляков, имеет научную ценность и наверняка привлечет внимание историков, этногра­фов, фольклористов, культурологов, краеведов. Текстологическая подготова и публикация М.Красикова. Составитель, редактор, примечания и дополнения М.М.Красикова. 2 т. включает: письма с фронта, Гурьев Казачок в зеркале прессы, а также приложение. Докуметы и материалы к разделам: Страницы истории; Революция и коллективизация (1917-1941г); Религиозность; Просвещение, Традиционная народная культура; Авторская поэзия… Дополнения: Из фольклорно-этнографических записей М.Красикова; Фольклорно-этнографические материалы, записанные О.И.Топориной; Фото.

ЗЕМСКИЙ ЛЕКАРЬ – РОБЕРТ ШИНДЛЕР.

Доклад Коган Н.Н., журналиста, краеведа, писателя. Содоклад Пушкаря В.И.,краеведа, члена Харьковского областного общества немцев «Видергебурт»

(14 червня 2018р.)

В Красноградском районе Харьковской области еще помнят имя земского врача Роберта Шиндлера. В отличие от Оскара Шиндлера, ставшего мировой легендой благодаря режиссеру С.Спилбергу и его голливудскому фильму «Список Шиндлера", наш отечественный Шиндлер почти забыт. Но этот человек умудрился оставить после себя слишком неизгладимый след, по крайней мере, в истории нашего края, поэтому забыть его не смогли, хотя и стремились к этому. В Красноградском краеведческом музее, расположенном, кстати, в бывшем доме земского врача, есть маленький стенд, посвященный ему. На этом стенде выставлены фото Роберта Федоровича Шиндлера и его жены Лидии Карловны Домбровской, его диссертация доктора медицины и пенсне. И все. За свою жизнь земский врач чем только ни занимался. После окончания Киевского медицинского института он работал пять лет в Молдавии, а затем переехал в Константиноград (после революции город был переименован в Красноград) Харьковской губернии. Разные бывали земские врачи, но Роберт Шиндлер был необыкновенным, и его по праву считают основоположником здравоохранения в Краснограде. На свои собственные средства и по своему проекту он построил земскую больницу, здание которой чудом сохранилось до наших дней (сегодня только часть его восстановлена). Роберт Шиндлер создал в больнице рентген-кабинет, оснащенный оборудованием из Германии. Земский врач делал все: принимал в больнице роды, делал сложнейшие хирургические операции. А после операции по удалению катаракты он дарил бывшему слепому на счастье золотой рубль.
Умер доктор в 1921 году, заразившись тифом от больного. Сразу после смерти больнице было присвоено его имя, о чем гласила мемориальная доска, установленная у парадного входа. В начале 60-х годов прошлого века был разрушен семейный склеп врача, в похоронах которого принимали участие три церкви: лютеранская, православная и иудейская. А в 1964 году была снята и мемориальная доска со здания больницы, построенной Робертом Шиндлером. И только в 1996 году было принято решение ее восстановить».
В Интернете я не обнаружила новой информации именно о Роберте Шиндлере, и моя статья по-прежнему занимала первое место по информативности, однако я совершенно странным образом нашла информацию о правнучке доктора Наталье Рафаиловне Торбенко: дата рождения - 30.07.1941, телефон и киевский адрес. Я подумала, что надо бы привлечь к поиску известного мне харьковского краеведа, который изучает судьбы немцев в наших краях. Размышляла я недолго, потому что через пару дней Виктор Иванович Пушкарь сам позвонил мне, хотя не по поводу Шиндлера, а по поводу некой Дрентель – одной из первых женщин-врачей, которая практиковала в Харькове. Увы, я не смогла порадовать коллегу наличием информации о Дрентель, зато я его заинтриговала Шиндлером. Оказалось, что через неделю Виктор Иванович планировал поездку в Киев, поэтому он обещал попытаться найти Н.Р.Торбенко. И таки нашел Наталью Рафаиловну, пообщался с ней и привез в Харьков рассказы о многочисленных потомках земского лекаря и ксерокопии фотографий из семейного архива, среди которых имелись весьма ценные раритеты – это фотографии, сделанные полтавским фотографом И.Ц. Хмелевским. У него снимались: В.Г.Короленко, Панас Мирный, Г.Мясоедов, Н.Склифосовский, Леся Украинка, М.Коцюбинский, Г.Хоткевич, В.Стефаник, О.Пчелка, М.Старицкий и др.
Шиндлер, Роберт Федорович (Фридрихович) (15 мая 1858, Полтава, Российская империя – 9 февраля 1921, Константиноград (Красноград) Полтавской губернии, Россия) – земский лекарь, основатель службы охраны здоровья в Константиноградском уезде Полтавской губернии, меценат, общественный деятель.Роберт Шиндлер родился в Полтаве в лютеранской семье провизора Фридриха Шиндлера. Как Фридрих (Федор) Шиндлер оказался в Полтаве и кто была его жена – нам неизвестно. Возможно, у него был старший сын – тоже Фридрих (Федор), который в Полтаве продолжал дело отца. В начале ХХ века Федор Федорович Шиндлер имел аптекарский магазин в центре города на улице Александровской, 33, в доме Каэна д’Анвера, впоследствии перешедшего в собственность наследников Варшавских. Информацию о жизни немцев в Полтаве я нашла в книге эмигрировавшего в Германию Владимира Петровича Фольмера - «Силами добрыми хранимые», Полтава-Offenburg, 1991-2009 (Библиотека Машкова, журнал «Самиздат», samlib.ru). В Константинограде в начале ХХ столетия было несколько домов, где проживали потомки первых колонистов, владевшие землями, наделёнными их предкам ещё в 1820 году. Это были: […], Карл Фёдорович Шофф». Я обратила внимание именно на Карла Федоровича Шоффа, который, возможно, был отцом Лидии Карловны Домбровской, тем более что по словам Натальи Рафаиловны это была ее девичья фамилия. Варианты написания этой фамилии в книге В.П.Фольмера – Шоффе, Шофф, Шоффа, а интернет сообщает, что эта фамилия была очень редкой на территории России. Следовательно, Лидия Карловна Шоффа-Домбровская, вероятно, была из коренных константиноградцев, т.е из потомков первых немцев-колонистов в этом городе. А семейный склеп, в котором был похоронен Роберт Шиндлер, был семейным склепом Шоффа? В нашем повествовании до похорон еще далеко, мы еще только в начале жизненного пути Шиндлера, фамилия которого не упоминается в книге Фольмера, однако в Справочных (или Памятниых) книжках и Адрес-календарях Полтавской губернии за 1901 и последующие годы эта фамилия присутствует и принадлежит двум лицам: Роберту Федоровичу (Фридриховичу) Шиндлеру и Федору Федоровичу Шиндлеру. Я, конечно, предположила, что они родные братья. А благодаря книге В.П.Фольмера я смогла представить детские годы Роберта и его брата Фридриха: мальчики росли в лютеранской семье, ходили в Кирху и немецкую начальную школу, что позволило им продожить образование в Полтавской Первой (и единственной в то время) Мужской гимназии, в которой прекрасно готовили учащихся к поступлению в университет. Известно, что среди выпускников этой гимназии были выдающиеся деятели украинской культуры М.П.Драгоманов и М.П.Старицкий, математик М.В.Остроградский, физик Н.Д.Пильчиков и многие другие выдающиеся личности, среди которых был и революционер с необычной фамилией Португалов.
После гимназии Роберт Шиндлер поступил на медицинский факультет Киевского университета, который успешно закончил в 1881 году и был направлен в Бессарабскую губернию (ныне Молдова), где в течении пяти лет работал земским лекарем. В 1878 году часть Бессарабии вошла в состав России и требовала административного обустройства, соответствовашего заведенному в Российской империи. Здесь Р.Ф.Шиндлер узнал, как формируется земская медицина во всей красе со всеми плюсами и минусами. И, возможно, в те годы у него зародилась идея обустроить на свой лад земскую больницу.
«Земская медицина - форма медицинского обслуживания сельского населения, возникла в Российской империи во второй половине XIX века. Организация медпомощи по принципу территориальной участковости - присущая земской медицине. С появлением земской медицины произошло изменение в представлении о роли медика: от врача и/или фельдшера продающего услуги за деньги до медицины как социальной службы. Развитие земской медицины привело к увеличению числа как врачей, так и фельдшеров на селе. После введение в 1864 году земского самоуправления для некоторых губерний на земства была возложена забота о народном здравоохранении. Одним из важных мероприятий земской медицины были массовые санитарно-статистические исследования заболеваемости, физического развития и демографии с целью улучшения санитарии в России и организации медицинской помощи крестьянству. Знакомство с работой земского врача сформировало личность Роберта Шиндлера как профессионала, и, в отличие от Чехова и Булгакова, он не переквалифицировался в писатели и даже по возвращении в 1886 году из Бессарабии отказался от весьма заманчивого приглашения работать в Александровской больнице Киева. Как сообщила Наталья Рафаиловна Торбенко, его приглашали известные профессора Василий Парменович Образцов и Николай Дмитриевич Стражеско. Кто такие? – спросите вы. Поедьте в Киев и спросите! И вам расскажут, что эти два талантливейших врача послужили прототипами героев повести М.Булгакова «Собачье сердце» - профессора Преображенского и его ассистента доктора Борменталя.Итак, Роберт Шиндлер вернулся в Полтаву, где добился назначения земским лекарем в Константиноград Полтавской губернии (как мы знаем, там тоже была немецкая община). Итак, Роберт Шиндлер вернулся в Полтаву, где добился назначения земским лекарем в Константиноград Полтавской губернии (как мы знаем, там тоже была немецкая община). Хотя, возможно, поначалу он поработал в Полтавской земской больнице, где познакомился с Е.В.Святловским и начал работу над диссертацией, которую впоследствии защитил в Юрьевском университете. Нынче это в Эстонии(г.Тарту). Возможно, после защиты диссертации (и получения наследства, что позволило купить или даже построить собственный дом!) Роберт Шиндлер стал заведующим Земской больницы Константинограда. Как рассказывают о нем нынешние красноградцы, по приезде в Константиноград он развернул бурную деятельность: «Його, лікаря широкого профілю, віртуоза-хірурга, можна вважати основоположником охорони здоров'я, у нашому місті. Бо саме він на власні кошти і за власним проектом збудував нове приміщення земської лікарні, яким ми користуємося і досі; саме він вперше заснував рентген-кабінет, устаткований апаратурою з Німеччини; саме він вперше у повіті почав приймати пологи цивілізованим способом – у лікарні. Це він, оперуючи катаракту і повертаючи зір сліпим, дарував пацієнтам на щастя золотий карбованець».На свои собственные средства и по своему проекту Роберт Шиндлер построил земскую больницу в Константинограде, которая начала работу в 1914 году. Успел к Первой Мировой войне! По данным Адрес-календарей Полтавской губернии на 1901 и 1903 года в земской больнице «врач заведывающий больницей доктор медицины Роберт Фридрихович Шиндлер». В его подчинении фельдшерица-повивальная бабка.Были и официальные лица: Смотритель земской больницы губ. секр. Иван Григорьевич Чмилевский, Попечитель земской больницы губ. секр. Сергей Александрович Кованько. При этом в уезде 11 врачебных участков, где работало порядка 30 фельдшеров. В городе была земская аптека и аптекарский магазин. По данным Справочной книжки Полтавской губернии на 1907 год Шиндлер был вольноопределяющим врачом, а земской больницей заведовал лекарь Исидор Франц. Боровецкий, а в его подчинении были врач, два фельдшера и сестра милосердия. Но по данным «Справочной книжки по Полтавской губернии на 1908 год» и «Полтавского календаря на 1909 год» Роберт Федорович Шиндлер снова заведует земской больницей, но он уже не только доктор медицины, но и надворный советник. В его подчинении врач, фельдшерица-повивальная бабка, два фельдшера и сестра милосердия. А в «Памятная книжка Полтавской губернии на 1910 год» Роберт Федорович Шиндлер уже коллежский советник. Мы видим, что социальный статус доктора медицины Роберта Шиндлера рос с годами. Кроме практической деятельности лекаря, Р.Ф.Шиндлер занимался преподавательской и общественной деятельностью. Он преподавал в Константиноградской фельдшерской школе, которая открылась в 1896 году, и был председателем лютеранско-немецкой кирхи св. Петра и Павла, о чем свидетельствуют «Полтавский календарь на 1909 год» и «Памятная книжка Полтавской губернии на 1910 год». Как объяснил мне Виктор Иванович Пушкарь, прихожанин Харьковской лютеранской кирхи, в обязанности председателя церковного совета общины входит: финансовая деятельность совета, техническое оснащение и хозяйственное обустройство церкви, организация богослужения (в отсутствие пастора председатель сам проводит богослужение, готовит проповедь), конфермация (крещение), венчание и отпевание в церкви по усопшим, а также диакония (посещение больных прихожан).
Правнучка Шиндлера утверждает, что Р.Ф.Шиндлер всю жизнь любил одну женщину – Лидию Карловну. А диссертацию он посвятил «Дорогому другу и сестре Лидии». Я не располагаю сведениями о том, что у Шиндлера была родная сестра Лидия, а посему позволю себе высказать предположение, что Лидия Карловна могла быть его кузиной, которую он любил с детства. Эта версия поясняет, почему правнучка Лидии Карловны именует себя и правнучкой Роберта Федоровича, хотя не будем исключать и духовной связи поколений. Когда Роберт Шиндлер появился в Константинограде, Лидия была замужем за генерал-лейтенантом Павлом Капитоновичем Домбровским. У них был сын Виктор. Когда Лидия Карловна овдовела, Р.Ф.Шиндлер в возрасте 50-ти лет (в 1908 году) женился на ней. Виктора Домбровского он усыновил: видимо, тот был еще несовершеннолетним, да к тому же, возможно, его племянником. Жена Виктора, Вера Прокофьевна Домбровская была первым педиатром в Константиноградщине. Как и ее свекровь, Вера Прокофьевна увлекалась музыкой, задушевно исполняла украинские народные песни. Умерла она в возрасте 91 года в Киеве.Дочь Виктора и Веры Домбровских, Лидия Викторовна Домбровская (в замужестве – Герценштейн) унаследовала от матери прекрасный голос, который передала и своей дочери, Наталии Рафаиловне Герценштейн-Торбенко. Музыкальные вечера были любимейшим досугом в семье Домбровских-Шиндлеров. Сохранилась семейная легенда, что Роберт Федорович Шиндлер умирая просил свою невестку Веру: «Спой, пожалуйста!»9 февраля 1921 года Роберт Шиндлер умер, заразившись тифом от пациента. Похоронную службу осуществляли три церкви: лютеранская, православная и иудейская. Доктора уважали! Сразу же после его смерти местная власть (большевистская?!) присвоила больнице имя Роберта Шиндлера, о чем сообщала мемориальная доска на стене больницы. Но та же большевистская власть в 1964 году доску и сняла. Это произошло на сломе хрущевской и брежневской эпох, когда крушили не разрушенное до основания. Р.Ф.Шиндлер передал свой собственный дом под музей, а сам с семьей перебрался в квартиру земского врача, как сказала Н.Ф.Торбенко. Но в музее рассказывают, что Р.Ф.Шиндлер завещал свой дом музею по просьбе Порфирия Мартыновича. Если учесть, что Шиндлер умер в 1921 году на квартире, а музей был открыт только в 1922 году, то, скорее всего, дом у него забрали большевики и национализировали – ни о какой передаче собственности в те годы не могло быть и речи! А Охранной грамоты, как у булгаковского профессора Преображенского, у Шиндлера не было... Когда пришли большевики Шиндлер вроде был не против, он даже пытался радоваться, как утверждает семейная легенда. Но после того, как национализировали его дом, а его с семьей переселили в скромную квартиру, пожилой уже доктор психологически надломился, в результате чего ослаб имунитетом, заразился тифом и умер. А в доме бывшего земского лекаря в 1922 году открыли музей, в основу коллекции которого была положена коллекция местного художника и этнографа Порфирия Мартыновича, который собственно и добился открытия музея и не смог расстаться со своей коллекцией, поэтому устроился на работу в музей, где усешно проработал до самой смерти от голода.Прошли годы, в город приехала правнучка Р.Ф.Шиндлера и подарила музею архивные фотографии, докторскую диссертацию, изданную в Юрьеве, а также пенсне прадедушки – все это теперь демонстрируется посетителям музея, в котором экскурсоводы рассказывают, что музей находится в доме выдающегося врача Роберта Шиндлера, основателя системы здравоохранения в городе Краснограде Харьковской области государства Украина. В 2005 году мемориальную доску на больнице восстановили, в 2016 году в городе появилась улица Роберта Шиндлера, а коммунистическую партию в Украине запретили. В целом справедливость восторжествовала, вот только здание больницы Шиндлера по-прежнему наполовину в руинах.

ЇХ НАДИХАЛА ХАРКІВЩИНА: ВЕРЕЙСЬКИЙ ГЕОРГІЙ СЕМЕНОВИЧ.

Денисенко О.Й., мистецтвознавець, зав. відділу українського і російського мистецтва XVI - поч. ХХ ст. Харківського художнього музею

(19 червня 2018р.)

На краєзнавчих читаннях О.Й.Денисенко розповіла про одного з кращих радянських графіків, продовжувача класичної традиції у вітчизняному мистецтві ХХ століття Г.С.Верейського. Є в історії мистецтва художники, у яких рівно й щасливо склалася творча доля. Шлях їх не знає зигзагів і крутих поворотів, навпаки, він вражає своєю органічністю і цілісністю. Навколо них не киплять полемічні пристрасті, не стикаються діаметрально протилежні думки. Спокійною впевненістю у правильності обраного шляху, непідкупною чесністю служіння улюбленій справі, безспірністю своїх високих досягнень вони переконують і підкорюють навіть ревнителів зовсім інших естетичних понять і смаків. У широкої глядацької публіки їх твори дохідливі й ясні, несуть велику життєву правду, повноту думок й почуттів, вони заслужено користуються постійною і міцною популярністю Гео́ргій Семе́нович Вере́йський російський та український графік. Лауреат Сталінської премії СРСР 1946 року. Народній художник РРФСР (1962). Дійсний член Академії мистецтв СРСР (1949). Народився митець 18(30) липня1886р.,у м.Проскурів(зараз м.Хмельницький), помер19 грудня1962,Ленінград. Гімназійну освіту отримав у Харкові. Навчаючись на юридичному факультеті Харківського університету, займався у приватный студії Е.Е. Шрейдера (Харків, 1901 - 1905) .В 1905 був заарештований за участь у революційному русі, а потім випущений на поруки, після чого емігрував. Відвідав Австро-Угорщину, Німеччину та Італію. У 1911 р влаштувався у Петербурзі, де в 1912 році закінчив юридичну освіту, розпочату ще в Харківському університеті..Будучі студентом Петербурзького університету, вчився у Новій художній майстерні (Петербург, 1913 - 1916) у М.В. Добужинського, А.П. Остроумовой-Лебедєвої, Б.М. Кустодієва, Е.Е. Лансере. Був членом об'єднання «Мир Мистецтва», співпрацював з журналом «Театр і мистецтво», де друкував портрети, сатири, замальовки театрального життя. Працював переважно в жанрі літографічного портрета (літографія,офорт,малюнок), створивши цілу галерею образів своїх сучасників-представників творчої і наукової інтелігенції: А.Н. Бенуа, С.С. Прокоф'єва, К.А. Федина, І.А. Орбелі, В.І. Курдова, Е.Е. Лансере, Е.А. Мравинського, Г.С. Уланової, С.Т. Коненкова та ін. Виконуючи офіційні замовлення, залишався майстром «тихого мистецтва», передавав не ідеологічний пафос часу, а внутрішній духовний стан своїх моделей. Протягом дванадцяти років був хранителем відділу гравюри в Ермітажі. Плідно працював і в сфері ліричного пейзажу. Був одним з творців Експериментальної літографської майстерні ЛОСХ (1933), правда, на базі вже існуючої. Видав альбоми серії літографій: «Портрети російських художників» (1922 і 1927);«Наші сучасники. Російські письменники» (1927 і 1929);«Село» (1924). Талановитий графік Г.С.Верейській -учасник всіх найбільш значних художніх виставок, його твори знаходяться у Третьяковській галереї, Російському музеї та багатьох інших музеях, вони широко відомі в нашій країні й за кордоном. Художник брав участь у виставках з 1904. Персональні прижиттєві виставки Г.С. Верейського проходили у 1924, 1939, 1946, 1949, 1961, 1962 роках.


В РУБРИЦІ "КРАЄЗНАВЧИЙ КІНОЗАЛ": ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ "ХАРКІВСЬКІ ЗАВУЛКИ".

Проненко В., краєзнавець

(2 серпня 2018р.)

На краєзнавчих читаннях було представлено п'ять документальних фільмів відомого журналіста, публіциста, педагога, громадського діяча,краєзнавця Владислава Проненка «Харківські завулки».
Владислав Проненко людям «дисидентського покоління» перш за все відомий як кореспондент української служби «Радіо «Свобода» ще за часів перебудови, коли працювати на опозиційні ЗМІ не віталося. Він багато сюжетів присвячував становленню української незалежності в Харкові, він розповідав саме про український Харків». Працював кореспондентом радіо «Німецька хвиля». Викладав у ХНУ імені Каразіна, засновник і перший головний редактор загальноукраїнського громадсько-політичного та культурно-релігійного двотижневика«Український простір»., автор і ведучий документальних серіалів «Східний Фронт», «Харківські завулки», «Сковородинівська географія», фільмів «Спасибі, брати Шемети!», «Слобожанська місія великого митрополита». Один з піонерів відродження УАПЦ на Харківщині. Владислав Проненко почав активно писати, його перу належать понад чотири сотні публіцистичних статей з гуманітарної тематики, видрукуваних в періодиці Харкова, Києва, Львова й у Великій Британії, США і Канаді. Вийшли друком дві збірки його публікацій: «Діалектика опору» (Харків: Права людини, 2010) і «Заповідник “Zacharpolis”» (Харків: Майдан, 2015).


АРХИТЕКТОР П.А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Жихорева Ю.В., библиотекарь ЦБ имени И.Я.Франко

(9 серпня 2018р.)

Новобоварский район славится тем, что здесь жил и работал первый профессиональный архитектор Харькова и всей Слободско-Украинской губернии, первый архитектор-практик, который почти 30 лет (1776-1809 гг.) занимал пост губернского архитектора. Именно он считается родоначальником местной слободско-украинской классицистической архитектурной школы. Построенные по его проектам здания сформировали «лицо» Харькова на весь 19 век, хотя позже многие из них были разрушены. Ярославскому принадлежат едва ли не все важнейшие казенные сооружения, построенные в конце 18 века, и не только в Харькове и в Харьковской губернии, но и в других уездах, входящих в то время в состав Малороссии. Данная тема отражает жизнь и деятельность человека, внесшего огромный вклад в историю Харьковского края, в частности, Новобоварского района. Она имеет ценность для исследователей, изучающих историю и архитектуру края, но, к сожалению, глубоко нигде не раскрыта, а разбросана по крупицам в разных источниках. В биографии Ярославского осталось много пробелов: ничего неизвестно о его семье, был ли он женат и имел ли детей. Фото его также не сохранилось. Поэтому в данном тексте были собраны все найденные в Харькове сведения о нем: использованы интернет-ресурсы, открытые архивные материалы и фонд отдела «Украиника» библиотеки им. В. Г. Короленко. В работе отражена биография архитектора, перечислены, с кратким описанием, созданные по его проектам здания, как сохранившиеся, так и разрушенные, раскрыты их стилевые особенности в контексте данной эпохи, проанализированы родственные связи архитектора на примере мемуаров его племянника.Пётр Антонович Ярославский родился в 1750 г. в городе Ахтырка Харьковской губернии, по другим источникам – в селе Тростянец Ахтырского уезда Харьковской губернии (Сумская область Украины) в семье священника.С 1768 по 1773 гг. обучался в Прибавочных классах Харьковского коллегиума. С 1773 по 1775 гг. прошел стажировку в Москве под руководством архитектора В. И. Баженова. Принимал участие в проектировании и строительстве комплекса Большого Кремлевского дворца.Практическую деятельность начал с 1765 г. в должности «помощника архитектора». Был помощником и учеником И. М. Вильянова.В 1787 г. выполнил первый проектный план Харькова - «План губернскому городу Харькову с пригородными слободами».В 1776 г. получил звание архитектора. А в 1780 г. - должность штатного архитектора харьковского наместничества. Став губернским архитектором, читал лекции в Харьковском коллегиуме. Его учениками были известные люди: В. Лобачевский, С. Чернышов, В. Денисенков.Ярославский был во главе губернской чертежной в Харькове. С именем Ярославского связано строительство общественных построек и жилых усадеб центральных районов города. Он же является автором нескольких церквей в Харькове: Михайловской, Рождественской, Каплуновской, и на Харьковщине: Вознесенской, Крестовоздвиженской, Покровской и др. В Старом Мерчике Валковского уезда в 1778 г. им был построен первый храм-ротонда на Слобожанщине – Всехсвятская церковь.Жил архитектор на углу улицы Полтавский шлях и Ярославской, которая уже более 200 лет носит имя выдающегося зодчего. Дом его не сохранился.Скончался Петр Антонович в Харькове в 1810 г., где был похоронен неизвестно. В наследии Ярославского остался и письменный памятник – это мемуары его племянника, Василия Ивановича. Автор этих мемуаров родился, учился и первоначально служил в Харьковской губернии, поэтому и первые воспоминания посвящены этой местности. В мемуарах, кроме детских и юношеских воспоминаний, есть упоминания и о проектах Ярославского, и о его родственниках, что дает нам возможность немного узнать о родословной архитектора.


АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ АЛЧЕВСКИЙ: МИЛЛИОНЕР, МЕЦЕНАТ, ПАТРИОТ.

Быков В.Г., зав. сектором научно-исследовательского отдела документоведения. коллекций редких изданий и рукописей ХГНБ имени В.Г.Короленко

(16 серпня 2018р.)

Среди харьковских промышленников и меценатов следует особо выделить фигуру Алексея Кирилловича Алчевского, ставшего не только одним из богатейших людей Российской империи, но и много сделавшго для развития в Харькове просвещения, культуры и благотворительности. Родился он в 1835 г. в городе Сумы в купеческой семье. От своего отца Алексей унаследовал трудолюбие и предприимчивость. Также отличала его и большая тяга к образованию. Его брат Николай получил высшее образование, окончив университет. Отец хотел, чтобы и Алексей тоже получил университетский или институтский диплом. Однако доходы от торговли у Кирилла Алчевского стали падать и из-за финансовых трудностей и высшего образования Алексей получить не смог поскольку обучение в университетах и институтах Российской империи обходилось довольно дорого. Окончив 2 класса местного училища, Алексей продолжал заниматься самообразованием. Впоследствии он все время развивал и совершенствовал свои знания, особенно в области экономики и финансов. В 25-летнем возрасте Алексей Кириллович решает начать самостоятельную жизнь. В 1860 г. он переезжает в Харьков, где на ул. Сумской открывает чайный магазин. Постепенно его дело идут все лучше и лучше. Он заводит знакомства с крупными предпринимателями и финансистами Харькова и, понимая, что развитие крупной промышленности и торговли невозможно без существования банковской системы, убеждает их в необходимости создания в Харькове банка коммерческого кредита/впоследствии – Харьковский торговый банк/, который открывается в 1868 году. Через 3 года, в 1871 г., открывается тоже по инициативе А.К.Алчевского, еще один банк – Земельный. Устав этого банка был разработан совместно с управляющим харьковской конторой Государственного банка И.В.Вернадским, отцом будущего известного академика В.И.Вернадского. Он стал первым ипотечным акционерным банком в России. Главной задачей Земельного банка, владельцем которого Алексей Кириллович был до конца своих дней, были операции с помещичьими землями, чьи владельцы после освобождения крестьян в 1861 г. не смогли сами содержать эти огромные земельные участки. Банк выдавал им денежные ссуды под залог их земель. Земли тех помещиков, кто не мог вовремя погасить долги, переходили к новому хозяину – Алчевскому. Будучи человеком предприимчивым и просвещенным, он понимал, что капитал надо вкладывать в выгодные и перспективные отрасли, чтобы доходы с них все время увеличивались. Такими Алчевский считал черную металлургию и добычу каменного угля, поскольку без угля выплавка железа, чугуна и стали невозможна. Благодаря операциям, проводимым Земельным банком, Алексей Кириллович стал владельцем огромной территории, составлявшей почти половину нынешней Луганской области / тогда это была часть обширной Екатеринославской губернии. Там он и основал свои первые металлургические и угольные предприятия. В 1879 г. начинает работу Алексеевское горнопромышленное общество, занимавшееся добычей каменного угля. В 1895 г. основывается Донецко-Юрьевское металлургическое общество /ДЮМО/, а через 3 года, в 1898 г., Южное горнопромышленное общество, включающее в себя железорудные месторождения в районе Кривого Рога и Керчи. При участии А.К.Алчевского учреждается общество «Русский Провиданс», включившее в себя металлургический завод в г.Мариуполе (ныне – металлургический комбинат «Азовсталь»). Если в середине 1870-х годов состояние Алчевского составляло 3-4 миллиона рублей, то к концу ХІХ века оно достигло уже 30 миллионов, сделав А.К.Алчевского одним из богатейших людей в Российской империи. Очень хорошо Алексей Кириллович разбирался и в финансовых вопросах. Ведь недаром министерство финансов он регулярно консультировал по целому ряду важных вопросов, а у императора Николая ІІ он был финансовым советником.
Конечно же, обладая таким гигантским состоянием, его владелец мог часть средств тратить и на другие цели. Алексей Кириллович, как просвещенный и культурный человек, много читал и любил украинскую культуру и литературу. Много лет он возглавлял харьковскую «Громаду», занимавшуюся распространением и пропагандой украинской культуры, истории и литературы. Алексей Кириллович также являлся членом правления Харьковского Общества распространения грамотности в народе, был одним из руководителей Харьковского благотворительного общества. Он входил в инициативную группу, предложившую основать в нашем городе Харьковскую Общественную библиотеку /она была открыта в 1886 г./. На деньги Алчевского в Харькове строились школы, больницы, приюты, церкви. Его жена, знаменитая харьковская просветительница Христина Даниловна Алчевская, возглавляла воскресную школу, где и преподавала. Школа эта была тоже построена на средства ее мужа известнейшим харьковским архитектором А.Н.Бекетовым, который был женат на дочери Алчевских Анне. В своем родном городе Сумы вместе с братом Николаем, возглавлявшим местное Общество по распространению грамотности в народе, Алчевский сыграл главную роль в открытии там публичной библиотеки и воскресной женской школы. Алексей Кириллович был большим поклонником творчества Т.Г.Шевченко. Он заказал известному харьковскому скульптору В.Беклемишеву большой бюст великого Кобзаря, который после изготовления был поставлен в саду возле особняка Алчевских. В 1932 г. этот бюст сын Алчевского Николай подарил Киевской художественной галерее им. Шевченко. Хотя во времена Алчевского запрещалось ставить памятники Шевченко, но такой богатый и влиятельный человек с большими связями мог себе позволить совершить такой смелый поступок.
Когда было открыто Алексеевское горнопромышленное общество то Алчевский вместе со своей женой Христиной Даниловной решили, при содействии местных властей, открыть там школу для местных детей шахтеров и рабочих, трудившихся на предприятиях Алексея Кирилловича. Преподавание там велось на украинском языке. Туда же пригласили преподавать известного впоследствии филолога Бориса Гринченко, автора и составителя словаря украинского языка. В этой школе он проработал 7 лет.
Алексей Кириллович Алчевский был большим патриотом своей страны и считал, что нельзя давать слишком много льгот и привилегий представителям иностранного капитала в России. Многие промышленники из Франции, Германии, Англии, Бельгии основывали предприятия в Российской империи, зарабатывая огромные средства. Самому Алчевскому они неоднократно предлагали продать акции его предприятий за огромные деньги, но он категорически отказывался это сделать. 1 акция предприятия Алчевского стоила 2000 рублей. Ему предлагали продать все 10 тысяч акций за 20 миллионов рублей (сумма гигантская по тем временам), однако он отказался от такой сделки.
Разразившийся в 1900 году мировой экономический кризис очень сильно ударил по финансово-промышленной группе Алчевского. Предприятия его почти перестали получать заказы. Тогда Алексей Кириллович решает ехать в столицу т там добиться облегчения положения. Однако, когда он попытался в министерстве финансов получить кредит, то получил отказ. Хотя, возможно, император Николай ІІ, у которого Алчевский был одним из советников по финансам, мог бы приказать министру финансов выдать необходимые средства просителю и вопрос был бы решен. Но император этого не сделал. Так «отблагодарил» Алчевского министр финансов С.Ю.Витте, которому в свое время Алексей Кириллович неоднократно давал ценные консультации и советы. Оказавшись в безвыходном положении он решил покончить с собой и 7 мая 1901 года на Царскосельском вокзале бросился под поезд. Похоронили А.К.Алчевского в Харькове на Усекновенском кладбище (впоследствии – кладбище № 1). Могила не сохранилась, поскольку в начале 1970-х годов кладбище ликвидировали и сейчас на его месте находится Молодежный парк.
После трагической гибели Алексея Кирилловича большая часть его предприятий была национализирована, а оставшиеся были куплены другими предпринимателями. Земельный банк получил нового хозяина: им стал многолетний бизнес-партнер Алчевского известный московский миллионер и банкир Рябушинский. Интересно вспомнить, что в 1929 году его особняк был передан «буревестнику революции» А.М. Горькому.
Исследуя биографию А.К.Алчевского, хотелось бы кратко остановиться на судьбах его детей. Старший из 4 сыновей Дмитрий, как и отец, стал предпринимателем и был членом совета акционерного Алексеевского горно-промышленного общества. Он окончил Харьковский университет со степенью кандидата естественных наук. В конце 1920 г. находился в Крыму и стал жертвой красного террора. Григорий Алексеевич Алчевский стал композитором и музыкантом-педагогом. Умер от тифа в 1920 году. Иван Алексеевич стал выдающимся певцом. Его еще называли «королем тенора». Он был солистом Мариинского оперного театра в Петербурге и Большого театра в Москве. Часто ездил на гастроли в Европу, а также и в Америку. Умер сравнительно молодым в 1917 г., на 41 году жизни. Николай Алексеевич, как и 2 его брата, тоже трудился на ниве искусства: он стал театральным критиком. Умер в 1942 г. в Харькове. Все 4 сына А.К.Алчевского были выпускниками императорского Харьковского университета.
Младшая дочь Алексея Кирилловича, Христина Алексеевна в 1902 году в Париже окончила педагогические курсы. Как и ее мать и сестра она занималась преподавательской деятельностью, была талантливой поэтессой и художницей (как и ее сестра Анна). Она дружила и переписывалась с И.Я. Франко, Ольгой Кобылянской, а также и с Г.М. Хоткевичем. Умерла в одном году со своей сестрой Анной – 1931. Христина Алексеевна и Христина Даниловна Алчевские были похоронены рядом со своим отцом и мужем на харьковском Усекновенском кладбище (впоследствии – кладбище № 1).
В начале 1970-х гг. оно было ликвидировано и их останки перенесли на городское харьковское кладбище № 13.
Память об Алексее Кирилловиче Алчевском сохранилась до сих пор. В 1903 г. железнодорожная станция и поселок Юрьевка были переименованы в Алчевск. В 1931 г. г. Алчевск переименовывается в Ворошиловск, а в 1961 г. – в Коммунарск. В 1991 г. он снова становится Алчевском. В городе Алчевске стоят два памятника Алексею Кирилловичу: один в центре города, а второй – возле основанного им завода. На этом же предприятии был отлит еще один памятник Алчевскому, переданный Харькову и установленный в сквере Победы в 2004 году. В 2005 г. Национальный банк Украины выпустил монету достоинством в 2 гривны, где на аверсе вычеканен профиль А.К.Алчевского. В Харькове в 2015 г. улица Артема была переименована в улицу Алчевских. Особняк Алчевских после гражданской войны передали харьковской милиции. Так он стал Дворцом культуры управления внутренних дел Харьковской области. Сейчас многие харьковчане называют его «Домом Алчевских». Особняк был построен зятем Алчевского
А.Н. Бекетовым. Он даже был автором проектов двух банков своего тестя: Торгового и Земельного. Сейчас в этих зданиях находятся автотранспортный колледж и Дом техники.
Для благотворительности в Харькове ,Алчевский сделал почти столько же, сколько знаменитый миллионер и сахарозаводчик Н. Терещенко, пожертвовавший для различных благотворительных целей в Киеве более 3миллионов рублей, за что был пожалован в классный чин 3 класса, тайного советника, (чин, соответствовавший по «Табели о рангах» генерал-лейтенанту) и награжден 6орденами. Алексей Кириллович же таких наград не получил. До переезда в свой особняк по ул.Жен Мироносиц Алчевские проживали в доме №18/20 по ул. Сумской. Думаю, что давно уже назрела необходимость увековечить память А.К.Алчевского на мемориальных досках, которые будут украшать эти здания.


В РУБРИЦІ "КРАЄЗНАВЧИЙ КІНОЗАЛ": ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ "ХАРКІВСЬКІ ЗАВУЛКИ". Ч.2.

Проненко В., краєзнавець

(2 серпня 2018р.)

Цикл відеоекскурсій присвячений маловідомим чи невідомим сторінкам історії Новобаварського (Жовтневого) р-ну м.Харкова. На цих відео Владислав Проненко розповідає про минуле харківських вулиць, будинків, пам’ятників та архітектурних споруд нашого району, а також – історії людей, чиє життя було нерозривно пов’язане з ними. Наприклад, під час однієї відеоекскурсії автор зупинився на вулиці Конторській. Біля того самого будинку, де колись проживав політичний та громадський діяч Микола Міхновський, І.Я.Франко, З.Серебрякова...Тут народилася перша українська революційна партія. Саме тут, в Харкові, народилася ідея Української держави».Також під час відеоекскурсій була зачеплена тема збереження та вшанування пам’яті видатних людей, збереження пам’ятників архутектури тощо.


ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ОН И О НЕМ». ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ПОБЕДИН.

Победина М.В. – дочь выдающегося дизайнера, художника В.А.Победина

(6 вересня 2018р.)

Презентацию книги, приуроченной к столетию профессора Харьковской Академии дизайна и искусств, Владимира Алексеевича Победина открыла внучка художника дизайнера Анна Победина. Она рассказала о том, как проходила работа над созданием книги, в которой она принимала активное участие, так как сама закончила факультет Графического дизайна академии. Ознакомила с четырьмя главами книги. В первой из которых опубликованы воспоминания преподавателей, студентов выпускников Худпрома, а также друзей В.А.Победина. Во второй – текст воспоминаний Владимира Алексеевича, написанный в 2004 году, с фотографиями из семейного архива, подобранными дочерью М.В.Побединой. В третьей главе опубликованы лучшие товарные фирменные знаки и знаки обслуживания, разработанные художником за весь период его творческой деятельности. В четвертой – рассказы сына художника Константина Победина об отце из общего цикла рассказов, напечатанных в разное время в московских издательствах.
О тех событиях жизни Владимира Алексеевича Победина, которые не вошли в воспоминания, рассказала Марина Владимировна Победина. Были прочитаны три стихотворения: «Когда один среди чужих», написанное в 1938 году, «Враг будет смят и уничтожен», написанное в 1944 году, «Ты и я», написанное после знакомства с Еленой Николаевной - будущей женой в 1953 году. Рассказано о разнообразных коллекциях художника: старинных открыток с изображением картин известных художников, экслибрисов, морских камней из Коктебеля. Показан буклет первой графической выставки, проведенной в Харькове по инициативе Торгово-промышленной палаты и художника-педагога Владимира Павловича Селезнева, в которой принимал участие В.А.Победин. Рассказано о подготовке и проведении персональных выставок художника в Харьковском Художественном музее, Черниговском художественном музее в 2011 году, в ART Салоне «Слободская усадьба» в 2013 году, в Малом Арсенале г.Киева в 2017 году. Рассказывалось об увлечении игрой в шахматы. Чаще всего противником в этой игре была академик-психолог Светлана Петровна Бочарова. Тема коснулась также дворянских родов Сабуровых – Левашовых – Языковых – Черепниных, к которым принадлежали предки В.А.Победина.На экране были показаны товарные знаки 1950 - 1990 годов, разлетевшиеся по разным городам бывшего Союза, но разработанные одним человеком – Владимиром Алексеевичем Побединым. В заключении было передано слово художнице Любови Померанцевой, которая рассказала о своей судьбе, учебе и защите диплома под руководством Владимира Алексеевича. Художник и преподаватель Алексей Будник также поделился своими воспоминаниями об учителе. Выступили члены Дворянского собрания: Светлана Емельяненко и Радислава Капнист, которые рассказали о незабываемых встречах с семьей художника. За столом перед слушателями в тарелке лежали яблоки, собранные с деревьев, которые посадили много лет назад на своей даче в хуторе Ридный Край Владимир Алексеевич, его жена Елена Николаевна вместе с детьми Мариной и Константином Победиными. Работа над книгой продолжалась в течение 10 лет. Тираж 300 экз. , издательство «Золоті сторінки».


ПРОЕКТ «Я ПОМНЮ» (Гопанович С.Ю.).

Автор проекта и ведущий Красиков М.М. –кандидат филологических наук, профессор кафедры этики, эстетики и истории культуры Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор этнографического музея НТУ «ХПИ» «Слобожанські скарби» имени Г.Хоткевича

(13 вересня 2018р.)

Светлана Юльевна Гопанович, архитектор. Родилась в Харькове 31 мая 1927г. на ул.Пушкинской.По отцовской линии принадлежит к старинному роду священнослужителей Гопановичей, основателем которого является священник с.Рудки-Козинской Александр Васильевич Гапанович. История рода Гопанович начинается с XVII века. Дед, прадед и прапрадед по линии отца были на Волыне духовными служителями. Мама Светланы Юлиевны из бедной крестьянской семьи, харьковчанка, получила профессию врача. Папа родился в г.Ковеле, учился в Житомире, закончил в Москве высшее техническое училище (институт Баумана). Дедушка был потомственным Почетным гражданином Москвы, служил в гимназии. В Харькове папа Светланы Юльевны отказался от квартиры в доме специалистов (ул.Чичибабина №7). Семья Гопанович поселилась в Харькове на ул.Кацарской (район Благовещенской церкви) в бывшей гостинице «Палац». Ежегодно родители Светланы Юльевны снимали дачу в с.Борки, где мама бесплатно в поликлинике жителей села лечила и консультировала. Голод 1933 года семья не испытала на себе. Папа был ученым ему полагался паек. Наступил 1937 год. В доме, где жила семья Гопанович, рядом со швейцаром стоял энкаведешник и следил за всеми. Постепенно люди исчезали. Семьи репрессированных выселялись. На углу ул.Деревянко (поворот на Белгородское шоссе) стояли палатки, в которых они должны были жить.С 5-ти лет Светлана Юльевна ходила в немецкую группу. Знание немецкого языка помогло в годы немецкой оккупации выжить семье. Учила соседскую девочку немецкому за стакан какао бобов. Светлана Юльевна пошла в школу №13 сразу 3-й класс в 1937 году. До войны успела закончить 6 классов. С началом войн Финской и Второй мировой жителей дома, где жила семья Гопанович всех выселяли и подселяли к другим людям, а дом отдавали под госпиталь. В начале Второй мировой войны папу направили в Мариуполь на демонтаж цехов(1941г). А семья перебралась в дом на углу ул.Чеботарской и ул.Ярославской, рядом с фабрикой Ж.Бормана. Когда советские войска отступали, в городе началось мародерство...По Чеботарской лилась река патоки... Светлана Юльевна рассказала о том как она с мамой пережила ужасы оккупации...Поделилась воспоминаниями о невероятных событиях, при которых ей удалось уцелеть и дожить до Победы. Светлана Юльевна поделилась тем, что во время оккупации Харькова местных жителей призывали на работу в Германию.В мае 1942г они с мамой выработали план,который заключался в том,что они придут на призывной пункт, который располагался там, где сегодня школа №25 (ул.Ярославская), завербуется для работы в Германии.Сядут в поезд, по дороге в Германию сойдут в Житомире(там жила папина сестра), но поезд поехал через Беларусь в г.Галь на военное производство. Во время этой поездки Светлана Юльевна заболела. Немецкий офицер, который сопровождал поезд, вызвал скорую помощь в г.Манденбурге. Поезд остался в этом городе и пассажиров разобрали местные жители на работы. Тем самым болезнь Светланы Юльевны спасла их от тяжелой участи на военном производстве. Дальше события стремительно разворачивались. В этот же день Светлана Юльевна убежала из больницы, куда ее определили. Ей запомнилось, что в городе не было ощущения войны, прохожие им приветливо улыбались... В одном из кафе они с мамой познакомились с группой украинских националистов,которым рассказали свою историю.Украинские патриоты помогли им уехать из Германии. После чего они из г.Бердичева на попутной машине доехали ,наконец, до Житомира. Маму направили в деревню Котельная врачом, а Светлана Юльевна осталась с тетей Житомире. Поступила в музучилище... После войны в Харькове выучилась на архитектора.В перечне выполненных проектных работ Светланой Юлиевной перечислены следующие: г.Сочи – санаторий «Орджоникидзе»;административно-бытовые комбинаты в Донецком, Луганском угольном бассейнах,в Сибири и городах Казахстана; в Харькове – жилой дом по пр.Ленина(сегодня пр.Науки) и жилой дом по ул.Дарвина 3/5, жилой дом по ул.Чернышевского с книжнам магазином( в соавторстве), административно-бытовой комбинат завода маркшейдерских инструменттов...Династии священнослужителей Гапановичей посвящено исследование «Рудко-Козинський Духовнік. Рід Гапановичів з Волині». Авторы: С.Патлань, М.Самойленко, Л.Черкашина.


ЖІНКА В ТРАДИЦІЙНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ (ЖІНОЦТВО).

Коновалова С.П. - зав.лабораторією дослідження нематеріальної культурної спадщини обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва

(20 вересня 2018р.)

С.П.Коновалова у своїй лекції висвітлила тему: жінка в українському суспільстві.
Місце та роль жінки в суспільстві – одне з одвічних питань. Історично склалося, що жінки мають значно менше можливостей, ніж чоловіки, для вияву своїх здібностей. Причиною цього є ставлення соціуму до жінок. Саме високий правовий статус жінки в українському суспільстві підкреслювался М..Костомаровим, В.Антоновичем, М.Владимирським-Будановим та ін. Коли у світі тільки зароджувалась перша хвиля фемінізму, важливо було показати наскільки цивілізованішими за своїх пвнічних сусідів є українці, які споконвіку шанували своє жіноцтво. Отже, на відміну від багатьох країн Європи, жінка наділялась певними правами, тобто ставала правосуб’єктивною. Навіть за порушення певних своїх прав, або насилля чоловіка, могла звернутися до суду. Споконвічно українська жінка поставала як належна особистість, яка мала майже однакові з чоловіком права і свободи, була активною учасницею історичного творення. Суспільний статус жінки в Україні завжди був високим і шанованим. Протягом багатовікової історії майже невідомі періоди, коли б жінка була не вільна у своїх діях. Українка не знала ні «теремного затвору», ні монастирського усамітнення чоловіком, ні тої зневаги,згідно з «домомтроєм», яку терпіли жінки сусідньої Московської держави. Жінки брали участь у різних сферах життя України. Досліджуючи історію шлюбу, схему розлучень, майнові права жінки тощо,вчені показвали специфіку становища жіноцтва, зумовлену суспільною диференціацією та культурними традиціями на українських землях. Хоча й існувала достатньо розгалужена процедура позову, проте вона була можлива. Варто акцентувати увагу на тому, що Україна вирізнялася серед інших православних країн тим, що з давніх час ів зуміла зберегти деяке рівноправ’я в родинно-шлюбним стосунках між чоловіком і дружиною.Наприклад, в епоху Київської Русі закон охороняв життя, здоров»я, честь та особисту недоторканість жінки. Українська традиція забезпечила те, що набуття нового статусу не вимагає від українки змагання за нього та спеціальних публічних дискусій, як це прийнято в західному суспільстві.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ НАТИ КОГАН «МЕМУАРИ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ПРИНЦЕСИ» (ПРО СОФІЮ ПОТОЦЬКУ).

Коган Н.Н.,краєзнавець, журналіст, письменник

(27 вересня 2018р.)

Історія створення книги демонструє історію формування нового сучасного погляду на історію України. Моє знайомство з Софією Потоцькою сталося на зламі століть в рамках науково-практичної конференції "Інтернет-Наука-Освіта-2000" у Вінницькому політехнічному університеті, де було проведено несподівану культурну програму: музей Пирогова, бункер Гітлера та "Софіївка"(саме тут я купила роман Павла Наніїва "Тричі продана", в якому в художній формі розповідається про чарівну візантійку). У 2006 році я приїхала в Умань на конференцію з соціальної психології, що проходила в приміщенні СільгоспАкадемії. Вельми романтичне місце дозволило мені краще познайомитися власне з Софіївкою в щовечірніх променадах по парку, куди я потрапляла через щилину в сільгоспакадемічному паркані. Потім на книжковому ярмарку в Харкові я купила книгу “Софія Потоцька. Історія прекрасної бітинки” польського історика Єжи Лоєка. А в мій наступний приїзд до Вінниці на конференцію "Інтернет-Наука-Освіта-2010" практично весь свій час перебування там я присвятила вивченню історії Софії Потоцької у Вінницькому художньому музеї. Через кілька років, знов випадково, я прочитала роман Сергія Шарика “Двічі графіня та двічі генерал” та відчула непереборне бажання написати свою версію таємничого життя цієї непересічної особистості.
“Мемуари візантійської принцеси” з’явилися на світ завдяки моїм мандрам, книгам та людям, з якими мені пощастило познайомитися. Я хочу подякувати за спілкування та консультації Ірині Бєловій, співробітниці Вінницького художнього музею та дослідниці генеалогічного древа Потоцьких; Андрію Домановському, відомому византиністу, доценту Харківського національного університету ім. В.Каразина; Володимиру Захар’єву, журналісту, краєзнавцю, засновнику та директору Музею Ігнація Сцибор Мархоцького.
Цей маленький роман про руйнівну силу імперської свідомості. Бажання повернути мінливе минуле чи то Візантійської імперії, чи то Польської мрії про імперію, чи то Російську імперію чи ще будь яку імперію, в тому числі й СРСР — ламає долі людей та знищує індивідуальності. Такого висновку прийшла я, працюючи над матеріалами дивної біографії Софіії Потоцької. За декілька років роздумів та клацання по клавіатурі ноутбука народився текст-квест з багатьма невідомими та без жодного коментаря в академічній стилістиці, тобто не для ледачого читача.


ЛІТЕРАТУРНІ ДИСКУСІЇ У ХАРКОВІ 1925-1928 РОКІВ.

Шудрик І.О., кандидат філософських наук, історик, професор

(4 жовтня 2018р.)

На зламі ХІХ ― ХХ століть в Україні народилось надзвичайно талановите покоління, яке у 20-х роках ХХ століття виявило себе досить активно, особливо в літературній діяльності. На початку ХХ ст. в Україні значною мірою відроджується духовне життя. У столицю Радянської України – Харків з’їхались молоді й талановиті письменники та поети, які наївно вважали, як виявилось пізніше, що вони активно будуватимуть нове і щасливе життя в країні. Навіть із Західної України на “Велику Україну” з цією метою прибули представники творчої інтелігенції. Характерною рисою українського літературного процесу періоду відродження була його гостра соціально-філософська спрямованість. Особливо це стосувалося творчості Миколи Куліша(1892-1937) та Миколи Хвильового(1893-1933) . На початку 20-х років між творчими об’єднаннями української літературно-художньої інтелігенції, такими як “Плуг” (спілка селянських письменників України, заснована 1922 року) і “Гарт” (спілка пролетарських письменників України, заснована на початку 1923 року) розпочалася полеміка щодо місця української літератури у світовому культурному процесі та ідеологічних орієнтирів письменника у цих умовах. Микола Хвильовий виступив із серією листів до “молодої молоді” під назвою “Камо грядеші?”, в яких обґрунтовує проблему орієнтації української інтелігенції на Європу і боротьби за високу якість літературної творчості, засудивши масовість “Плугу”. Голова спілки селянських письменників “Плуг” С. Пилипенко зазначив, що не слід поділяти твори на першосортні й другосортні. Потрібна й “Комуна” Йогансена й вірші селюків-початківців.Полеміка у Харкові переросла у гострі літературні дискусії. М. Куліш в своїх п'єсах піднімає актуальні соціальні проблеми, розкриває абсурдність нової соціальної системи, гостро критикує великодержавний шовінізм. Найбільшу дискусію викликали його п'єси “Народний Малахій” та “Мина Мазайло”.
У ході літературної дискусії М. Хвильовий окрім памфлетів “Камо ґрядеші?” (1925) видає памфлети “Думки проти течії” (1925), “Апологети писаризму” (1926), та підготував памфлет “Україна чи Малоросія” (1926), який не був тоді опублікований. У цих творах автор ставить дилему – “Росія чи Європа”, обгрунтовує необхідність зміни орієнтації української культури з Росії на Європу, на західний ідеал “громадянської людини”, як активно діючої істоти, а не “пасивно страждального російського ідеалу”, швидше азіатського, ніж європейського. Не заперечуючи цінності російської літератури, М.Хвильовий обґрунтовує необхідність національного відродження України без оглядань на “російського диригента”. Він виступає за “негайну дерусифікацію пролетаріату” України. Орієнтація на Європу, за Хвильовим, це не схиляння перед нею, а повернення до власних культурних джерел, відродження української – суто європейської (на відміну від російської) культури. Теоретичною основою ставлення більшовиків до літератури була стаття Леніна за 1905 рік “Партійна організація і партійна література”. Після приходу до влади більшовики взяли під контроль літературну діяльність. 1-го липня 1925 року ЦК КП(б)У прийняв резолюцію “Про партійну політику в художній літературі”, якою визначалася керівна і спрямовуюча лінія партії в літературі.Літературні дискусії у Харкові та процес українізації в Україні стурбували політбюро ЦК ВКП(б), особливо виступи М. Хвильового. Для повернення українізації в потрібне русло політбюро ЦК ВКП(б) відрядило до Харкова Л. Каґановича. Пленум ЦК КП(б)У, терміново скликаний 5 квітня 1925 року, обрав його Генеральним секретарем ЦК КП(б)У і обговорив питання українізації. Каганович пробув на цій посаді до червня 1928 року.Представника Москви особливо цікавила центральна постать в українському літературному русі, зокрема, в літературних дискусіях, Миколи Хвильового. “Наша орієнтація – на західноєвропейське мистецтво, на його стилі, на його прийоми”, ― зазнавчав він у памфлеті “Апологети писаризму”.На противагу “Плугу”, “Гарту” та іншим літературним об’єднанням влада ініціювала створення у cічні 1927 року Всеукраїнської спілки пролетарських письменників (ВУСПП). 20 листопада 1925 р. з вихідців харківського “Гарту” було створено ВАПЛІТЕ. У 1927 р. вийшло 5 номерів одноіменного часопису. Після гострої партійної та літературної критики подальший вихід цього часопису був заборонений. Стривожене активізацією української інтелігенції політбюро ЦК КП(б)У 22 лютого 1926 року розглянуло питання “Про настрої серед української інтелігенції”. У прийнятому рішенні було доручено голові ДПУ УСРР В. Балицькому взяти під контроль творчі спілки. Для цього при ДПУ був створений Секретно ― політичний відділ. 4-го вересня 1926 року заступник голови ДПУ УСРР Карлсон підписав Циркулярного листа “Про український сепаратизм”, яким передбачалось “посилення боротьби з українським сепаратизмом”. М. Скрипник у статті “Підсумки літературної дискусії”, надрукованій в “Більшовику України” в липні 1926 року (№1) виступив проти теорії М.Хвильового про боротьбу двох культур – російської і української. “Хвильовистське” гасло “Від Москви – на Захід” М.Скрипник вважав “неправдивим, хибним, не ленінським, непролетарським”. У той же час він виступав за природний, осібний шлях розвитку української культури, не визнаючи її другорядності. М.Скрипник виступав за “братерську співпрацю” російської та української культур “для спільного діла”. П. Постишев висунув звинувачення, що буцімто “за широкою спиною Скрипника” ховались і гуртувались ідейні, класові вороги, недруги пролетарської культури. Постановою ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 р. “Про перебудову художньо―літературних організацій” було заборонено існування різноманітних течій та угрупувань. В Україні письменники були об’єднані у Всеукраїнську спілку письменників (ВУСП), при якій для партійного контролю була створена комуністична фракція. Партійне керівництво вимагало більшовизації літератури і боротьби з меншовизмом та націоналізмом. У липні 1928 року Кагановича замінив Ст. Косіор, який був на цій посаді до січня 1938 року. При ньому, у кінці 1932―початку 1933 року, коли в Україні лютував голодомор почалися масові арешти українських письменників. Не витримавши цькування 13 травня 1933 року М.Хвильовий застрелився. 17 вересня цього ж року покінчив з собою М.Скрипник. Після самогубства М. Скрипника почалася чистка державного та партійного апарату. У 1935 році був заарештований, а потім знищений М.Куліш. Із 193 членів та кандидатів Спілки письменників України було репресовано 97, серед них М.Зерова, Драй–Хмару, О. Вишню. Репресовані були художники – бойчуківці та театральні діячі. Заарештований і засуджений був талановитий режисер Харківського театру “Березіль” Лесь Курбас. До “20-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции” на півночі Карелії в урочищі Сандармох було розстріляно 1111 представників української інтелігенції. Ось їхні імена: Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Валер’ян Підмогильний, Марко Вороний, Мирослав Ірчан, Валеріян Поліщук, Олекса Слісаренко, Павло Филипович, Григорій Епік, Михайло Яловий, міністр освіти УНР Антон Крушельницький, міністр фінансів УРСР Михайло Полоз, історик, академік Матвій Яворський, чотири православні єпископи, 30 римо-католицьких священиків та інші. Чекіст Матвєєв розстрілював їх пострілами в потилицю. У перший день (27 жовтня) він розстріляв 206 чоловік, у другий (1 листопада) – 210, у третій (2 листопада) – 180, у четвертий (3 листопада) – 265, у п’ятий (4 листопада) – 248 чоловік Виконавши свою роботу, капітан Матвєєв дуже втомився. Йому видали путівку до Чорного моря, а згодом нагородили орденом Леніна. Але це не врятувало його. Пізніше він був засуджений “за перевищення влади”. Невдовзі його звільнили і до кінця днів своїх отримував персональну пенсію. Отака була система з ворожим для людини режимом. 1937 рік – це рік Великого Терору. Тоді було розстріляно наше Відродження.16 квітня 1932 року прямо з натовпу на Сумській вулиці Харкова талановитий письменник-початківець Іван Багряний потрапляє на цілий рік до камери смертників Холодногірської тюрми. У своєму романі “Сад Гетсиманський” за 20 років до О. Солженіцина він розповів світові, що таке ГУЛАГ і що таке комуністична інквізиція. Іван Багряний описує, як начальник НКВС Охтирського району Харківської губернії Сафигін сфальсифікував слідчу справу щодо нього (в романі – Андрія Чумака). Сафигін садистськими методами майже два роки вибивав у І. Багряного “свічення” що ніби той створив “антирадянську організацію”. Автор книги називає Сафигіна “демоном зла”. І. Багряний описує, що з ним у камері сиділи люди різних національностей: євреї, вірмени, азербайджанці, перси. Але приблизно 80 відсотків складали українці. До речі, після війни до 1949 року в Сумському обласному управлінні КДБ служив той самий капітан, потім майор Сафигін Констянтин Семенович, який чинив звірства над талановитим українським письменником Іваном Багряним. Похований Сафигін на Центральному сумському цвинтарі, а на його надгробку викарбуваний знак “Почесного чекіста СРСР”.Майже усі учасники літературних дискусій у Харкові 1925―1938 років, і навіть ті, хто критикував своїх колег, звинувачуючи їх в “націоналізмі” і “фашизмі”, “збоченнях” від партійної лінії, які клялися у своїй вірності партії і її ідеалам, визнавали свої “помилки”, засуджували свою “націоналістичну” діяльність, були знищені фізично чи морально. Знищені були і націонал ― комуністи на чолі із М. Скрипником та М.Хвильовим. Більшовицька система нищила національну еліту, яка так наївно вірила в комуністичні ідеали.У січні 1938 року на місце репресованого Косіора С. В. Москва направила Хрущова М. С., але члени й кандидати в члени політбюро ЦК КП(б)У не підтримали його кандидатури, знаючи його репресивні дії в Москві та Московській області. За таку “непокору” в Україні розпочалася нова чистка державного та партійного апарату. Майже півроку М.С. Хрущов був виконуючим обов’язки першого секретаря ЦК КП(б)У. Лише з червня 1938 р., після цих чисток, він був обраний першим секретарем ЦК КП(б)У.Від боротьби з “ворогами народу” складалось враження про абсурдність цієї боротьби, як у кінофільмі Абуладзе “Покаяння”. Але метою цієї боротьби було досягнення абсолютного підкорення більшовицькій теорії та практиці, формування почуття загального страху. Сталін вину за масові репресії переклав на “прихованих ворогів народу” в партійному, державному апараті та органах НКВС, які “порушили закони” і “вийшли з під контролю партії”. На ХХІІІ з’їзді КПРС Сталін заявив: “Вороги народу пролізли в апарат НКВС і перебили чесних партійних і безпартійних більшовиків”. До речі, у 1946 році І. Багряний критично поставився щодо “орієнтації на Європу”. Адже Тарас Шевченко, на його думку, “ні на кого не орієнтувався”, а “орієнтувався на свою ідею та на ту мету, якої прагнув сам і до якої хотів вести свій український народ”, “…українська література все ж мусить звучати власним звучанням…”.


В РУБРИЦІ "КВІТКІНСЬКІ ЧИТАННЯ": ХАРЬКОВСКОЕ ДВОРЯНСТВО.

Чернай В.Ф.- кандидиат технических наук, ст.научный сотрудник ХПИ

(11 жовтня 2018р.)

Лекция В.Ф.Чернай - желание воссоздать прадивое предстваление о деятельности дворянства и высших сановников, начиная с царствования Петра Великого. Российское и харьковское дворянство рассматривается, как единое целое, не разделенное по национальному или территориальному признаку.О деятельности харьковского дворянства сохранилось очень мало сведений, архивы уничтожались и гибли во время переворота, войны,эвакуации и т.п. потрясений...частично удалось собрать информацию о деятельности Харьковского дворянства в различные периоды времени. Дворянство Харьковской губернии является неотъемлемой частью дворянства российского. Все указы монархов, издаваемые в России, касались и харьковского дворянства, которое обязано было их выполнять. Поэтому для оценки деятельности дворянства Харьковской губернии необходимо кратко ознакомиться с основными этапами развития последнего в Российской империи. Дворянство в России уходит своими корнями в глубокую старину. Сам терми «дворяне» встречается в памятниках во второй половине XII века и обозначает людей, живущих при княжеском дворе. Дворянство, как высшее правящее сословие в России возникло на почве государственной службы, которая ничем не отличалась от личного услужения князю. Прошли века, и только при Петре Великом произошел переворот во всех сферах государственной жизни. При Петре служба дворян в армии была обязательной и бессрочной. Она начиналась с 15 лет и непременно рядовым. В 1714г. Было запрещено производяить в офицеры «из дворянских пород, которые не служили солатами гвардии и не знают с фундамента солдатского дела». Кроме обязанности службы, на дворян возложена обязанность учиться дома или за границей цифири, геометрии, навигационной науке и прочее. Не обучившимся этим основным наукам было запрещено вступать в брак. В 1722г. Издана табель о рангах, которою положено начало выслуги и личного дворянства каждого служащего. По идее табели о рангах, чины или ранги означают сами должности, так что от должности зависит и ранг лица. Рангом определяются все знаки внешних отличий, положение в обществе, место в церкви, наряд, число слуг, экипаж и пр. Еще в 1712г. Петр приказал, чтобы «каждый дворянин почесть и первое место давал каждому обер-офицеру, а в табели о рангах категорично выразил что и для знатной породы никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и Отечеству никаких услуг не покажут и за то характера не получат»,т.е. соответственной чести. Отсюда возникла погоня за чинами, получившими особую важность в качестве источника приобретения дворянства: чин обер-офицера в военной службе и коллежского асессора в статской - давали дворянское звание. Изданием табели о рангах Петр I прекратил существовавшие до тех пор различия между дворянами, находившимися в зависимости от их служилого или придворного положения (боярин, стольник, окольничий, жилец и т.п). С 1722г. чины не разделяли дворянское сословие на классы и указывали только на положение служилого человека в служебной иерархии. Вместе с тем, было постановлено, что каждый дворянин должен дослужиться до офицерского чина. Характер этих новых чинов сплотил дворянские сословия в одно целое. Кроме потомственного дворянства, были еще так называемые «личные дворяне» - служивые люди, которые на гражданской службе дослужились до известного чина. Это – сословие, пользующееся не всеми правами дворянства, но не передающее их по наследству. Служба дворян при Петре I была так же обязательна, как и прежде. Каждый дворянин с 15-летнего возраста и до самой смерти обязан был служить, если только глубокая старость или тяжкая болезнь не освобождали его от службы. Особому герольдмейстеру при Сенате было поручено вести списки всех дворян, чтобы следить за точным исполнением этой повинности. Примечательно, что император Петр I, ценивший личные способности и заслуги выше рядового происхождения, призвал потомственное дворянство по внутреннему управлению в 1713.1714 гг. Предоставить губернскому дворянству выбирать ландратов, которые бы вместе с губернатором решали и подписывали все дела: «губернатор у них не яко властелин, но яко президент»...


В РУБРИЦІ "КРАЄЗНАВЧИЙ КІНОЗАЛ": ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА Л.Е.ШАХТ «АРИАДНА»: О ЛЮБВИ Н. ГУМИЛЕВА И Л. РЕЙСНЕР.

Оконевская О.М., преподаватель Харьковской средне-специальной музыкальной школы-интерната, автор книги об О.Берггольц «…И возвращусь опять». Вступительное слово Месяц О.В., библиотекарь ЦБ имени И.Я.Франко

(18 жовтня 2018р.)

Сегодня, Вам будет представлен фильм реж. Л.Шахт “Ариадна “, посвященный двум неординарным личностям: Н.Гумилеву и Л.Рейснер. Их связывало большое чувство. Как начинался этот роман? Познакомились Лариса Рейснер, тогда студентка Психоневрологического института, и известный российский поэт Николай Гумилев в 1915 году в знаменитом кабаре «Бродячая собака», куда каждый вечер после театров и гостей стекалась петроградская богема. Она вдохновенно читала свои стихи со сцены, а он, стоя внимательно слушал молодую и очень красивую поэтессу в изысканном декадентском одеянии, с голубой помадой на губах. В то время он был женат на Анне Ахматовой, но это не помешало ответить на чувства молодой студентки. Им было о чем говорить, и спорить. Оба любили путешествия и экзотику. Она нежно звала его Гафизом, именем персидского поэта ХIV века, которого он обожал и черпал вдохновение в его поэзии. А Гумилев ласково называл ее Лери, по имени героини своей пьесы «Гондола». Страстный роман недолго продлился. Почти через год Рейснер узнала о его измене с Анной Энгельгарт. После бурного разрыва Лариса Рейснер, чтобы заглушить душевную боль ушла в политику.Политическую карьеру Рейснер помог сделать никто иной как Лев Троцкий. Кстати сказать, жена и теща Троцкого жили в Харькове на ул. Б.Гончаровская. Лариса оказалсь в гуще событий Гражданской войны. Ее сослуживец, Всеволод Вишневский, в «Оптимистической трагедии» увековечил Л.Рейснер в образе женщины-комиссара. Лариса не смогла забыть свою любовь, что повлияло на дальнейшую ее жизнь. Умерла в 30 лет. А сейчас фильм о том счастливом периоде жизни Н.Гумилева и Ларисы Рейснер.
О.М.Оконевская дополнила вступительное слово рассказом о легендарном литературно-артистическом кафе «Бродячая собака»— одного изцентров культурной жизни Серебряного века, завсегдатаями которого были Ахматова, Мандельштам, Тэффи, Маяковский, Хлебников имногие другие писатели, поэты, художники... В Петербурге было место, где собирались представители всех направлений в искусстве. Называлось оно "Бродячая собака". Знаменитое литературно-артистическое кабаре было открыто накануне нового, 1912-го, года. На открытие "Бродячей собаки" и первую встречу в ней Нового года собралось блестящее литературно-артистическое общество: поэты Михаил Кузмин, Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Осип Мандельштам, Саша Чёрный, Пётр Потёмкин, Игорь Северянин, артисты балета Тамара Карсавина, Евдокия Лопухова, Михаил Фокин, Александр Орлов, композиторы и литературные критики, артисты драмы и оперы... Замысел его создания принадлежал Борису Пронину, окончившему режиссёрский курс в студии Московского Художественного театра и работавшему помощником Мейерхольда. В 1908 году он переехал в Петербург и вместе с Мейерхольдом участвовал в учреждении Общества интимного театра, а затем и театра "Дом интермедий". "Бродячая собака" была зарегистрирована у градоначальника как клуб Общества интимного театра.По воспоминаниям самого Пронина, идея эта появилась у него так: "...Во время гастролей Художественного театра каждой весной театральная молодёжь, да и старики были бездомными. И вот у меня возникла мысль, что надо создать романтический кабачок, куда бы мы все, "бродячие собаки", могли приткнуться, дёшево прокормиться и быть у себя – бродячие, бесприютные собаки. Я боялся назвать "Собаку" "Собакой", думал, что название должно быть острым, но оно придёт само, а мысль была именно о бездомных собаках". Здесь осуществлялась давнишняя мечта Мейерхольда и Евреинова – превратить жизнь в театр и играть, играть в самих себя, играть талантливо и ярко, снимая и снова надевая маски..."Интимные вечера", без определённой программы и без посторонних, рассчитанные на импровизацию, проводились по средам и пятницам. Кроме того, устраивалось множество тематических вечеров с подготовленной заранее программой: музыкальных, поэтических, театральных.
Демонстрация фильма «Ариадна» реж.Л.Е.Шахт.


ЗА КНИГОЙ. МОТИВ ЧИТАННЯ В ТВОРЧОСТІ М.БАШКИРЦЕВОЇ.

Денисенко О.Й., мистецтвознавець, зав. відділу українського і російського мистецтва XVI - поч. ХХ ст. Харківського художнього музею

(25 жовтня 2018р.)

1876 року Марія Башкирцева приїджає із Франції на свою батьківщину - село Гавронці на Полтавщині, до свого батька, Костянтина Башкирцева. Родинні справи вона поєднує з відвідинами Полтави і Харкова. «Харьков – большой город и освещается газом.Гостиница, в которой мы остановились, называется «Большой гостиницей» (''Grand Hotel'') и оправдывает свое название»,- записує Марія до щоденника,-…Харьков более знаком мне: я провела там целый год перед отъездом в Вену. Я помню все улицы, все магазины». «...Когда вы жили в Харькове, я ездил туда тайком один, брал извозчика и целый день ждал у вашего дома, чтобы увидеть, как она выйдет, и потом возвращался никем не замеченный»,- розповідає батько про свої намагання повернути сім’ю після ролучення з матір’ю Марії. До другої світової війни у Харківській державній картинній галереї знаходилось 66 творів Марії Башкирцевої, переданих Державним Російським музеєм із загального фонду робіт художниці подарованих матір’ю Башкирцевої вже після її смерті. Із цього досить значного спадку залишилась тільки одна робота – картина «За книгою» (1880). Картину написано в рік дебюту Марії в Салоні, де вона під іменем Марії Константен Рюс виступила з картиною «Жінка, що читає «Питання розлучення» Дюма». У нашій картині, іншій в колориті, використанні композиційних прийомів у передачі пози героїні, фону, обстановки, зображено ту саму модель – двоюрідну сестру художниці Діну Бабаніну, яка часто позувала їй. Робота «За книгою» дає уявлення про живописну культуру молодої майстрині (лише за два роки до цього вона стала писати олійними фарбами), виразний гармонійний колорит, живий, впевнений рисунок. Вже тут відчутно її вміння, з бездоганною майстерністю передавати жіноче обличчя, м’якість і шовковитість пишного волосся, ніжну шкіру токо модельованого обличчя. Поза жінки свідчить, що вона читає. Портретне зображення сповнено відчуття поезії, особистого любовного ставлення, хоча написано просто, без ефектних аксесуарів одягу і обстановки, у стріманій, майже монохромній колористичній гамі. Жанрові уподобання Марії Башкирцевої в короткий творчий відрізок (1858-1884), відпущений їй життям, як відомо, обмежилися портретами (живописних або графічних замальовками), побутовими сценами на тлі пейзажу, як правило, міського. Виняток, мабуть, становить картина «Весна» (1884), одна з останніх у творчості художниці, як би перетворюєш тему «останньої весни». У портретах, написаних Марією Башкирцевої, як правило, немає якихось аксесуарів або предметів, які надають роботі «композиційний характер. Найчастіше це рівні, іноді з вібруючими колірними відтінками фони, темні або світлі, погрудное, поясноє, рідше поколінне зображення, де Марія використовує практично всі ракурси подачі особи людини - профіль, фас, тричетвертний поворот. В одному зі своїх автопортретів вона зображує себе стоячи, в іншому, композиційному, з палітрою і на тлі арфи. Привертає увагу вміння художниці з бездоганною майстерністю передавати жіночого обличчя - блиск очей, м'якість волосся, матовість шкіри дбайливо модельованого обличчя. Цю особливість живописної манери Марії Башкирцевої підкреслюють дослідники її творчості - вона працює в системі доімпрессіоністіческой тонально-валерного живопису. Єдина збережена у Харківському художньому музеї робота Башкирцевої (понад шістдесят її робіт, в основному, начерків, були втрачені в період окупації Харкова 1941-1943)
«За книгою» (1880), дає уявлення про мальовничу культуру молодої художниці, яка домоглася виразного гармонійного колориту в поєднанні з живим правдивим малюнком. Ця картина продовжує тему читання порушену Марією в роботі «Жінка, що читає« Питання розлучення »Дюма» (1880) .Це був її дебют в Салоні, де вона виступила під ім'ям Марі Константен-Рюс. У цьому ж році вона пише нашу картину, у зовсім іншому мальовничому і композиційному ключі. Позує та ж модель - кузина Діна, але змінюється одяг і зачіска. Замість світло-блакитного ранкового туалету, розпущеного довгого волосся, строга чорна сукня, коси, укладені короною, що було, до речі, модно і популярно ще в 50-70гг ХХ століття.З деталей, що «говорять» в нашій картині - сама розкрита книга з ілюстраціями, чий попелясто-сірий колір гармонує з манжетами рукавів сукні, й стаканчик з синіми кольорами (незабудками?), в склі якого переломлюється малюнок текстури дерев'яної поверхні стола. Теплий колір обличчя і рук, чий витончений рух обрамляє голову жінки, доповнений м'якими по колористическому звучанню фоном і одягом. Як виявилося, між цими картинами існував ще один, незакінчений варіант. Марія була їм незадоволена, і спробувала його знищити. Вже після її смерті, в 1910 році, її мати М.С.Башкірцева віддала цю роботу на виставку творів жінок-художниць у Відні. У каталозі виставки представлені дві живописні роботи Башкирцевої - «Жіноча голова» з поміткою «власноруч пошкоджена» і «В тумані» .Воспроізведенная «Жіноча голова» свідчить, що у Марії були підстави бути незадоволеною роботою (наскільки можна судити по репродукції), і з точки зору грубуватої передачі руху рук (згадаємо, настільки витончені вони у харківському варіанті), і сам характер живопису. Нині місцезнаходження цієї роботи невідомо, але, можливо, з часом її «слід» виявиться, і можна буде говорити більш конкретно про шляхи пошуків Марії Башкирцевої в роботі над образом читаючої жінки, продовженої в подальшій творчості. Сама Башкирцева з її літературним талантом, нещадним самоаналізом, що демонструє її щоденник, «поглинала книги з різних галузей знань», вивчала мови. Як зауважує у своїй статті один з авторів, які пишуть про Башкирцеву, Микола Кнорринг, не дивно, що «до двадцяти років вона була джерелом всякої мудрости і великим енциклопедистом». Мало того, вона вступає в переписку з Едмоном Гонкуром, Олександром Дюма-сином, Мопассаном. З них тільки останній «втягується в обмін листами», який з відомих причин обриває сама Марія. Цікаво порівняти мотив читання в сучасному Марії російському мистецтві II пол. XIX століття. Серед найбільш популярних тем, що існували в цей період, «читання» увійшло в численну групу різних занять «вільного проведення часу, включаючи церковні свята і світські розваги, світ музики і театру, полювання, риболовлі і тощо. Ця сюжетно-тематична група «пропустила вперед» тільки зображення буденного життя міста й села, залишивши за собою тему смерті, їжі, жіночу, дитячу, соціальні проблеми захисту «принижених і ображених». Мотив читання, в свою чергу, ділиться на дві соціальні групи - простого народу й життя і побуту інтелігенції, де до читання, в основному, долучається дамська половина суспільства. У цій компанії І.М..Крамськой ( «За читанням»), М.П.Клодт ( «Дівчина за письмовим столом»), І.Ю.Репин («Читаюча дівчина»), О.Д.Поленова («За читанням»), І.П.Похітонов («Читачка романів»). У зібранні ХХМ можна відзначити графічну роботу І.М.Крамського, написану у 1865 році, коли російська художня публіцистика вимагала від портретів не тільки зовнішньої схожості й передачі характеру, а й втілення ідеї особистості так званої «головної думки обличчя». Портрет Софії Крамськой, на відміну від героїні Башкирцевої, викликає інші літературні алюзії, пов'язані з жіночими образами 60-х років, їх цивільними ідеалами, соціальним підтекстом особистості.Мотив читання у самій Марії Башкирцевої не обмежується живописними роботами, (серед них можемо відзначити книгу, що лежить на колынах у Пані Р.В. (Олександра Пащенко, дружина брата Павла Башкирцева 1881) у незакінченою картини (Рійксмузеум, Амстердам). Кілька робіт виконано в різних графічних техніках. Це «Марія Башкирцева, що читає лежачи на підлозі» (полотно, наклеєне на картон, уголь.18.8х19, Музей ізобр.іск. в Ніцці), «Дівчина, что читає у піаніно» (папір, граф.олівець, вугільн олівець 22х17.5 .Музей Птіпале), «Дівчина за читанням» (Папір, графіт.олівець, 20.9х13.1, ГРМ, м.Санкт-Петербург). Під назвою роботи «Інтимність» (полотно, олівець 12.3х18.5. Музей д'Орсе). Теж «прихований» мотив читання - заснула дівчина (на «найцікавішій сторінці»! - коментар наш.-О.Д.) припавши до розкритої товстій книзі, «Жінка з книгою». (Папір, сепія, туш. 28.7х20.4.ГРМ, Санкт-Петербург). У невеликих роботах, використовуючи штрих, растушевку, Марія змогла передати просторову глибину малюнків, деталі інтер'єру - палаючу грубку, піаніно, етажерку, ліжко під пологом, столик, від цих нарисів віє відчуттям якийсь таємничості, тим особливим станом занурення в невідомий, захоплюючий світ чужих життів і почуттів, пристрастей і драм, пізнання яких так прагне душа, «приміряючи» цей досвід на власний. У маленьких начерках художниця передає емоційний стан самих зображених. Особливо цікава робота, виконана сепією, де доросла жінка, у верхньому одязі кілька незручної, навіть напруженій позі, самозабутньо занурилася в читання, не помічаючи часу, про що говорить свічка, яка догоряє, відкинутий полог ліжка, запрошуючи до сну. Похапцем, захлинаючись, вона читає, прагнучи швидше дістатися до щасливого (або не дуже?) кінця. І ось цей складний складний емоційний стан через позу, ракурс фігури, вдалося передати художниці. Сміємо стверджувати, що «мотив читання» є найзначнішою сюжетно-тематичної групою робіт в творчості Марії Башкирцевої. «Книжковий досвід», стикаючись з життєвим, збагачується його «поправками», часто - з «шишками і саднами». «Книжкової дівчині», якою була Марія Башкирцева, теж дісталося. Але це залишилося «за кадром» її робіт, де героїні тільки засвоюють премудрість життєвих істин, укладених у книгах.


В РУБРИЦІ "КВІТКІНСЬКІ ЧИТАННЯ": РОД ЧЕРНАЙ Ч.2. ФИЛЬМ «НОЧЬ В 641 ДЕНЬ».

Чернай В.Ф.- кандидат технических наук, ст.научный сотрудник ХПИ, сын.Е.А.Чернай

(1 листопада 2018р.)

Прошла страшная для всего Мира война, и люди начали строить мирную жизнь. Но прав был Э. Ремарк: «Не так страшна война, как страшно послевоенное похмелье». Мало кто знает, что до войны в безмерном увлечении поиском так называемых «врагов народа» людям дворянского происхождения не разрешалось заканчивать даже 10 классов средней школы. Таких людей называли «лишенцами», т. е. лишенными всех гражданских прав. Они не имели права жить, а после войны, если такой человек оставался в оккупации, ему присваивали еще один «титул» – «немецкая овчарка». Эти два клейма делали невозможным выживание, но выжить было необходимо, ибо у героя нашего рассказа были на руках двое детей и старушка мать. Ко всем бедам этот человек был, а вернее, была красивой женщиной с чудным голосом, прекрасно игравшей на рояле и, самое главное, талантливой журналисткой. Профессор Художественного института П. М. Супонин написал в свое время два портрета нашей героини.В 1946 г. Елена Чернай поступила в Харьковский театральный институт на журналистское отделение; на потоке их было 12 человек, а на актерском, включая будущую настоящую звезду кинематографа Леонида Быкова, училось всего 9 человек. Окончив театральный институт в 1951 г., наша героиня устроилась на работу в редакцию газеты «Ленинские кадры» (ныне «Политехник») Харьковского политехнического института. Какое надо было иметь редакторское мужество, чтобы взять на работу в идеологический центр, кузницу лучших инженеров страны, «лишенку», классового врага, да еще и «немецкую овчарку». Но знал Елену Александровну редактор Иван Демьянович Прокопченко очень хорошо, знал, что она талантлива, умеет так подать материал, что «многотиражкой» зачитывались не только политехники. В свое время она брала интервью у людей знаменитых, именами которых называли улицы в Харькове, Киеве и др. городах Украины: Ландау, Мещанинов, Вальтер, Шалимов и многие другие. Работая в ХПИ, Елена Александровна не считалась его сотрудником, ей платили зарплату из так называемого «безлюдного фонда». А на руках у нее было двое мальчишек и старушка мама, владевшая, между прочим, тремя иностранными языками. Голодали мы страшно, а тут еще ввели плату за обучение в школе, правда, ненадолго. Как выжила семья – до сих пор непонятно.Контингент студентов в ХПИ после войны был специфичен – в основном, ребята в линялых гимнастерках, впрочем, как и преподаватели. Но было весело, так весело, ведь радовались всему – что остались живы, что есть гороховый суп, а самое главное, что можно вдосталь учиться. Учились все, в том числе будущие преподаватели. Юрий Игнатьевич Погорелов, много лет возглавлявший научно-исследовательскую часть (НИЧ) ХПИ, вспоминал, как свою первую работу в институте, навешивание сорванных взрывом дверей. Наша героиня писала о людях, работавших в ХПИ, которые рвались к знаниям, ведь контингент был, в основном, деревенский, а надо было быстро выходить на мировые рубежи современной науки. С этой задачей Политех справился.В этот период Елена Александровна работала очень плодотворно: писала повести, рассказы, очерки об интересных людях, подмечая в них интересные черты, невидные на первый взгляд. Впоследствии, во время работы на харьковском телевидении, ей удалось сделать несколько передач об интересных личностях Украины.Одна из последних ее работ – повесть об оккупации немцами Харькова в 1941–1943 гг. «Ночь в 641 день», написанная по собственным дневникам военного времени. Режиссер Д. Лавриненко, кстати, бывший политехник, снял по этой повести замечательный фильм, который стал лауреатом 12 кинематографических конкурсов, имеет множество наград, как отечественных, так и зарубежных. Фильм очень полюбился зрителям, которые смотрят его уже более 10 лет и благодарны авторам за правду о жутких военных подробностях жизни наших харьковчан.Наш родной ХПИ и по сей день является замечательной «кузницей кадров», средоточием талантливых людей, несмотря ни на какие общественно-политические перемены и потрясения. Елена Александровна Чернай, внучка первого профессора НТУ «ХПИ», химика Николая Александровича Черная, всегда смеялась над своими «негараздами», мужеством своим заражая всех окружающих.Такой помнит ее бывший многолетний редактор газеты университета Л. А. Белякова, с которой крепко дружила Елена Александровна долгие годы, и другие харьковские журналисты.Светлая ей память!


ПРОЕКТ «Я ПОМНЮ» (Э.А.ВАРШАВСКАЯ).

Автор проекта и ведущий Красиков М.М. –кандидат филологических наук, профессор кафедры этики, эстетики и истории культуры Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор этнографического музея НТУ «ХПИ» «Слобожанські скарби» имени Г.Хоткевича

(8 листопада 2018р.)

Варшавская Элла Абрамовна, преподаватель музыки,1936г рождения. Мама бухгалтер, папа экономист, окончил институт Народного хозяйства в Харькове. Семья проживала в пер.Плетневском №7. Мама со своей сестрой купили старенькое пианино, но мама так и не научилась на нем играть.Зато выучила дочь музыке. Талантливая девочка начала играть на нем с двух лет.Когда Элле Абрамовне было 4 года, комиссия для одаренных детей выбрала ее для учебы в консерватории Ленинграда. Прослушивала преподаватель Ася Ильинична Дубровская.Элла Абрамовна сыграла «Сентиментальный вальс» П.И.Чайковского только на белых клавишах, но преподаватель сделала замечание, что нужно задействовать и черные клавиши. При этом отметила, что в этом случае обычно делают музыканты много ошибок.Однако, девочка сыграла безупречно. Преподаватель сказала, что, когда Элле Абрамовне исполнится 5 лет, она ждет ее в Ленинграде. Поездка в Ленинград не состоялась, т.к. началась война. Элла Абрамовна с мамой эвакуировались, а отец ушел на фронт. Услышав по радио об освобождении Харькова, мама отправила запрос по их харьковскому адресу: живы ли их харьковские соседи, супруги Чаплыгины. И получила ответ: «Эллочку ждет пианино!». Чаплыгины рисковали жизнью, но сохранили пианино. А выжили в оккупацию благодаря продаже картин И.Е.Репина,которые немцы охотно покупали.Отец Чаплыгина Николая Трофимовича,Трофим Петрович, приходился двоюродным братом художнику. И в детстве подарил Репину первые в его жизни краски. Элла Абрамовна вспоминала о встрече с диктором Левитаном,который выступал в Харькове. Отметила, что на встрече Левитан получил записку из зала: «Объявите, пожалуйста, начало войны!» Он ответил: «Я этого не сделаю. Потому, что в вашем парке им.Т.Г.Шевченко всюду развешано радио. Вы представьте, какая это будет паника». Элла Абрамовна рассказала о своем общении с Людмилой Гурченко. Познакомилась она с ней в детском садике (ул.Нетеченская).Она запомнилась ей живым активным ребенком. Который в 4 года мог талантливо исполнять взрослую песню «Ой, казала мені мати, ще й наказувала». Воспитательница называла Люсю «своей музкомедией».После войны Элла Абрамовна опять встретилась с Гурченков 1946г.в музыкальной школе №1 имени Бетховена (школа находилась на верхнем этаже нынешней консерватории).Директором школы был Хлебников Николай Алексеевич. Гурченко зачислили в класс вокала,а Эллу Абрамовну в класс вокала и фортепиано. Семь лет учебы и дружбы пролетели незаметно. Гурченко была в числе самых талантливых учениц. Ее педагог по вокалу, Матильда Владимировна, обожала Люсю. Подобрала ей сложный и интересный репертуар. Всячески способствовала развитию ее таланта. Она написала запрос в Московское музыкальное училище о зачислении Гурченко. Но Гурченко предпочла поступить во ВГИК. В 1953г. общение Людмилы Гурченко и Эллы Абрамовны прекратилось. Параллельно с музыкальной школой Элла Абрамовна училась в специальной музыкальной школе на ул.Благовещенской (ул.Карла Маркса). Вместе с ней там учился композитор Игорь Цветков.Элла Абрамовна несколько лет преподавала в Запорожском музучилище. Затем была концертмейстером и преподавателем в педагогическом институте Харькова.


СЕМЕН КЛИМОВСЬКИЙ – КОЗАК, ФІЛОСОФ, ПОЕТ.

Мєсяц О.В., бібліотекар ЦБ імени І.Я.Франка

(15 листопада 2018р.)

Всім знайома ця знаменита пісня “Їхав козак за Дунай”. Але мало хто знає, що вона не завжди була народною, у неї є автор.Автором цієї пісні є Семен Климовський - козак Харківського полку, філософ, поет. Який народився на рубежі XVII- XVIII ст. приблизно 1705-1785 рр.Але С. Климовський написав не лише пісню “Їхав козак за Дунай”, а ще і такі твори: “О правосудії начальствующих”, «Про правду і великодушність благодійників», «О дивных императора всероссийского (Петра I) делах», «Про смиренність височайших», «О пришествии короля шведского Карла XII внутрь и об измене Мазепы».Климовський був дуже відомим філософом свого часу, і як з'ясувалось, він був попередником Сковороди, і пісня “ Їхав козак за Дунай” створювалась в ті часи, коли діяв Сковорода, наш земляк, він також композитор і філософ, який писав канти, писав пісні, і музика якого зберігалась до наших часів, і саме на основі зворотів характерним до того часу, і з'явилася ця пісня.Перша друкована згадка, про самого, Семена Климовського з'явилася у 1772 р. ” О правосудии начальствующих “, віршована книга, за підписом, Семен Клімов. Книгу було піднесено Петру I у 1724 році. Ця книга і досі зберігається у Петербургський бібліотеці, в ній автор пропонує царю бути правдолюбом, бо він відповідає за державу і людей. А держава без правди падає. Увагу привертає політичний контекст твору. У ньому Климовський показує Петру I своє невдоволення, його правлінням, і відношенням до України та українського народу. Висловленні Климовським настрої, були не випадковими, і необґрунтованими, ще Богдан Хмельницький, відчув помилковість угоди укладеної у Переяславі у 1654 році. Пограбовано економіку, винищено чимало люду, введено обмеження на українське книгодрукування. Москва все більше і більше обмежувала незалежність козацької Держави. Сходячи із цього, стає зрозумілим, що С. Климовський був дуже смілива людина, щоб написати такий твір, а ще і піднести царю. Залишається ще одна загадка, яким чином він після цього залишився живим.Є дуже багато загадок у біографії С. Климовського. І ще одна з загадок, чому присвячена пісня “Їхав козак за Дунай”? Багато є різних версій, що ж насправді було темою цієї пісні. Ймовірніше за все, темою пісні була взята битва під Віднем у 1683 році, на чолі підрозділу запорозьких козаків, тоді вирушив на допомогу європейській коаліції Семен Палій. Це була дійсно епохальна битва, яка змінила розклад сил в Європі і Азії, тобто Османській імперії було завдано такого удару, після котрого вона вже ніколи не намагалась захопити та підкорити Європу. Згідно з датами Семен Климовський не брав участі у цьому поході, але міг чути перекази інших козаків, або свого батька, і взяти історію походу за тему пісні. Цей похід був під забороною, російський цар заборонив козакам брати участь у визволенні Європи. Ясно, що козаки не послухали цієї заборони й Запорозькі й Городові, цілими масами йшли під знамена короля Яна Собеського. виходячи з цього можна побачити, що Климовський, був дуже сміливою людиною, треба мати не аби яку мужність, щоб оспівати перемогу у поході, який був під суворою забороною.Для створювання пісні автор використав традиційний сюжет для українських народних пісень, розставання дівчини з козаком, що іде в похід. Пісні властивий патріотизм, вірність обов'язку, щире кохання, традиційне виконання, більш народне. Пісня “Їхав козак за Дунай” одна із найкращих пісень, одна з найбагатіших українських пісень. Ця пісня дістала найширше розповсюдження у Світі, її знають у всіх країнах Європи, у в Америці і Японії. Причина цього її емоційна насиченість, естетичне багатство, вона була створена у той час, коли формувалися основи українського професійного мистецтва, це був такий своєрідний підготовчий період, це був час коли українські поети писали ще різними мовами, латинською, грецькою, польською, російською, давньою українською. І тільки у кінці століття була написана “Енеїда “ Котляревського, сучасною українською мовою. Це був час, коли в музиці утверджувалась вимога професійного мистецтва, коли розповсюджувалась нотна грамота, коли розповсюджувалася хоровий спів, коли були дуже розповсюджені специфічні жанри, такі наприклад, як псалом і канте.А от яким чином ця пісня потрапила до Європи, існує багато версія, але більше імовірна, така, що у 1806 році Бетховен, поряд з іншими знаменитостями того часу, був частим відвідувачем посольських вечірок. Ні для кого не секрет, що композитору сподобалися почуті тут українські пісні - дивно мелодійні, співучі, захопливі. І саме тоді Андрій Розумовський, у той час дипломат і меценат Людвіга Ван Бетховена, замовив своєму приятелеві Бетховену три квартету, і композитор виконав це замовлення. І сам Бетховен двічі звертався до цієї пісні, ще за його життя вона була перекладена німецькою мовою.А у 1856 році чеський музикант О. Гюнке, подарував Петербурзькій публічній бібліотеці дорогу реліквію - зошит великого німецького композитора Людвіга ван Бетховена. У нім - власноручно записані ноти композитора, зроблені ним у 1816 році. Зошит мав заголовок “Шотландські пісні”. Серед “Шотландських пісень” була і пісня “Їхав козак за Дунай”. Саме в той час у 1816 році, Бетховен готував для видання Г. Томсона з Единбурга свої найкращі обробки шотландських пісень, слов'янських та взагалі європейських народів. Він їх записав до цього зошита, але чомусь не встиг відіслати, а після смерті композитора зошит був проданий з прилюдних торгів.Але не тільки Бетховен обробляв цю пісню, її обробляли та ранжирували такі знамениті композитори як : Карл Вебер, Йоганн Гомель, Йоганн-Крістіан-Фрідріх Шнайдер, італійський композитор Томмазо Тратта, Кароль Липинський, О.Аляб'єв, Герберт Стотхарт, Джордж Гершвін та ін.На пісню “Їхав козак за Дунай”, ще до обробки Бетховинем, вже використавши друковані джерела, та усні перекази про Климовського, російський драматург О. О. Шаховський у 1812 р. написав водевіль “ Казак-стихотворець “, до якого ввів пісню, що тоді вже була надрукована, зокрема у другому виданні збірки пісень Івана Прача. У п'єсі в образі козака сміхотворця проглядається, образ автора пісні “Їхав козак за Дунай”. Після виходу водевілю пісня набуває ще більшої популярності.Вона стає народною, а це найвища похвала. Пісня “Їхав козак за Дунай” була перекладена на п'ятнадцять мов.І вже у 1925 році у Сполучених штатах вийшло фундаментальне багатотомне видання «Міжнародна бібліотека музики для вокалістів». У VI томі серед кращих пісень всіх часів і народів надрукована і українська – “Їхав козак за Дунай ...”Цілком можливо, що у 1705 році, після остаточного зруйнування Січі, С. Климовський оселився зі своїм приятелем у степах Дикого поля, де вони й заснували хутір Припутні. (Кіровоградська обл.) Тут С. Климовський дожив до глибокої старості, читав Горація і Вергілія, продовжуючи спілкуватися з місцевими мешканцями, що слухали його з великою повагою і цікавістю. Він був не одружений, і не залишив по собі нащадків, тільки вірші та пісні. Хутора давно вже не має, а на місті хати, де жив С.Климовський у 2003 році встановлено пам’ятний знак.Через століття донесла ця пісня подих життя своєї епохи. І її популярність у цілому Світі, з часом, тільки зростає.


ДРЕНТЕЛЬН Е.С, Н.Ф. ФОН ДИТМАР.

Пушкарь В.И., краевед, член Харьковского областного общества немцев «Видергебурт»

(21 листопада 2018р.)

Дрентельн Елизавета Сергеевна - одна из первых харьковских профессиональных женщин-врачей. Она считала, что о здоровье женщины необходимо заботиться с ее раннего возраста, т.к от здоровья матери и зависит здоровье будущего ее ребенка. Дрентельн Елизавета Сергеевна родилась 15 марта 1857г. Проживала в г. Харькове на Жандармской площади, дом №3. Тел. №781. Женские болезни и акушерство. Прием с 4 до 6 часов ежедневно, кроме воскресенья. Одновременно на Большой Москалевской улице №47 в двухэтажном каменном доме находилась амбулаторная лечебница, которая называлась «Женская лечебница женщины-врача С.Дрентельн». Она имела стационар с постоянными кроватями для рожениц и больных женскими болезнями. 27.09 1898 года женщина-врач Е.С.Дрентельн была утверждена пожизненным директором и врачом-распорядителем харьковской городской амбулатории детской и гинекологической больницы с правами государственной служащей. Дело в том, что Высочайшим повелением от 2.05.1898 года женщинам-врачам впервые была предоставлена возможность пользоваться правами государственной службы по чинопроизводству, но без права получения чинов, орденов, ношения мундира и прочее. Добиться женщине-врачу прав государственного служащего было крайне трудно. Эта лечебница существовала несколько лет на добровольные пожертвования. Но идеи и опыт этой лечебницы пригодились не одному поколению педиатров и гинекологов. Частная женская лечебница «Женская Помощь» в г. Харькове. В г. Харькове уже давно ощущался недостаток в хорошо устроенном родильном заведении с отделением для женщин, больных женскими болезнями. Существующие в г. Харькове для этой цели учреждения – клиники и женский родильный дом, закрывались на лето, и не в состоянии были удовлетворить все возрастающей потребности женщины в помощи. Будущая лечебница названа «Женской помощью». Цели лечебницы обозначены в параграфе №1 ее устава, утвержденного Министерством Внутренних Дел 23 января 1901 года непосредственное заведывание лечебницей возлагается на женщину-врача директора (параграф 20 устава) и на одного или 2-х женщин-врачей ассистентов. Смотря по надобности, приглашаются консультанты и прозектор. Управление же лечебницей и забота о ее преуспевании по параграфу №8 устава принадлежит попечительному Совету, состоящему из 8 лиц, утвержденных губернатором. Первый по времени совет утвержден 12 февраля 1901 года. Он состоял из пяти учредителей: Вюртенбергского подданного М.Х. Гельфериха (председателя), горного инженера С.С. Манциарли (товарища председателя), супруги его И.В. Марциарли, ж.-врача Е.С. Дрнтельн и вдовы доктора О.О. Обермюллер – и трех лиц, ими самими представленных – инженера путей сообщения П.М. Константинова, старшего врача городской Александровской больницы П.И. Кравцова и женщины-врача Е.И. Падариной-Столбовой. Пожизненным директором лечебницы утверждена ж.-врач Е.С.Дрентельн. После смерти М.Х. Гельфериха, 14 августа 1901 года, председателем был избран С.С. Марциарли. Товарищем председателя И.В. Марциарли, членом же Совета А.О. Грундлер, душеприказчик покойного М.Х. Гельфериха.Покойный М.Х. Гельферих пожертвовал участок земли в 735 кв. саж. в конце Старо-Московской улицы и 30000 рублей денег на постройку здания и еще 10000рублей, всего 40000рублей; С.С. Марциарли, вместе с супругой своей И.В. Марциарли, 20000 рублей; от княгини Е.И. Кудашовой 50 рублей, от госпожи Е.И. Мессарош 200 рублей, от госпожи Е.С. Дрентельн 100 рублей, от супругов Н.Ф. и И.И. фон-Дитмар 240 рублей, от госпожи Е.П. Ребиндер 5 рублей, от Л.Н. Рабинович 10 рублей, от А.Е. Дихт 500 рублей, от И.И. Ефимова 5 рублей, и от графини В.С. Зубовой 100 рублей, всего 1400 рублей. С художественно-музыкального вечера, устроенного И.В. Марциарли 8 декабря 1901 года в залах Харьковского оперного театра при участии артистов К.К. Горского и Р.В.Геника, чистого сбора получено 966 рублей 85 копеек. Таким образом, с предыдущими пожертвованиями учредителей сумма составила 62346 рублей 85копеек, которая и позволила Попечительному Совету приступить к полному осуществлению проекта лечебницы. В настоящее время лечебница оканчивается постройкой, и стоимость ее в окончательном виде будет стоить свыше 85000рублей, - на 15000 рублей больше предложенной по смете суммы. Лечебница, по параграфу №23 своего устава, имеет право принимать пожертвования, как денежными суммами, так и различными предметами, необходимые для нее. При единовременном пожертвовании не менее 5000 рублей или ежегодном взносе не менее 300 рублей может быть утверждена бесплатная кровать имени жертвователя или что он пожелает (собр. Узакон. и расп. прав. 1897 г. №75. ст. 952) в первом случае постоянная, во втором временная, пока взнос продолжается. Имена жертвователей заносятся в особую книгу, и о всех пожертвованиях печаталось в годовых отчетах лечебницы и местных газетах. Елизавета Сергеевна Дрентельн считала, что причина такого количества женщин, нуждающихся в медицинской помощи, кроется в отсутствии должного внимания к их здоровью, медицинского надзора и профилактики женских заболеваний в раннем возрасте. Все девочки должны находиться под наблюдением врача. Это касается прежде всего, врачей женских учебных заведений, которым более подобает вести надзор за подрастающим женским поколением, будущими мамами.Елизавета Сергеевна Дрентельн выпускница Высших врачебных женских курсов при Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. Работала в лечебницах города Харькова, сотрудничала в журнале «Вестник воспитания». Автор трудов по медицине, а также воспоминаний. Известность в России получили ее книги: «О беременности , родах и уходе за родильницей и новорожденным» (1888). «О необходимости женского медицинского надзора в женских учебных заведениях». (1895) «Аномалии развития полового чувства у девочек». (1898). «Лечить или воспитывать». (1900). «Этюды о природе женщины и мужчины: Основания полового и женского вопросов в их взаимной связи». (1908). Кроме того Е.С. Дрентельн была сокурсницей выдающегося земского врача, одной из первых в России женщин-хирургов А.Г. Архангельской, которой она посвятила свои воспоминания под названием «Памяти А.Г. Архангельской» (1905). О том далеком времени, который оставили харьковские меценаты и первая в Харькове женщина-врач – Елизавета Сергеевна Дрентельн напоминают сохранившиеся до наших дней, это двухэтажное каменное здание на бывшей Большой Москалевской №47 и здание бывшей больницы «Женская помощь», ныне второй городской родильный дом по Московскому проспекту №145. Предшественники оставили хорошую память о себе. По-прежнему здесь харьковские женщины рожают маленьких девочек и мальчиков, на славу независимой Украины.

Николай Федорович фон Дитмар (1865, Москва – 1919, Харьков), из потомственных дворян, окончил Санкт-Петербургский горный институт (1889) и как вольнослушатель – физико-математический и юридический факультеты Санкт-Петербургского университета; слушал лекции Д. И. Менделеева. Как инженер работал на Путиловском заводе (Санкт-Петербург, 1889-1891), на строительстве Рязанско-Казанской и Балашовско-Харьковской железных дорог (1891-1893). Как предприниматель основал в Харькове механические мастерские; к 1914году это были уже два машиностроительных завода, выпускавших оборудование для горнодобывающей и металлургической промышленности. Как общественный деятель возглавлял борьбу горнопромышленников Донбасса против леворадикального рабочего движения, но тем не менее выступал последовательным сторонником установления цивилизованных отношений между предпринимателями и рабочими. По его инициативе были созданы горноспасательные станции в Донбассе, Медико-механический институт и клиника для травмированных рабочих в Харькове (в 1907 г, ныне – Научно-исследовательский институт ортопедии и травматологии им. М. И. Ситенко), сейсмические и метеорологические станции, химическая лаборатория. Н.Ф. фон Дитмар организовал и возглавил Южно-Российское общество надзора за паровыми котлам (1910 г.), был членом Совета по железнодорожным делам Министерства путей сообщения, председателем Харьковского отделения Императорского Русского технического общества, входил в состав Экономического совета при Временном правительстве (1917). С 1906 по 1917г. Н.Ф. фон Дитмар являлся председателем Совета съездов горнопромышленников Юга России, с 1912г. – членом Государственного совета Российской империи (от промышленников). Как ученый – экономист издал первый в России учебник «Основы счетоводства», работал по созданию системы независимого контроля за хозяйственной деятельностью и по обеспечению достоверности бухгалтерского учета, возглавлял работы по созданию импортозамещающих производств (в годы Первой мировой войны), написал ряд научных трудов о налогах, о металлургической промышленности, о спросе и предложении на рынке труда, об аграрной реформе, о горнозаводском деле и др. Входил в состав Особого совещания по обороне государства (1915г.), Экономического совета при Временном правительстве (1917г.), руководящих органов.Центрального военно-промышленного комитета, Всероссийского союза земств и Всероссийского союза городов. В 1918г. был председателем на Съезде промышленников, банкиров и землевладельцев (Киев), был избран товарищем главы Протофиса кн. Голицина. После падения Украинской Державы выступил одним из лидеров Белого движения, организатором Добровольческой армии, принимал участие в Ясском совещании в ноябре 1918 года. Н. Ф. фон Дитмар умер 5 (18) июля 1919 года от тифа по дороге из г. Ростов-на-Дону в г. Харьков. Кладбище было уничтожено городскими властями в 1970-е годы, точное место захоронения на сей день не установлено.


В РУБРИЦІ "КВІТКІНСЬКІ ЧИТАННЯ": Г.Ф.КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО – ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ (К 240-летию со дня рождения великого земляка (1778-1843).

Сотникова Л.А., директор Детской школы искусств №2 имени П.И.Чайковского

(29 листопада 2018р.)

1. Г.Квитка и Основа. В этом году исполняется 240 лет со дня рождения выдающегося писателя, нашого земляка Григория Федоровича Квитки – Основяненко.Еще в апреле Детская школа искусств №2 им. П.И.Чайковского посвятила свой отчетный концерт этой дате. Многие удививлялись, почему Квитка, ведь он не музыкант… Но не даром мы назвали наш концерт «Григорий Квитка-далекий и близький». Далекий, потому 240 лет это весьма значительная дата, а близкий, потому что наша школа находится на территории бывшего села Основа, издавна принадлежавшего славному старинному казацко-старшинскому роду Квиток, так много сделавшему для нашего города.По мнению историков Антонова и Парамонова, которые издали книгу «Сады и парки Харьковской губернии», наш парк является старейшим в городе Харькове, и был заложен в 1770-е годы Федором Квиткой, отцом писателя.Этот сад был настолько богат, что в 1823 г. типография Харьковского университета даже издала на французском языке книгу под названием «Каталог растений сада господина предводителя дворянства Андрея Федоровича Квитки». Но мало кто из посетителей парка знает, что приблизительно на месте современного торгового центра АТБ когда то находилось вот это старинное квиткинское имение, которое украшало вход в парк и, к сожалению, было разобрано более 100 лет назад, еще до революции. В этом имении брат писателя Андрей Федорович, губернский предводитель дворянства принимал императора Александра.Рядом с имением была церковь Иоанна Предтечи, во дворе которой нашли упокоение родители Григория Квитки. В фондах редких изданий библиотеки им. В.Г.Короленко хранятся книги из некогда богатой библиотеки Основьянского имения.А вот боле позднее квиткинское имение имело все шансы и поныне украшать парк. В журнале «Всесвит» за 1926 год, где были опубликованы вот эти фотографии, читаем: « Взят под охрану и сам парк. Потому что все эти места связаны с писателем Квиткой.Теперь можно быть уверенным в том, что дом и парк не погибнут, что им в ближайшем будущем ничто не угрожает.»К сожалению, все эти исторические памятники погибли во время Второй мировой войны...А ведь в главном здании были электротехнические курсы, по другим данным-районная администрация. В других зданиях имения размещались украинская школа и библиотека. Документально подтверждено, что первое здание нашей школы было когда-то в парке Квитки –Основяненко. Может тоже в одном из строений имения? Сейчас на месте бывшего имения стадион.
2. Культурно-общественная деятельность и просветительство в жизни Г.Квитки. Удивительно, но писатель, драматург и журналист Квитка, почти все свои главные литературные произведения написал после 50 лет. А вот чем он действительно занимался всю свою жизнь — это культурно-общественная деятельность и просветительство. Григорий Квитка стал инициатором открытия в 1812 году первого в Украине женского учебного заведения - Института благородных девиц. Позже, его же стараниями, открыты в Харькове: Кадетский Корпус, переведенный потом в Полтаву, и Публичная Библиотека при Университете.Г.Квитка не только открыл его, но и был долгое время управляющим делами, членом совета института.Институт благородных девиц сыграл важную роль в жизни Квитки — его женой стала классная дама этого учебного заведения, Анна Григорьевна Вульф.Это было счастливое супружество, омрачаемое лишь отсутствием детей...


ХРИСТИНА ОЛЕКСІЇВНА АЛЧЕВСЬКА.

Бровко О.Л., бібліотекар ЦБ імені і.Я.Франка

(6 грудня 2018р.)

В наш час, тема «Христина Олексіївна Алчевська», досі повністю не розкрита дослідниками її життя та творчості. Ми зустрічаємо публікації про творчість поетеси, публіциста, просвітителя, але саме життєвий шлях, її активна участь в українському національному русі на початку XX століття досконало не досліджена . На мій погляд, саме ця частина її життя потребує подальшого вивчення. Готуючи доклад «Христина Олексіївна Алчевська» я намагалася зібрати та проаналізувати усю доступну інформацію. Тобто, користувалася фондом відділу «Україніка» ХДНБ ім. В.Г. Короленка. Працювала у Державному архіві Харківської області з особистим фондом Х.О. Алчевської. Також, у фонді нашої бібліотеки зберігається однотомник Х.О. Алчевської : Алчевська Х.О. Твори/ Упоряд., передм. Та приміт. Л.М. Грузинської.- К.:Дніпро, 1990.-558с. До книжки творів Х.О. Алчевської ввійшли її оригінальні поезії, драматичні поеми, переклади з російської, французької та інших мов, кращі прозові твори, літературно-критичні статті та публіцистичні праці, автобіографія, спогади про видатних сучасників, а також вибрані листи.Христина Олексіївна Алчевська народилася 16 березня 1882 року в місті Харкові у родині відомого підприємця, банкіра та мецената Алчевського Олексія Кириловича та педагога і просвітителя Алчевської Христини Данилівни. У родині було шість дітей: Григорій, Дмитро, Ганна, Микола, Іван та наймолодша донька Христина. З автобіографії «Спомини та зустрічі»: «Народилася я в Харкові року 1882 по Сумській вулиці, в домі №18…». Інші адреси проживання Христини Олексіївни у Харкові названі у її листах та у автобіографії «Спомини та зустрічі»: «Пам’ятаю, приміром, як із власної ініціативи явилися до мене року 1906 або 1907 на Сумську, 31 (цю адресу вона вказує у листах: від 4 вересня 1903р. До О.Кобилянської; від 27 грудня 1905р., від 24 грудня 1906р., від 21 червня 1907р. До І.Я. Франка; дом був зруйнований за часів другої світової війни). Далі читаємо у «Споминах та зустрічах»: «… середньошкільних гуртків, що збиралися в мене й вивчали українську мову і літературу вже на Сумській, 110 роками 4-5 пізніше..», тобто за адресою Сумська, 110 Х. Алчевська проживала з 1911-1912рр. Також адреса вул. Сумська, 110 вказана у листі від 21 листопада 1930р. до І.К. Микитенка: «Черкніть мені міською поштою на вищезгадану адресу мою в Харкові (Сумська, 110). Також, у листуванні зустрічається ще одна адреса, у листі від 18 грудня 1927р. до М.М. Мочульского: «Бувайте здорові. Адреса моя: ул. Дзержинського, 81. З привітом до Вас Христя Алчевська».
Зростала Христина Олексіївна в атмосфері просвітництва, літератури, мистецтва, а головне, в атмосфері любові до України. У Держархіві Харківської області в особистому фонді Христини Олексіївни є її нарис «Історія нелегального пам’ятника Т.Г.Шевченко в Харкові (1898р.)» Про пам’ятник Кобзареві скульптора В.О. Беклемішева на садибі Алчевських в Харкові по провулку Мироносицькому, 7 (зараз вулиця Жен Міроносіц, 13). Попри заборону, другий в Україні пам’ятник Т.Г. Шевченко, був встановлений.Серед дітей Алчевських найбільш близьким до Христини був її брат Іван, оперний співак з мировим ім’ям. У дитячі роки Христина Олексіївна разом з батьками кожне літо проводили на дачі, у селі Олесіївка (зараз Луганська область), де мати відкрила школу для малограмотних селян. У 1917р. Христина Олексіївна відкрила у Олексіївці бібліотеку, яка була знищена у роки громадянської війни.Початкову освіту Х.О. Алчевська здобула в домашній школі своєї матері. Далі з 5-го по 7-ий клас навчалася в Першій жіночій гімназії (вул. Римарська, 11). У 10 років разом із шкільними подругами видавала дитячий рукописний журнал «Товариш» російською мовою, у якому впродовж 1892-1894р.р. публіковала свої вірші та оповідання. З 1914р. по 1917р. відвідувала Харківську художню школу. Брала участь у виставах драматичного гуртка Гната Хоткевича. У літературно-художньому та громадсько-політичному журналі НСПУ «Березіль».- 2002.-№11.- С.181-184, у рубриці «Літературний архів», опубліковано листування Г.М. Хоткевича з Х.Д. Алчевською та Х.О. Алчевською. З цією видатною харківською родиною Хоткевича від юності пов’язували десятиліття творчої дружби і майже родинних взаємин. Перші три листи написані наприкінці XIX століття, коли студент Харківського технологічного інституту, завзятий організатор і безпосередній учасник драматичного гуртка Гнат Хоткевич опікувався театром, розшукував сценічні костюми та кошти для вистав.
Закінчила освіту Х.О. Алчевська на Вищих педагогічних курсах в Парижі (1900-1902рр.) У 1903р. повертається у Харків і починає викладати у недільній школі Х.Д. Алчевської, де, попри заборону на українську мову, читає учням українські книжки. Працює секретарем в українській секції видавничого комітету Харківського товариства грамотності. Також, Христина Олексіївна, брала участь у складані третього тому бібліографічного покажчика «Что читать народу», який започаткувала Христина Данилівна. З 1905р. Х.О. Алчевська почала працювати у Першій жіночій гімназіі (вул. Римарська, 11).
Родина Алчевських була російськомовною, але Христина Олексіївна, з власного бажання, перейшла на українську мову. Цьому сприяли твори українських письменників, особливо О. Кобилянської. Твір О. Кобилянської «Царівна» приніс Христині Алчевській адвокат Микола Міхновський. Лідер українського національного руху, засновник Революційної Української Партії (РУП), згодом Української Народної Партії (УНП), харківський адвокат Микола Міхновський був частим гостем у родині Алчевських. Христина Олексіївна згадувала: «Українські тенденції я завжди мала, але вживату нашу мову в суспільстві, почала лише за три роки, коли з’явилась для мене нагода зустрінутись з нашими харківськими патріотами – шановними д.д. Хоткевичем та М. Міхновським». З Ольгою Кобилянською Христина Алчевська познайомилась листовно у 1902р., коли літературознавець Сергій Єфремов у журналі «Київська сторона» написав нищівну статтю «В поисках красоты» про О. Кобилянську. Адвокат М. Міхновський запропонував усім писати їй листи зі словами підтримки. Христина Олексіївна відгукнулася, вона зібрала підписи читачів О. Кобилянської і відправила їх письменниці. Ольга Кобилянська відповіла на лист. Так зав’язалась міцна дружба на довгі роки, аж до самої смерті Христини Олексіївни та активне листування. О. Кобилянська написала спогади про Христину Алчевську «Моїй Меві», які опубліковані: Кобилянська О. Моїй Меві/Спогади про Х. Алчевську/.- в кн.: Кобилянська,О. Твори т.5.-К., 1963.-С.183-185.
У 1903 році у Полтаві відбулось відкриття пам’ятника Івану Котляревському. На відкритті були присутні: Леся Українка, Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський, Ганна Барвінок, Надія Кибальчич, Олена Пчілка, Михайло Старицький, Микола Міхновський, Гнат Хоткевич, Олександр Олесь і ще десятки діячів української культури. Також була присутня Христина Олексіївна Алчевська. На заході діяла заборона підданим Російської імперії виступати на офіційних заходах українською мовою. Цей наказ на урочистому засіданні, що відбулося вже після відкриття пам’ятника проігнорувала учасниця Чернігівського драматичного товариства Андрієвська Ольга Трохимівна (Андрієвська О.Т. (1880-1938)- громадський і політичний діяч, учасниця курсів українознавства у Львові 1904р. Згодом співробітниця «Комісії живої мови» при АН УРСР. Була репресована). Саме вона почала читати свою адресу від Чернігівського драматичного гуртка українською мовою. Її припинив голова. Це викликало обурення у присутніх. М. Міхновський виступив з промовою на захист О. Андрієвської і всі присутні залишили урочисте засідання. У листі до Ольги Кобилянської Христина Олексіївна згадує про цю святкову подію так: «Вперше культурно складене суголосно величну, поважну національну демонстрацію…». Христина Олексіївна Алчевська в українському національному русі на початку XX століття. За матеріалами статті: Наумов С.О. «Мене не викреслити при всьому бажанні з історії ніяк.» Христя Алчевська в українському національному русі поч. 20ст.//Слово і час.-1995.-№8. Автор статті Сергій Олександрович Наумов – український історик, доктор історичних наук, професор ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Постать Христини Олексіївни Алчевської обійдена увагою дослідників саме при вивченні її причетності до українського визвольного руху та багаторічної копіткої роботи над формуванням національної свідомості. До участі в громадському житті Х. Алчевська прийшла вже в 20 – річному віці. Вона була переконана в необхідності вести широку культурно – просвітницьку роботу в національному русі, готувати молодь до політичної боротьби за визволення України. Свою частку вона вносила передусім патріотичними літературними творами, а також активно займалась молодіжними гуртками, на яких вивчали українську мову, літературу і історію. Згодом гуртки отримали політичного забарвлення. Після революційних подій 1905 р. Х. Алчевська значно енергійніше включилась у громадську роботу. У 1905 р. вона вперше надрукувала свій вірш «До дітей мого краю» у газеті «Хлібороб», та написала революційний марш «Гей, на бій!», музику до якого написав брат Григорій Алчевський, та потрапила під пильне око жандармів. Х. Алчевська гаряче підтримала ідею (ймовірно, М. Міхновського) направити прем’єр – міністру С.Ю. Вітте від громадськості Харкова звернення з вимогою скасувати антиукраїнський закон 1876р. У роки революції (1905р.) молода вчителька гімназії брала активну участь в організації й проведені мітингів і страйків учнів середніх шкіл. Вона мала зв’язки із підпіллям, судячі з того, що в неї зберігались списки деяких нелегальних об’єднань, зброя. У Харкові 1905 року була створена молодіжна організація «Академічне жіноче товариство Січ Самостійна Україна», яка складалася з жіночих гуртків, організованих за участю Х. Алчевської. У 1906р. Х. Алчевська була серед ініціаторів створення Харківського товариства «Просвіта» ім. Г. Квітки – Основ’яненко. Товариству «Просвіта» було відмовлено в реєстрації у 1906 р. Процес визначення політичної орієнтації у Х. Алчевської завершився вже під час першої світової війни. Вона постійно зазнавала впливу з боку М. Міхновського й Г. Хоткевича, котрий мав тоді репутацію «германофіла», зустрічалась з лідерами Союзу визволення України М. Залізняком і М. Меленевським. Порятунок бачився в об’єднанні Східної й Західної України під зверхністю Австро – Угорщини, уряд якої щедро роздавав обіцянки щодо створення національної автономії. Х. Алчевська розгорнула серед харків’ян роз’яснювальну роботу з метою показати зримі, на її погляд, вигоди для України від поразки Росії й перемоги «цивілізованих» і «лояльних» до українства Німеччини і Австро – Угорщини. Кульмінація активності Х. Алчевської припадає на останні місяці існування самодержства. Поліцейські джерела того часу прямо вказували на її приналежність до Української Народної Партії (УНП), одним із засновників якої був М. Міхновський. Вірогідно, що насправді існував підпільний осередок УНП і молодіжна група, яка перебувала під його впливом. У деяких жандармських документах до партійного осередку зарахували Х. Алчевську, О. Синявського й О. Соколовського (всі троє в 1913 -1914 р.р. були членами Української студентської громади). Молодіжна група УНП у 1916 – 1917 р.р. активно намагалася залучити Українські організації Харкова до активного сприяння перемозі Австро – Угорщини й Німеччини у війні, що мала би відкрити, на думку членів групи, шлях до створення Української держави. Але їх діяльність не знайшла підтримки та зазнала поразки. Отже, в дореволюційний період Х. Алчевська займала в українському русі активну позицію, багато зробила для виховання національної свідомості молоді. Зміни політичної ситуації в країні в 1917 р., спричинились до ізоляції і відходу Х. Алчевської від політичної діяльності, зосередження її на культурно – просвітницькій та творчій праці.
Поетична спадщина Христини Олексіївни досить велика: за 10 років, з 1907р. по 1917р. , вона опубліковала 11 збірок, немало окремих віршів і декілька поем. Остання 12-та збірка «Clematis» вийшла в 1922р. в м. Каліш (Польща). Перша збірка «Туга за сонцем» (1907р.). Рецензію на цю збірку написав Іван Франко, яка опублікована у 50-ти томнику письменника: Франко І.Я. Поезії Христі Алчевської «Туга за сонцем»// Франко І.Я. Зібрання творів у 50-ти т. Т.37.- К., 1982.- С. 270-273. Далі вийшли такі збірки: «Сонце з-за хмар» (1910), «Пісня життя» (1910), «Вишневий цвіт» (1912), «Пісні серця і просторів» (1914), «Встань, сонце!» (1916), «Мандрівець» (1916), «Марення» (1916), «Моєму краю» (1914), «Сльози» (1915), «Продовження» (1917), «Грезы» (1917). Ім’я письменниці часто зустрічається на сторінках періодичних видань того часу. Також Алчевська друкується перш за все як поетеса в численних збірках, альманахах, антологіях. Немало поезій Христини Олексіївни присвячено видатним діячам української культури. В її поезії багато віршів громадського напряму, також є пейзажна та інтимна лірика. Багатьом ліричним віршам Христини Олексіївни властивий інтимно - сповідальний тон, і це є відзеркалення реального життя. У статті: Ковалець (Грузиська) Л. Любов як щастя і страждання Христі Алчевської.// Березіль.- 2002.- №3-4.- С.185-189., автор розповідає про епістолярний роман Христини Алчевської та Олексія Покровського (приват – доцент Харківського університета), який почався на початку XXст. та розтягнувся на довгі роки. Саме цей роман надихнув поетесу на інтимно – сповідальну лірику.
Чимало зробила Христина Алчевська і як літературний критик та публіцист. Оповідання, новели, замальовки, ескізи – така жанрова палітра Алчевської – прозаїка.
Життя Х.О. Алчевської до більшовицького перевороту 1917 р., при всій його складності було цікавим та наповненим, і тільки крута переміна історичних подій, зміна влади, воєнна розруха, особисті нещастя спричинили круту переміну її долі. У 1917 р. помер брат Іван Алчевський, не стало моральної і матеріальної опори. У 1920 р. померла мати. У пожовтневий час Христина Олексіївна тимчасово підробляла на різних курсах, у вищих і середніх навчальних закладах Харкова, де викладала українську мову і літературу, і французьку мову. У 1917 р. працювала в Українській гімназії ім. Б. Грінченко, у 1919 р. працювала у Трудовій школі, також працювала у 49-й Харківській школі (за свідченнями письменника Ігоря Муратова, якого вона навчала). У 1920 р. була членом Українського товариства драматургів і композиторів. Брала участь у роботі редколегії молодіжного часопису «Червона калина». Були нечасті публікації у періодиці, у журналах «Червона калина», «Червоний шлях», «Всесвіт», «Комунарка України». Також відбувалося її спілкування в редакції «Червоний шлях» із П. Тичиною, І. Микитенко, С. Пилипенком.
У 1927 р. у Держвидаві України їй доручили переклад із французької «Мемуарів» відомої революціонерки, письменниці Луїзи Мішель. Під впливом мемуарів Христина Олексіївна написала поему «Луїза Мішель». Також займалася перекладами із французької романів Віктора Гюго.У 1927 р. Христина Олексіївна познайомилась з Анрі Барбюсом, який приїздив до Харкова та виступав з промовою «Про цілі і напрямки літератури» у Домі Блакитного (вул. Мистецтв,4). Під впливом цього знайомства Христина Олексіївна займається перекладами на французьку мову творів Тараса Шевченка, Івана Франка, Павла Тичини, також перекладає статті про українську літературу і культуру для французького журналу «Monde», редактором якого був Анрі Барбюс.Останні 20-ті роки Христина Олексіївна чекала на видання Держвидавом України свого двотомника «Вибраних творів». Двотомник так і не був виданий. У 1930 р. та у 1931 р. вона клопочеться про дозвіл на поїздку до Франції, але дозволу не отримує. 27 жовтня 1931 р. внаслідок серцевого нападу Христина Олексіївна Алчевська померла. Прах її покоїться на Харківському кладовищі №13. 100 – річчя з дня народження Х. О. Алчевської було внесено до календаря знаменних дат міжнародної організації ЮНЕСКО.Треба зазначити, що у 1991 р., коли Україна здобула незалежність, був підвищений інтерес до постаті Христини Олексіївни, було опублікована велика кількість статей. У 1995 р. виходить стаття Наумова С.О. «Мене не викреслити при всьому бажанні з історії ніяк.» Христя Алчевська в українському національному русі поч. 20ст. На сьогодні, матеріалів, які б висвітлювали діяльність Х. Алчевської в українському національному русі, практично нема, тому ця стаття має велике значення. У 2000-ні роки публікації про Христину Олексіївну стали виробляти у читачів такий стереотип: Христя Алчевська – наймолодша дочка мільйонера; «біла Мева з поетичною душею»,- О. Кобилянська. Так, все так, але ж давайте не будемо забувати, хто автор революційного маршу «Гей, на бій!» та активну участь Христини Олексіївни у боротьбі за незалежність України. Христина Олексіївна Алчевська – поет, публіцист, літературознавець, педагог, а головне, завзятий борець за єдину та незалежну Україну! Вона, безперечно, заслуговує на нашу вдячну пам’ять і любов, на пильне студіювання її життєвого та творчого шляху, на видання її творів!


ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «КЕНИГ ЛЕОПОЛЬД ЕГОРОВИЧ».

Пушкарь В.И., краевед, член Харьковского областного общества немцев «Видергебурт»

(13 грудня 2018р.)

Во второй половине XIX века и в начале XX века Харьковская губерния являлась центром сахарной промышленности в Российской империи. В истории сохранились имена сахарозаводчиков-предпринимателей, передовых людей своего времени,благотворителей, меценатов. Именно благодаря их стараниям уездный город Сумы Харьковской губернии в начале ХХ века превращается в местный культурный центр и становится «сахарной столицей» практически всей Европы. В советское время не принято было говорить и писать о сахарозаводчиках-предпринимателях, особенно об иностранцах. Книга посвящена российскому немцу – Леопольду Егоровичу Кениге. Харьковчане и гости Слобожанщины узнают о сахарозаводчике, посетив Шаровский дворец и парк. А ведь Кениг Л.Е оставил большое наследие - Тростянецкое и Гутянское образцовые имения, внедрил новейшие технологии при производстве сахара и рафинада, совершенствовал агротехническую науку при (возделывании) посадке и посевах: свеклы, овощей и зерновых. Выращивал новые породы лошадей, коров и свиней. Рабочие и служащие этих имений были обеспечены: работой, жильем, питанием, медицинским обслуживанием и имели стабильный гарантированный заработок. В далеком 1894г. Рабочие и служащие песочного и рафинадного заводов Тростянецкого имения, которые проживали в рабочих казармах и служебных помещениях,- имели электричество, центральное отопление и водоснабжение.В период уборки урожая работало около 50 тысяч рабочих. Дети рабочих учились в созданных им школах и училищах. После смерти Кенига Л.Е. начатое дело отца продолжил сын Юлий Леопольдович Кениг. Однако события 1917 года оказали влияние на ход истории. Большевики национализировали имущество хозяев. Часть собственности Кенига была использована, а остальная - разграблена и уничтожена. Сахарному заводу в Гутах очень повезло, потому что сложно было разграбить и уничтожить такое мощное, передовое по тому времени предприятие сахарной индустрии. В советскую эпоху детище Кенига Л.Е. переименовали в Первухинский сахарный завод (именем большевика-революционера Первухина, который работал машинистом паравоза, доставляя с Гут в Богодухов сахар, а оттуда известь и топливо).Основы сахароварения, заложенные Леопольдом Егоровичем Кенигом, продолжают и сегодня развиваться на Гутянском сахарном заводе. Основатель Тростягецкого и Гутянского имений – Леопольд Егорович Кениг похоронен в С.-Петербурге. Сын – Юлий Леопольдович Кениг вынужден был с семьей эмигрировать за границу. Потомки Л.Е.Кенига в настоящее время проживают в Германии и Норвегии. В августе 2017 г. Украину посетила правнучка Л.Е.Кенига – Сибилле Штрак-Циммерман.


ГАЙТО ГАЗДАНОВ.

Коган Н.Н., журналист, краевед, писатель

(20 грудня 2018р.)

Харьковчанин Гайто Газданов (1903-1971) открыл свой писательский талант во Франции, где его сравнивали с Марселем Прустом и Альбером Камю. Славу Газданову принес его роман “Вечер у Клер”, в основу которого легли события из жизни автора. Именно в этом романе зашифрованы многие факты из биографии Гайто Газданова до его эмиграции из большевистской России. “Южный город России” - это Харьков, “Тимофеев” - это Полтава. Наталье Коган удалось расшифровать истинные имена прообразов многих персонажей романа, среди которых не только уже расшифрованные ранее Пашковы, Милфорты, Черкасовы и другие харьковчане, но и преподаватели Газданова в Полтавском кадетском корпусе и его соученик Диков, который научил Гайто ходить на руках. После Полтавского кадетского корпуса Гайто учился во 2-й мужской харьковской гимназии и, возможно, в 3-й мужской гимназии, здание которой сохранилось до наших дней на улице Гоголя. Теперь мы точно знаем харьковские адреса Газданова, благодаря поклонницам таланта Гайто Газданова Тамаре Гревизирской и Ирине Говоровой. У Пашковых Газдановы снимали флигель, а в списке домовладельцев г. Харькова на 1909 год есть дом Пашкова Виталия Кузьмича, коллежского секретаря, по ул. Екатернинославской, 72. Это между ул. Александровской, бывшей Красноармейской, теперь Евгения Котляра, и железной дорогой, как ориентир — "Мак-Дональдс". А вечера у Клер, о которых вспоминает герой романа Газданова Коля Соседов, проходили на улице Епархиальной 27, ныне улица Алчевских, в доме, построенном Людвигом Милфортом, одним из сыновей известного в начале XIX века в Харькове фармацевта и немца по происхождению Вильгельма Милфорта. Наталья Коган написала эссе «Призрак Гайто Газданова: заметки читателя», которое она планирует опубликовать в книге «Карповский сад» в 2019 году.


ПРОЕКТ «Я ПОМНЮ...» (Ю.Козаровицкий).

Автор проекта и ведущий Красиков М.М. –кандидат филологических наук, профессор кафедры этики, эстетики и истории культуры Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор этнографического музея НТУ «ХПИ» «Слобожанські скарби» имени Г.Хоткевича, поэт, краевед, искусствовед

(27 грудня 2018р.)

Поэт, член литературной студии Бориса Чичибабина, Юрий Козаровицкий рассказал о своих встречах с писателями и поэтами Харькова 60-х годов.Укладач, комп’ютерний набір, верстка головний бібліограф ЦБ імені І.Я.Франка Бєжанова В.С.
Кол-во просмотров: 218

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Новости

Календарь

Предыдущая Декабрь 2019 Следующая
ПВСЧПСВ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031